Abuse Melding

Je hebt een klacht over de onderstaande posting:

27-03-2024, 18:30 door Anoniem

Openbaarheid van bestuur is een belangrijk onderdeel van onze democratie. Maar ik kan me wel voorstellen dat bestuurders, net als wij, ook enigszins behoefte hebben aan privacy. En eigenlijk wil ik ook niet alles weten.

Beschrijf je klacht (Optioneel):

captcha