Abuse Melding

Je hebt een klacht over de onderstaande posting:

27-07-2022, 14:50 door -Peter-

Door Anoniem: Dit gebeurt toch zeker naar wij mogen hopen alleen bij zware verdenkingen of kan ieder onder het hackblok komen te liggen (bij tor-gebruik bijvoorbeeld)? Ja. Het OM kijkt naar een verzoek van de politie. Als zij denken dat het wettelijk gezien mag, wordt het aan een rechter voorgelegd. Pas als die toestemming geeft, kan de politie aan de slag. Wanneer komt er een digitale equivalent van het zwijgrecht? Dit heeft niets te maken met zwijgrecht. De verdachte heeft nog steecds het recht om zijn mond te houden. Dit is eerder vergelijkbaar met een heimelijke huiszoeking. Waarbij dan een camera geplaatst wordt, die zicht heeft op de kluis, zodat die opengemaakt kan worden zonder dat de interne beveiliging de foto's van kindermisbruik verbrand. Maak dus geen gebruik van digitale middelen als je geen slachtoffer wil worden of 'do not do the crime, if you cannot do the time. Dat laatste. Peter

Beschrijf je klacht (Optioneel):

captcha