Abuse Melding

Je hebt een klacht over de onderstaande posting:

14-06-2022, 13:04 door Anoniem

Door Anoniem: Beginsel van de doelbinding: Artikel 7 van de Wet bescherming persoonsgegevens bepaalt het volgende: “Persoonsgegevens worden voor welbepaalde, uitdrukkelijk omschreven en gerechtvaardigde doeleinden verzameld.” Bij het verwerken van persoonsgegevens moet eerst het doel (of de doelen) daarvoor worden vastgesteld. Welbepaald Een welbepaald doel is een doel dat specifiek is omschreven, zodat zowel de verantwoordelijke als de betrokkene weet waarom de persoonsgegevens worden verzameld. Als dit wordt vastgelegd, dan schenden ze de AVG niet. er zitten namelijk wel hele goede bedoelingen achterMwa, dat ligt er een beetje aan. Een belangrijk onderdeel van de AVG is, dat als je de grondslag gerechtvaardigd belang neemt, dat je moet uitleggen waarom de inbreuk op de vrijheden van de betrokkenen ondergeschikt is aan het doel van de verwerking. Anders gezegd: is de privacy van de gefilmde ondergeschikt aan het (potentieel) afschrikwekkend effect? Binnen de AVG noemt met dit proportionaliteit. Het ...

Beschrijf je klacht (Optioneel):

captcha