Abuse Melding

Je hebt een klacht over de onderstaande posting:

27-05-2022, 10:44 door Anoniem

Door Anoniem: Richtlijn 91/477/EEG van de Raad van 18 juni 1991 inzake de controle op de verwerving en het voorhanden hebben van wapen. Die richtlijn uit 1991 is inmiddels vervallen. Deze is opgevolgd door Richtlijn (EU) 2021/555 2. “essentieel onderdeel”: de loop, de framegroep, de kastgroep, ongeacht of het gaat om het bovenste dan wel het onderste gedeelte van de kastgroep, de slede, de cilinder, de grendel of het afsluiterblok, die, als afzonderlijke voorwerpen, vallen onder de categorie waarin het vuurwapen waarvan zij deel uitmaken of waarvoor zij bestemd zijn, is ingedeeld; https://eur-lex.europa.eu/legal-content/nl/TXT/?uri=CELEX%3A32021L0555 Dat omvat, op de handvatten na, het hele vuurwapen. Ieder essentieel onderdeel moet van het unieke serienummer van het wapen zijn voorzien of anderzins daartoe te herleiden zijn. Het is voor de wetgever verder een kleinigheidje om voortaan ook de bouwtekeningen of blauwdrukken van vuurwapens onder de Wet wapen en munitie te laten vallen.

Beschrijf je klacht (Optioneel):

captcha