Abuse Melding

Je hebt een klacht over de onderstaande posting:

11-06-2022, 11:26 door Anoniem

Door Anoniem: Er is ook NULL controle of deze persoon de volmacht op rechtmatige wijze verkregen heeft. Een stemgerechttigde kan in Nederland bij het stemmen slechts één volmacht stem uitbrengen. Daarvoor moet gever van de volmacht tekenen. Degene die de stem uitbrengt moet zich daarvoor op het stembureau legitimeren, met het tegelijkertijd overleggen van zijn of haar eigen stembiljet, de volmacht en een fotokopie van het legitimatiebewijs van de ander. De geldigheid van de legitimatiebewijzen, stembiljetten en de volmacht worden door de leden van het stembureau gecontroleerd. Het ronselen of het stemmen met een vals stembiljet is in Nederland streng verboden en strafbaar. https://www.kiesraad.nl/kieswet-in-het-kort

Beschrijf je klacht (Optioneel):

captcha