Abuse Melding

Je hebt een klacht over de onderstaande posting:

04-08-2022, 12:43 door Anoniem

Door Anoniem: Nu praktisch alle AV producten als Top Product wordt aangemerkt, vraag ik me af of de test wel voldoende diepgang heeft en of de AV producten niet inspelen op de testmethode.. Dat zit zo: de antivirus definities, d.w.z. de hash values om bekende malware en hun varianten te herkennen, zijn openbaar. De engines om met behulp van heuristieken de processen van (nog) onbekende malware te detecteren zijn gepubliceerd in de wetenschappelijk literatuur. De antivirus ontwikkelaars halen die informatie allemaal uit dezelfde bronnen, met als gevolg dat de prestaties van die pakketten elkaar tegenwoordig nauwelijk nog ontlopen.

Beschrijf je klacht (Optioneel):

captcha