Abuse Melding

Je hebt een klacht over de onderstaande posting:

18-07-2022, 15:10 door Anoniem

Kuipers is het hiermee eens en stelt dat de gevallen op en rond het terrein van Parnassia geen aanleiding vormen voor een aanpassing van wet- en regelgeving om een algemene regel te introduceren. "De wet biedt reeds ruimte om in individuele gevallen het beroepsgeheim te doorbreken als andere belangen zwaarder wegen, bijvoorbeeld als er een direct gevaar dreigt voor andere personen." Is natuurlijk de grootste kolder... Het probleem is dat er regels zijn aan die wet... Je kunt niet zeggen "die gast was op de doodsplek van 4 mensen EN heeft een geschiedenis van moorden en heeft alleen een alibi van een pycholoog waar die sex mee had, dus we denken dat ie een grote kans heeft de dader te zijn"... Dat is niet voldoende om iemand als potentieel dader in beeld te krijgen... En dan komt zo iemand er mee weg en trekt dan weer iemand van haar fiets af..

Beschrijf je klacht (Optioneel):

captcha