Abuse Melding

Je hebt een klacht over de onderstaande posting:

22-05-2023, 19:46 door Anoniem

Door Anoniem: Dus we passen de wet aan op de toepassing? Kan je dat dan ook even doen met stikstof crisis en immigratie beleid? In het artikel wordt niet gerept over een wetaanpassing. Er wordt louter gesproken over een regeling/ reglement is de normaal te hanteren grondslag voor een verwerking van persoonsgegevens. In dat reglement leg je o.a. netjes vast welke gegevens waarvoor nodig zijn en wat je er wel / niet mee zult doen. bij het ontbreken van zo'n reglement is er geen juridische grondslag voor de verwerking. Zo'n reglement verschaft die grondslag wel.

Beschrijf je klacht (Optioneel):

captcha