Abuse Melding

Je hebt een klacht over de onderstaande posting:

24-06-2022, 15:20 door Anoniem

Dem politie heeft natuurlijk ook helemaal niet de mankracht om het hele internet af te speuren naar alle uitlatingen die mensen doen, die met daadwerkelijke burgers te matchen, en zo een heel profiel van iedereen op te bouwen. Ook is niet duidelijk hoe de politie naar mensen speurt. Het zal vast waar zijn dat de politie zelf niet actief speurt naar mensen met een onwelgevallige mening. Daar heeft men andere bronnen bronnen voor, bijvoorbeeld tips van deugmensen of wellicht zelfs aangiftes. Zodra die binnen komen kan men wel onderzoek gaan doen en mensen gaan doorlichten en benaderen voor nader verhoor. Dan is het nog steeds waar dat men hier "niet gericht naar speurt", maar evengoed wordt "de gevoelde vrijheid van meningsuiting" onder druk gezet. Zeker ook omdat dit vooral meningen betreft die op gespannen voet met die van deugmensen staan, en het dus al gauw eenzijdig lijkt of zelfs is.

Beschrijf je klacht (Optioneel):

captcha