Abuse Melding

Je hebt een klacht over de onderstaande posting:

05-02-2024, 14:49 door Anoniem

Het is een praktisch bruikbare toepassing van AR technologie. Baanbrekend dus. Dit staat echter LOS van of het gewild/betaalbaar/privacyvriendelijk is. Daar is nog genoeg over te discussiëren.

Beschrijf je klacht (Optioneel):

captcha