Abuse Melding

Je hebt een klacht over de onderstaande posting:

27-09-2023, 16:02 door Anoniem

De betrokken onderzoeker lijkt me een beginnende prutser of een stagiair. In mijn tijd als onderzoeker diende je een gedegen voorstudie te verwerken tot een gedegen uitgebreide onderzoekopzet. Waarin te behandelen de onderzoekvragen, de onderzoekmethodiek, de dataverwerking, de wijze van rapportage etc. Je gaat niet zomaar voor de vuist weg rommelen met privacy, geheimhouding, pseudonomiseren, datakoppelingen, verbreden tijdshorizon etc. omdat je manager wil weten wat iets kost. De rechter moest maar eens oordelen over die onderzoekopzet in relatie tot de rechten van de burger.

Beschrijf je klacht (Optioneel):

captcha