Abuse Melding

Je hebt een klacht over de onderstaande posting:

24-05-2024, 12:54 door Drs Security en Privacy

Heeft HHNK nu twee datalekken of 1 veel groter? https://www.security.nl/posting/842694/Drents+waterschap+meldt+mogelijk+datalek+met+burgerservicenummers

Beschrijf je klacht (Optioneel):

captcha