Abuse Melding

Je hebt een klacht over de onderstaande posting:

30-04-2022, 18:02 door Anoniem

De problemen zijn niet van zuiver technische aard, maar het gaat erom wat en waarom wil men monitoren. Wil men online cybercrimineel misbruik monitoren, daar kan een discussie over zijn of dat nodig is. Wil men weten waar en bij welke burgers er weerstand bestaat tegen bepaalde drang- en dwang politiek, dan zou dat niet moeten kunnnen als zich dat slechts beperkt tot een afwijkende mening verkondigen. Gaat men mensen monitoren om bepaalde economische interessen te laten prevaleren, is er ook weer sprake van machtspolitiek. Gaat om klokkenluiders en alternatieven te dwarsbomen, om zelfde redenen af te wijzen. Dus alles wat een totalitaire staat zo verder naderbij brengt, daar moet men tegen zijn.

Beschrijf je klacht (Optioneel):

captcha