Abuse Melding

Je hebt een klacht over de onderstaande posting:

14-06-2022, 11:48 door Anoniem

Beginsel van de doelbinding: Artikel 7 van de Wet bescherming persoonsgegevens bepaalt het volgende: “Persoonsgegevens worden voor welbepaalde, uitdrukkelijk omschreven en gerechtvaardigde doeleinden verzameld.” Bij het verwerken van persoonsgegevens moet eerst het doel (of de doelen) daarvoor worden vastgesteld. Welbepaald Een welbepaald doel is een doel dat specifiek is omschreven, zodat zowel de verantwoordelijke als de betrokkene weet waarom de persoonsgegevens worden verzameld. Als dit wordt vastgelegd, dan schenden ze de AVG niet. er zitten namelijk wel hele goede bedoelingen achter

Beschrijf je klacht (Optioneel):

captcha