Abuse Melding

Je hebt een klacht over de onderstaande posting:

03-12-2022, 23:21 door Anoniem

Door ErikBrown: "what could possibly go wrong" Dat is Engels voor "Wat kon er mogelijk fout gaan". Gebruik je dit omdat je denkt dat je anders niet mee kunt komen? Je kent blijkbaar de context/betekenis van de Engelse uitdrukking niet , want de letterlijke Nederlandse vertaling mist dat. Een iets betere vertaling is 'Wat zou er misschien fout gaan " - of nog zwaarder aangezet "wat zou daar nou mee mis kunnen gaan" . Maar de Engelse versie is een nogal staande uitdrukking met veel sarcasme erin , en op dit vlak hebben we in het Nederlands geen staande uitdrukking met dezelfde mate van sarcasme die uitdrukt hoezeer het misgaan door iedereen verwacht kon worden (behalve degene die het ding deed) . Jouw vertaling mist die sarcastische ondertoon totaal. Beslist lastig voor vertalers als in een werk uitdrukkingen of culterele citaten gebruikt worden met een hele lading aan context die in letterlijke vertaling die context missen .

Beschrijf je klacht (Optioneel):

captcha