Abuse Melding

Je hebt een klacht over de onderstaande posting:

08-08-2022, 10:19 door Anoniem

Hmm, ik vrees dat er nog even een onafhankelijke privacy jurist naar moet gaan kijken want de Politie denkt wel vaker dat ze ergens recht op hebben maar wat in de praktijk niet zo is. Die beoordeling voor de DPIA is door hun eigen FG gedaan en die zal ook niet onbevooroordeeld zijn geweest of waarschijnlijk gewoon onder druk gezet zijn, zoals bij veel FG's gebeurd in de praktijk. Deze gegevens vallen overigens niet onder de WPG omdat er geen opsporing van een strafbaar feit plaatsvind maar iets 'preventiefs' of eerder iets van een nice to have. Daarmee vallen de gegevens onder AVG en mogen zonder wettelijk kader niet verzameld worden of direct/terstond, na vaststelling dat er geen strafbare feiten te zien zijn, worden vernietigd. Pas als er een strafbaar feit geconstateerd wordt vallen de gegevens onder de WPG maar gewoon voor de kat zijn kanarie wegfilmen om te zien of ze nog iemand iets aan kunnen smeren, valt niet onder de WPG.

Beschrijf je klacht (Optioneel):

captcha