Abuse Melding

Je hebt een klacht over de onderstaande posting:

09-12-2022, 12:13 door Anoniem

Lijkt inderdaad een vreemd uitspraak, maar het blijkt dat het een uitleg richting een andere rechtbank is. Uit de link van het artikel Het Bundesgerichtshof (hoogste federale rechter in burgerlijke en strafzaken, Duitsland) moet in deze zaak uitspraak doen en heeft het Hof van Justitie verzocht om uitlegging van de algemene verordening gegevensbescherming – die onder meer voorziet in het recht op gegevenswissing („recht op vergetelheid”) – en de richtlijn betreffende de bescherming van natuurlijke personen in verband met de verwerking van persoonsgegevens, gelezen in het licht van het Handvest van de grondrechten van de Europese Unie. Dus ik denk dat het Bundesgerichtshof nu alsnog moet vaststellen of er wel of niet voldoende bewijs is.

Beschrijf je klacht (Optioneel):

captcha