Archief - De topics van lang geleden

Big Brother maatschappij is een illusie

28-02-2007, 12:12 door Redactie, 47 reacties

De privacy van de Nederlandse burger loopt gevaar, Big Brother ligt op de loer, althans, dat willen privacy activisten ons doen geloven. Regelmatig worden we gewaarschuwd voor een overheid die straks alles van ons weet en nu al de fundamenten voor een totalitaire politiestaat legt.

Klinkt allemaal heel spannend, maar is 1984 werkelijk zo dicht bij? De regering heeft het al moeilijk zat om het ambtenarenapparaat te besturen, ervoor te zorgen dat de juiste beslissingen genomen worden en dat alles volgens gestelde richtlijnen en wetgeving verloopt. Zelfs al zou een database met de persoonlijke informatie van alle burgers bestaan, dan is het maar de vraag wat men hiermee doet, en of hier iets van te maken valt.

De enigen die op dit moment gebruik maken van persoonlijke gegevens zijn grote ondernemingen en marketeers, die de consument met zoveel mogelijk rotzooi en onnodige diensten willen opzadelen. In dit soort gevallen doet een anti-reclamesticker en het consumentenrecht wonderen.

Een overheid die via cameratoezicht straks de populatie continu in de gaten houdt lijkt dan ook erg vergezocht, en wat het gebruik van camera's betreft zijn de meeste Nederlanders hier voorstander van. Onze stelling luidt derhalve:
Big Brother maatschappij is een illusie

Reacties (47)
28-02-2007, 12:51 door awesselius
Het is zeker GEEN illusie. Dat is struisvogel-strategie en
daar houd ik dus echt niet van. Maar men moet het zelf
weten......

Dat Orwell het destijds al beschreef is al een teken genoeg
dat zo'n totalitair regime invloed heeft op alles. Hij
kenmerkte ook meteen 'informatie' als machtsmiddel. Geen
domme jongen dus.

Ik zou me er niet veilig tussen voelen in elk geval. Waarom?
Omdat het opgedrongen is en je bent niet vrij. Vrij ben je
pas als je los bent van wantrouwen. Door in de gaten
gehouden te worden door iemand die standaard iedereen
wantrouwt tot het tegendeel bewezen is, geeft geen veilig
gevoel. Want zo kun je je eigen vijand worden, waar sommige
mensen al mee te kampen hebben.

Dat het geen illusie is, komt met name omdat men het
overduidelijk heeft gezegd het te willen vormen. Binnen de
UN en de US zijn zat mensen (geweest) die dit keer op keer
bestempeld hebben dat het eraan komt. En dat waren mensen
die in de top mee 'regeerden'.

Men houdt het vaak op samenzwering etc. Ja, dat heb je wel
nodig, maar het is geen toverwoord of zweverig. Samenzwering
is al aanwezig sinds de oudheid en men heeft gezien wat
macht kan doen met mensen.

Dat men keer op keer een wereldrijk wilde vormen kent men
wel, maar men wil niet weten dat men al voor de WO II bezig
is een Nieuwe Wereld Orde te scheppen. Ook dit is geen
toverwoord maar een serieus doel voor een heleboel mensen.

De New Age beweging is hier ook mee bezig. Een nieuwe
wereld, een nieuwe ideologie en een nieuwe religie. Geloof
in jezelf enz.

De technologie is er al in grote lijnen. De wil is er en de
signalen zijn er dat het gestaag vordert. Waarom zou dit dan
een illusie zijn?

Dat de Bijbel ook spreekt over een totalitair regime onder
'Het Beest' is iets waar veel mensen nu ook door geobsedeerd
raken. Niet verwonderlijk, want ook hier zou het door de
techniek mogelijk worden te realiseren wat er geschreven
staat: "Men zal niet kunnen kopen of verkopen, tenzij zij
het merkteken van het Beest aannemen." (vrij naar de
Bijbel). Dit is dus ook al geen illusie, want het is mogelijk.

Nu de implementatie nog, waar men alleen maar op hoeft te
wachten.

- Unomi -
28-02-2007, 13:00 door awesselius
Wat ik nog vergat te melden: Het is overduidelijk dat onder
het mom van 'anti-terrorisme' maar met de doelstelling van
kapitalisme een heel strakke agenda wordt afgedraaid.

Hier is een patroon in te herkennen en willens en wetens
zijn de regeringen in verschillende landen hier mee bezig.

Hier zijn zat studies over te vinden hoe men het best
kapitaalvernietiging kan teweeg brengen om een samenleving
zo in te richten dat het altijd zal moeten gehoorzamen.

