Abuse Melding

Je hebt een klacht over de onderstaande posting:

28-06-2022, 13:57 door Eric-Jan H te D

"Het verstrekken van informatie aan derden over welke specifieke software de politie beschikt en gebruikt bij de inzet van deze bijzondere opsporingsbevoegdheid, brengt onaanvaardbare risico’s met zich mee voor de inzetbaarheid van die middelen en daarmee het opsporingsbelang." Nou dat wekt al weer veel vertrouwen in het niveau op het departement. "Security by obscurity" was niet, is niet en zal nooit een goede beveiligingsstrategie tegen wat dan ook zijn.

Beschrijf je klacht (Optioneel):

captcha