Abuse Melding

Je hebt een klacht over de onderstaande posting:

26-05-2022, 11:23 door Anoniem

Door Anoniem: Wat is de definitie van zo'n Vuurwapen-ontwerp? Wet wapens en munitie 1. Algemene bepalingen Artikel 1 3°. vuurwapen: een voorwerp bestemd of geschikt om projectielen of stoffen door een loop af te schieten, waarvan de werking berust op het teweegbrengen van een scheikundige ontploffing of een andere scheikundige reactie; https://wetten.overheid.nl/BWBR0008804/

Beschrijf je klacht (Optioneel):

captcha