Al met al: er zijn signalen zat en je kunt het jezelf en je
nageslacht niet veroorloven hier te nuchter of te
lichtzinnig over te doen. Echter is het enige wat je kunt
doen je er bewust van zijn, want maatregelen halen toch
niets uit. Zover is het namelijk al, dat protest en grondig
verweer niets uithaalt.

- Unomi -
28-02-2007, 13:13 door Anoniem
Door Unomi
Niet verwonderlijk, want ook hier zou het door de techniek
mogelijk worden te realiseren wat er geschreven staat: "Men
zal niet kunnen kopen of verkopen, tenzij zij het merkteken
van het Beest aannemen."
Net als bij horoscopen kun
je dit op vele manieren vertalen. "Het Beest" zal zijn in
perceptie van de persoon die het bezigt.
28-02-2007, 13:15 door Anoniem
Ik sluit me helemaal aan bij Unomi.

Iedereen heeft het recht op privacy. En niet de soort die gegeven wordt door
de heersende machten maar gewoon omdat je geboren wordt op deze
wereld. Er worden ons van allerlei rollen opgedrongen (nederlander,
europeaan, werknemer) op allerlei subtiele manieren en de kans om
hieruit te ontsnappen wordt steeds kleiner.

Een mens groeit verder door het maken van fouten. Ik heb echt wel wat
uitgevreten in m'n jeugd wat niet door de (wets)beugel kon maar ik ben
daar niet een slechter mens geworden. Ik zou zelfs zeggen dat ik er een
beter mens door geworden be. Waar het om gaat is dat ik heb kunnen
leren door fouten te maken. De jeugd van tegenwoordig krijgt die kans
steeds minder en moet gewoon in het keurslijf.

Tenslotte is er nog het bezwaar van de mogelijkheid van misbruik van de
verzamelde informatie. Is het niet door deze regering, dan door een
volgende..
28-02-2007, 14:33 door Anoniem
Big Brother is geen illlusie.

Het argument dat wordt aangedragen dat onze huidige overheid nu al
moeite heeft om gegevens aan elkaar te koppelen is natuurlijk onzin. NU
zijn al die gegevens relatief waardeloos en het koppelen kost relatief veel
moeite. Maar zodra er ook maar één gek op staat (of een briljant persoon,
daar wil ik vanaf zijn) waar weer de hele goegemeente zonder scrupules
achteraan hobbelt (herinnerd u zich de heer wijlen Pim Fortuyn nog?) met
kwade bedoelingen; en alle ingedienten voor deze o zo gevreesde
totalitaire staat zijn reeds aanwezig. M.a.w.: Het is geen illusie. Het is
akkelig bereikbaar (gemaakt) en het wachten is op de spreekwordelijke
lont in het kruidvat.....
28-02-2007, 14:44 door awesselius
Door AnoniemHet is akkelig bereikbaar
(gemaakt) en het wachten is op de spreekwordelijke lont in
het kruidvat.....

Precies. En dan is het zo'n regering met ene Van Speyk als
kandidaat voor het premierschap. De ironie. De horror.....

- Unomi -
28-02-2007, 15:31 door Secyourit
Göring schijnt gezegd te hebben: "De leugen wordt geloofd
als hij maar groot genoeg is.

De Jodenster wordt implantatiechip, sla
http://www.digitalangelcorp.com er maar op na.

De chip staat nu bij 'Pets' omdat het enkele jaren geleden
tot grote protesten heeft geleidt onder Christelijke
ouders.Oh ja, dat 'Angel' is ook bijbels.

In de 'fijne' VS van A zijn de volgende groepen al aan de chip:

Gevangenen: http://tinyurl.com/38f4td
Daklozen: http://tinyurl.com/2z879s
Kindertjes: http://tinyurl.com/2bkcn4 en
Autootjes: http://tinyurl.com/2a5wxn

En jij? Steek je arm eens uit, dat is *veiliger* voor je...
28-02-2007, 15:36 door Anoniem
Het is heel simpel. Dat iets mogelijk is, is voldoende. Dat het niet gebruikt
wordt door imcompetente (raam)ambtenaren doet daar niet aan af. Op een
gegeven moment staat iemand op (een hitlertje ofzo), of gebeurd er iets
(iemand wordt vermoord) en voila, de middelen worden dan beschikbaar
en je hebt de stront aan de knikker...

