Abuse Melding

Je hebt een klacht over de onderstaande posting:

26-07-2023, 12:55 door Joep Lunaar

Door Anoniem: Uit alle informatie die ik gevonden heb blijkt dat deze fout erg ongelukkig is... Zo ongelukkig dat je niet met droge ogen kunt spreken van een bug maar gewoon onder categorie backdoor moet scharen. Zonder bronvermelding kan jouw mededeling geen waarde toekomen. De fout kan al dan niet ongelukkig zijn - de meeste veiligheidsgebreken in programmatuur zijn dat. Een oppervlakkig vermoeden van "zo ongelukkig" is te mager om iets dan als moedwillige fout te bestempelen. Het bovendien anoniem vermengen van een mening met vermeende feiten zonder bronmelding kwalificeert in velerlei opzichten als nepnieuws. Ugh ik heb gezegd.

Beschrijf je klacht (Optioneel):

captcha