Abuse Melding

Je hebt een klacht over de onderstaande posting:

04-11-2023, 12:55 door Anoniem

In de niet digitale wereld, waar we bestuurders hebben die waken over onze veiligheid en rechten, is de ervaring dat er behoorlijk gemeten wordt met meerdere maten. Het een mag openlijk en massaal gescandeerd worden, een tegenovergestelde mening wordt gecensureerd, gestigmatiseerd en zelfs gedemoniseerd. De ene uiting of demonstratie wordt dringend afgeraden omwille van je eigen veiligheid, het andere wordt gedoogd, ook omwille van veiligheid. Dezelfde (of ergere) misdaad wordt voor de ene gebagatelliseerd of lichtjes bestraft, voor de ander zwaar bestraft. Windmolens overal, maar niet bij de NIMBY's. Die dubbele moraal wordt zo'n beetje op alle vlakken toegepast. Diezelfde bestuurders willen nu gaan waken over onze digitale veiligheid en rechten. Gezien hun meermaals herhaalde daden uit het verleden is redelijk nauwkeurig te voorspellen hoe ze dat gestalte gaan geven. Objectiviteit is ver te zoeken, evenals gelijke rechten, gelijke plichten.

Beschrijf je klacht (Optioneel):

captcha