Abuse Melding

Je hebt een klacht over de onderstaande posting:

28-09-2022, 00:56 door Anoniem

Door Quink: voor ogen zou.... de belastingdienst hoger beroep moeten aantekenen als belanghebbende, als iemand begrijpt wat ik bedoel :-] Het onderwijs in het verleden was blijkbaar toch niet zo geweldig veel beter, want dat gaat helemaal niet . Bij strafrechtelijke zaken is "de staat" de aanklager - door het "openbaar ministerie" , beter bekend als OM . Alleen het OM kan strafrechtelijk aanklagen, en alleen het OM (of de aangeklaagde partij) kan (dus) in hoger beroep gaan. Een slachtoffer, een benadeelde, of een belanghebbende kan niet aanklagen en evenmin hoger beroep aantekenen in strafzaken . Bij een civiele zaak zijn er 'gewoon' twee partijen, waarvan eentje heeft aangeklaagd en de een of de ander in hoger beroep kan gaan. Ook dan kan een _andere_ partij die niet meedoet in de rechtszaak geen "hoger beroep" instellen . Natuurlijk kan die partij wel een eigen zaak starten. De belastingdienst zou misschien (ook) een civiele zaak kunnen starten voor geleden schade, maar is gewoon geen partij in het ...

Beschrijf je klacht (Optioneel):

captcha