Abuse Melding

Je hebt een klacht over de onderstaande posting:

07-05-2022, 09:48 door Anoniem

@karma4, Maar hoe remmen we een steeds groter wordende behoefte aan totale surveillance en monitoring af bij de onverkozen bestuurders van de EU, de commissarissen en een praat-parlement zonder invloed op het beleid, dat juist door de giga belangen van de zogenaamde niet langer zo 'liberale' markt worden bepaald? Je wil alles nog in de oude democratische verhoudingen zien. Sinds alle recente dictaten en inlegvellen bestaat die helaas niet meer. Men heeft inmiddels lak aan medezeggenschap van de 150 miljoen. We zullen als burger ons anders moeten opstellen, anders zijn we gezien zonder privacy en een en enige anonimiteit etc. We worden op de duur het digitale Slavenkoor. Wie houdt toezicht over de toezichthouders? luntrus

Beschrijf je klacht (Optioneel):

captcha