Abuse Melding

Je hebt een klacht over de onderstaande posting:

15-05-2023, 13:29 door PJW9779

Elke rechtenstudent leert aan het begin van haar/zijn studie al dat het strafrecht moet gelden als 'ultimum remedium' Alleen als is gebleken dat geen enkel ander middel geschikt is, dient te worden gekozen voor de inzet van het strafrecht. Het OM is dit kennelijk even 'vergeten'. Zoals de hele overheid het strafrecht gretig gebruikt. Sterker nog, het OM draait de zaken hier doodkalm om. "Het strafrecht alleen is geen oplossing voor cybercrime, het is daarom belangrijk dat burgers scherp zijn op het beschermen van hun gegevens" is dan ook volstrekte onzin. Burgers en bedrijfleven, maar met name ook de overheid zijn in eerste instantie zelf verantwoordelijk. Pas daarna komt het strafrecht tot toepassing. Het meest evident is dit bij IT-beveiliging en privacy. Beiden stellen regels, normen en randvoorwaarden waaraan betrokkenen moeten voldoen alvorens het civiel- of bestuursrecht of zelfs het strafrecht tot toepassing kan komen. Eigen nalatigheid verbloemen door het 'cyberaanval' te noemen is inmiddels sleets ...

Beschrijf je klacht (Optioneel):

captcha