Abuse Melding

Je hebt een klacht over de onderstaande posting:

31-03-2023, 20:52 door Anoniem

Door Anoniem:En ja onder de GDPR mag dat niet maar de GDPR is ook enkel maar het nieuwe naampje voor de mislukking van de AVG en WBP waarbij de handhaving bar slecht was en blijft. De GDPR is niet de nieuwe naam voor de AVG en Wbp. De GDPR is exact dezelfde wet als de AVG, en beide namen zijn tegelijk in gebruik genomen. EU-wetteksten worden namelijk in talen van alle EU-lidstaten gepubliceerd, en GDPR en AVG zijn de Engelstalige en de Nederlandstalige teksten van dezelfde wet, naast nog een hele reeks andere[*]. De Wbp is de (Nederlandse) wet die voorafging aan AVG/GDPR. [*] 24 in totaal, hier staan ze: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/NL/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2016.119.01.0001.01.NLD&toc=OJ:L:2016:119:TOC

Beschrijf je klacht (Optioneel):

captcha