Was het enkele jaren geleden joden die overal de schuld van kregen,
zometeen zijn het islamieten. Het enige verschil is het geloof maar het
resultaat zal ongetwijfeld hetzelfde zijn. Ongetwijfeld zullen mensen ook
rond de 40-er jaren hebben gedacht "ach dat mannetje met die vreemde
snor, die kan toch niets beginnen"... Hoe fout waren zij in die gedachte....

Zorg dat het er niet is, dan kan het ook niet misbruikt worden. En laat
grondwetten met rust, die zijn er niet voor niets. M.a.w. draai die WET
MULDER terug, die is immers "schuldig totdat je het tegendeel kunt
bewijzen". Draai de bewaarplicht terug, dat is immers "je hoeft niet aan je
eigen veroordeling mee te werken"... Bovendien is er grondwettelijk vast
gelegd dat er pas vervolging mag plaats vinden wanneer iemand verdacht
wordt. Ik kan me niet voorstellen dat 17 miljoen Nederlanders nu al
verdacht worden van CRIMINELE feiten.... maar we verzamelen nu al (en
dat is dus de eerste stap in vervolging)... Volledig tegen alle grondwetten
en rechten van de mens in. Doen we niets, dan kun je er gif op in nemen
dat WOIII op de loer ligt.
28-02-2007, 15:58 door Anoniem
En zolang er geen tegengas is wordt het alleen maar erger.

Steeds meer systemen komen aan elkaar te hangen, ik zeg niet
dat digi-d onveilig is, maar daardoor komen ook steeds meer
systemen aan elkaar te hangen. Steeds meer informatie is
door steeds meer mensen met bevoegdheid (of hackers) te
bekijken.
28-02-2007, 16:12 door Anoniem
Een Big Brother maatschappij is geen illusie en heb je er
zelfs geen technologie voor nodig. In communistische landen
bespieden en verdenken mensen elkaar en is dat wel zo
effectief gebleken dat dergelijke regime's zonder hulp van
buitenaf niet of nauwelijks aan banden te leggen zijn.
28-02-2007, 19:08 door Anoniem
Het gevaar is natuurlijk een totalitaire dictatuur met de
mogelijkheden van de hedendaagse controle apparatuur. De
verwerking van de data is nu nog een probleem maar
toekomstige systemen zullen de bulk aan informatie
waarschijnlijk wel kunnen verwerken. Wie deze informatie
controleert heeft gevaarlijk veel macht. Daarom ben ik, met
vele met mij zoals ik vaak in de reacties op deze site lees,
heel sceptisch en achterdochtig naar centralisatie van
gegevens, biometrisch paspoort, identificatie plicht etc
etc. Mensen beginnen zich hopelijk te beseffen dat de
grootste bedreiging van onze manier van leven niet komt uit
de vage hoek van het zogenaamde internationale terrorisme
maar de overdreven reactie daarop.
28-02-2007, 19:59 door Anoniem
Big Brother is geen illusie. Big brother is er al, dat men
er nog geen 'gebruik' van maakt heeft volgens mij te maken
met het feit dat de mensen 'eerst vertrouwen moeten krijgen'
in deze vorm van privacy schending.

Zo van: 'Zie je wel, niets aan de hand!' En wanneer men dan
de privacy steeds meer inperkt de mededeling geven van: 'Zie
je dan niet dat dat eerste ook goed ging? Geef ons één reden
om aan te geven dat het nu wel verkeerd zou gaan!''

Dat big brother een illusie is, was dat het maar. We lopen
er met open ogen in, en volgens mij is het nu al te laat om
dit nog terug te draaien.
28-02-2007, 23:28 door Anoniem
Door Anoniem
Het gevaar is natuurlijk een totalitaire dictatuur met de
mogelijkheden van de hedendaagse controle
apparatuur.
Dat is in de Tweede Wereldoorlog
gebleken. De nauwgezette administraties waren de nazi's zeer
van dienst. En dan is er nog het boek 'IBM en de Holocaust'
van de Amerikaanse schrijver Edwin Black. "Toen het Derde
Rijk aan zijn volkenmoord begon, droeg IBM stap voor stap de
technologische oplossingen bij die de plannen mogelijk
maakten: van de identificatie- en catalogiserings
programma's in de jaren dertig tot de selecties in de jaren
veertig. Pas toen de joden geïdentificeerd waren, konden ze
het doelwit worden van snelle onteigeningen, gettovorming,
deportaties, dwangarbeid en uiteindelijke vernietiging. Dat
alles stelde zulke hoge eisen aan het analyserende en
organiserende vermogen van het Rijk dat eigenlijk computers
nodig waren. Maar in de jaren dertig bestonden die
natuurlijk nog niet.
De ponskaarttechnologie van IBM en zijn Duitse
dochteronderneming Dehomag bestond echter wel en had zich al
in heel Europa bewezen. Met de op maat gemaakte en
voortdurend gemoderniseerde Hollerith-systemen was Hitler in
staat om van de jodenvervolging een automatisch en
systematisch proces te maken.
"

