Abuse Melding

Je hebt een klacht over de onderstaande posting:

09-08-2022, 12:17 door Anoniem

111 is niet het noodnummer, dat 999. 111 is het nummer voor de spoeddienst voor de huisartsen. De stuk uit de zin “het maken van afspraken voor spoedgevallen” geeft dat al aan, en is eigenlijk een contradictio in terminis, voor een spoedgeval zou je geen afspraak hoeven te maken. ;)

Beschrijf je klacht (Optioneel):

captcha