Abuse Melding

Je hebt een klacht over de onderstaande posting:

03-06-2022, 13:50 door Anoniem

Door Anoniem: Gemeenten zouden sowieso geen beslissingen over mensen mogen nemen op grond van "voorspellende algoritmen". Algoritmen voorspellen trouwens helemaal niks, ze produceren alleen het resultaat van een machinale calculatie. Het zijn mensen, in dit geval ambtenaren, die dat omzetten in een "voorspelling". Gemeenten moeten hun besluiten motiveren. Die motivering mag nooit zijn: "We besluiten dit omdat dit de uitkomst is van ons algoritme". En bijvoorbeeld ook niet: "We besluiten uw uitkering te verlagen omdat we voorspellen dat u binnenkort de regels zult overtreden." Of: "We besluiten u een boete op te leggen omdat volgens ons algoritme de kans 70% is dat u een overtreding hebt begaan, zolang u het tegendeel niet hebt bewezen." Dus goede vragen van de SP. Ik vind de SP op dit punt de laatste tijd wel goed bezig. Goede punten.

Beschrijf je klacht (Optioneel):

captcha