Abuse Melding

Je hebt een klacht over de onderstaande posting:

26-05-2022, 12:08 door Anoniem

Door Anoniem: Maar, stel dat een ontwerp voor een vuurwaoen in 10 stukken opgedeeld kan worden. De Nederlandse wetgever heeft daar in de Wet wapens en munitie reeds het volgende op gevonden: 17°. essentieel onderdeel van een vuurwapen: een essentieel onderdeel als bedoeld in artikel 1, eerste lid, onderdeel 2, van de Richtlijn van een vuurwapen als bedoeld in artikel 1, eerste lid, onderdeel 1, in samenhang met bijlage I, van de Richtlijn; Richtlijn 91/477/EEG van de Raad van 18 juni 1991 inzake de controle op de verwerving en het voorhanden hebben van wapens https://eur-lex.europa.eu/legal-content/NL/TXT/?uri=CELEX:31991L0477 De loop, de slagpin en het trekkermechanisme zijn als essentiële onderdelen van een vuurwapen aangemerkt. Los daarvan ik ook de fabricage, het in bezit hebben en het gebruik van munitie aan strenge wet- en regelgeving gebonden.

Beschrijf je klacht (Optioneel):

captcha