Abuse Melding

Je hebt een klacht over de onderstaande posting:

23-06-2022, 18:08 door Anoniem

Door Anoniem: Onderzoekers die Tails of Qubes beroepshalve toepassen zijn meestal werkzaam binnen een grotere organisatie, met juridische, logistieke en technische afdelingen die voortdurend operationele ondersteuning bieden. Dat soort organisaties benaderen veiligheid en privacy op een bijzonder omvattende manier, waarbij weinig aan het toeval wordt overgelaten. The Holistic Security Manual Craig Higson Smith, et al. CVT.org Tactical Technology Collective, 2016 ISBN 978-3-00-053520-8 [PDF] https://holistic-security.tacticaltech.org Een zeer belangrijk concept in deze handleiding is de Threat Matrix (sectie 2.8 'Identifying and Analysing Threats'), een systematiek die vergelijkbaar is met de SWOT analyse die meer gebruikelijk is in het bedrijfsleven. Daarnee stelt men zo realistisch mogelijk vast wat de risico's zijn, waar en hoe die kunnen optreden, en wat men daar tegen kan doen. https://en.wikipedia.org/wiki/SWOT_analysis Ik ben niet zo klikkerig, maar de NSA doet een SWOT analyse, wat leidt tot een ...

Beschrijf je klacht (Optioneel):

captcha