IBM heeft in 2001 als reactie op dat boek laten weten dat
het tijdens de Tweede Wereldoorlog niet wist dat de nazi's
zijn apparaten gebruikte.
De verwerking van de data is nu nog een probleem maar
toekomstige systemen zullen de bulk aan informatie
waarschijnlijk wel kunnen verwerken. Wie deze informatie
controleert heeft gevaarlijk veel macht. Daarom ben ik, met
vele met mij zoals ik vaak in de reacties op deze site lees,
heel sceptisch en achterdochtig naar centralisatie van
gegevens, biometrisch paspoort, identificatie plicht etc
etc.
We moeten met die reden onze democratie (beter)
koesteren en beschermen tegen excessen zoals dezen enkele
jaren geleden hun intrede deden.
Mensen beginnen zich hopelijk te beseffen dat de
grootste bedreiging van onze manier van leven niet komt uit
de vage hoek van het zogenaamde internationale terrorisme
maar de overdreven reactie daarop.
Europees en in
internationaal verband zijn terroristische groeperingen
actief. Dat valt helaas niet te ontkennen.
01-03-2007, 00:00 door Anoniem
Door Anoniem
Een Big Brother maatschappij is geen illusie en heb je er
zelfs geen technologie voor nodig. In communistische landen
bespieden en verdenken mensen elkaar en is dat wel zo
effectief gebleken dat dergelijke regime's zonder hulp van
buitenaf niet of nauwelijks aan banden te leggen zijn.


Ook in de communistische, dictatoriale landen speelde / speelt
technologie daarbij een belangrijke rol.

Nu maar hopen dat de SP dus nooit aan de macht komt.

Andere mogelijkheid is dat een bb dreiging niet bij de overheid vandaan
komt maar vanuit de media, serviceproviders of andere bedrijven met veel
persoonsinformatie.
01-03-2007, 00:46 door [Account Verwijderd]
[Verwijderd]
01-03-2007, 08:18 door Beerbommel
Kijk voor een voorbeeld van hoe de dingen uit de hand kunnen
lopen eens op nl.wikipedia.org bij Jacobus Lambertus Lentz.

Hier wat quotes uit het artikel:

---

"In de Tweede Wereldoorlog was Lentz verantwoordelijk voor
de technische ontwikkeling en de invoering van het
persoonsbewijs."

"Door de invoering van het persoonsbewijs verkreeg de Duitse
bezetter een zeer belangrijk instrument tot maatschappelijke
beheersing en onderdrukking van de Nederlandse bevolking."

"Het systeem, bevolkingsregister met annex een
persoonsbewijs, was goeddeels waterdicht en het
persoonsbewijs was bijna niet te vervalsen. Mede door dit
persoonsbewijs zijn duizenden in de hand van de bezetter
gevallen en vermoord. Ook voor de Joden was het
persoonsbewijs een belangrijke schakel op weg naar de
vernietiging."

"Lentz' catastrofale gedrag is een voorbeeld van wat gewone
mensen kunnen doen als ze niet goed blijven nadenken in
bijzondere omstandigheden."

"De Rijksinspectie was zijn leven, het bevolkingsregister
zijn lust. Daar speelde Lentz, zonder verder na te denken,
als een kind met zijn speelgoed, aldus een typering van Loe
de Jong. In de bezettingstijd bleek hoe gevaarlijk
dergelijke mensen kunnen zijn. Lentz was een uiterst
ijverige en consciëntieuze ambtenaar. Hij realiseerde zich
echter niet dat een kwaadwillige bezetter zijn arbeid heeft
gebruikt voor zeer kwade doeleinden."

"Een man als Lentz had door lichte tegenwerking, zonder
noemenswaardig gevaar voor hemzelf, duizenden het leven
kunnen redden. Hij deed het niet en leverde daarmee een
forse bijdrage aan de gruwelen van het nazi-regime, zonder
dat hij ooit zelf daadwerkelijk iemand heeft vermoord."

---


Welnu, de Lentzen zitten al in het kabinet, het parlement slaapt, nu alleen nog iemand die voor bezetter wil spelen en we zijn in business!!!

