Abuse Melding

Je hebt een klacht over de onderstaande posting:

20-03-2023, 17:16 door Anoniem

Er zijn meer aanwijzingen dat de lockdowns met meer maatwerk hadden gekund, bijvoorbeeld op gemeentelijk niveau: Dat is weliswaar met de wijsheid achteraf, benadrukt hoofdonderzoeker Sake de Vlas (Erasmus MC). ‘Want we wisten begin 2020 niet precies waar het virus wel en niet zat. Maar misschien zou je zo’n meer regionale lockdown in de toekomst wel kunnen uitvoeren, door te kijken naar hoeveel virus er waar in het rioolwater zit.’ https://www.volkskrant.nl/kijkverder/v/2023/drie-jaar-na-de-lockdown-welke-maatregelen-waren-het-zinvolst~v667650/

Beschrijf je klacht (Optioneel):

captcha