Abuse Melding

Je hebt een klacht over de onderstaande posting:

09-06-2022, 08:59 door EersteEnigeEchte M.J. - EEEMJ

Yesilgöz stelt dat de NCTV zich bij de online monitoring niet op personen richtte, maar op trends en brede maatschappelijke ontwikkelingen. "Wel waren er online stukken en discussies op sociale media die de NCTV las, waarin (bijzondere) persoonsgegevens stonden. Hierdoor was er sprake van een verwerking. Naar die persoonsgegevens werd echter niet actief gekeken", aldus de minister. Aha. Zoals Rutte ook "geen actieve herinnering" heeft aan bepaalde zaken. Laat de minister eens uitleggen wat het verschil is tussen "kijken" en "actief kijken" en hoe achteraf (actief) te controleren valt hoe er door de NCTV en andere instanties nu precies is gekeken. Die laat verder weten dat de NCTV door deze werkwijze geen persoonsdossiers bijhoudt, waardoor niet exact vast te stellen is van hoeveel personen persoonsgegevens zijn verwerkt in het kader van de online monitoring. "Indien iemand een AVG-verzoek doet bij de NCTV wordt de betrokkene geïnformeerd óf en op welke wijze zijn of haar gegevens zijn verwerkt", voegt ...

Beschrijf je klacht (Optioneel):

captcha