Abuse Melding

Je hebt een klacht over de onderstaande posting:

06-05-2022, 16:50 door karma4

De toezichthouders stellen dat de Data Act geen afbreuk mag doen aan de bescherming van persoonsgegevens die de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) biedt. De GDPR stelt dat een ieder de relevant persoonsgegevens moet kunnen opvragen en eventueel laten corrigeren. Waarom zou de liberale markt van die verplichting uitgesloten moeten worden? De GDPR is opgezet en bedoeld als tegenwicht aan de liberale markt.

Beschrijf je klacht (Optioneel):

captcha