Nog een mooie quote uit de zelfde periode (Colijn):

"Gaat u rustig slapen, wij waken over u!"..... Tijdloos!!! :-)
01-03-2007, 09:07 door Anoniem
Ik denk dat het een illusie is om the veronderstellen dat we er iets aan
kunnen doen.

Is het erg om gefilmd te worden terwijl ik door een winkelstraat loop, ik
vind van niet, mede omdat aangetoond is dat de criminaliteit minder is in
gebieden waar camera’s zijn, maar ook omdat men de beelden slechts 24
uur mag bewaren, verder kun je je afvragen of een beeltenis wel een
privé gegeven is, andere discussie maar is wel jurisprudentie over.

De redactie rept in de intro over een overheid die hier uitvoer aan zou
moeten geven, omdat ik denk dat een totalitair regime een vereiste is,
verwacht ik niet dat hier het ‘Big Brother’ gevaar vandaan zal komen,
althans nog niet, ook al ziet het ernaar uit dat we een enigszins
fundamentalistische regering gaan krijgen, ook een andere discussie.

Een groter gevaar, mijns inziens, zijn de steeds groter en globaler
wordende coöperaties, ik verwacht dan ook dat enig gevaar hier vandaan
zal komen. Grote bedrijven hebben tenslotte substantieel meer middelen
ter beschikking dan menig overheid. Laten we zeker de (financiële)
motivatie en drijfveer om informatie over potentiële klanten te verzamelen
niet vergeten.

Big Brother, een illusie, nee dat denk ik niet.
01-03-2007, 09:11 door Anoniem
Door Anoniem
Ik sluit me helemaal aan bij Unomi.

Iedereen heeft het recht op privacy. En niet de soort die gegeven wordt
door
de heersende machten maar gewoon omdat je geboren wordt op deze
wereld. Er worden ons van allerlei rollen opgedrongen (nederlander,
europeaan, werknemer) op allerlei subtiele manieren en de kans om
hieruit te ontsnappen wordt steeds kleiner.

Een mens groeit verder door het maken van fouten. Ik heb echt wel wat
uitgevreten in m'n jeugd wat niet door de (wets)beugel kon maar ik ben
daar niet een slechter mens geworden. Ik zou zelfs zeggen dat ik er een
beter mens door geworden be. Waar het om gaat is dat ik heb kunnen
leren door fouten te maken. De jeugd van tegenwoordig krijgt die kans
steeds minder en moet gewoon in het keurslijf.

Tenslotte is er nog het bezwaar van de mogelijkheid van misbruik van de
verzamelde informatie. Is het niet door deze regering, dan door een
volgende..

Mbt het recht hebben op privacy stel ik voor om Alan Westin, 'Privacy and
Freedom (1967)' er op na te slaan, hierin wordt gesteld dat een recht op
privacy niet bestaat, het wordt zelfs aannemelijk gemaakt
01-03-2007, 10:34 door Anoniem
Dit is zo'n zelfde stelling als dat je het volgende zou zeggen: Microsoft
Windows is veilig.
01-03-2007, 11:16 door Anoniem
[/quote]Europees en in
internationaal verband zijn terroristische groeperingen
actief. Dat valt helaas niet te ontkennen.[/quote]
In hoeverre is deze dreiging een door de media (tv/ krant)
geconstrueerd beeld? Als je deze problematiek met een beetje
paranoide invalshoek bekijkt kan je ook geloven dat er
bewust een dreiging gecreerd wordt teneinde vrijheden in te
perken en controle te vergroten.
01-03-2007, 12:50 door Anoniem
Door Anoniem
Europees en in internationaal verband zijn
terroristische groeperingen actief. Dat valt helaas niet te
ontkennen.
In hoeverre is deze dreiging een door de media (tv/ krant)
geconstrueerd beeld?
Media, die zelf ook kwetsbaar
is, berichten over zaken die plaatsvinden of hebben
plaatsgevonden.
Als je deze problematiek met een beetje paranoide
invalshoek bekijkt kan je ook geloven dat er bewust een
dreiging gecreerd wordt teneinde vrijheden in te perken en
controle te vergroten.
Dat is wat terroristen
proberen te bereiken. Dat mensen niet terroristen maar de
eigen overheden, normen en waarden en bovenal elkaar gaan
wantrouwen. Doel van terroristen is ontwrichting en
ontwrichting maakt een samenleving weerloos.

Anders dan in de Tweede Wereldoorlog waar het er met veel
uiterlijk vertoon nogal dik op lag, is de huidige potentiële
bezetter onzichtbaar.

Laten wij vooral het vertrouwen in elkaar niet verliezen,
onze waardigheid behouden en het probleem beheerst te lijf gaan.
02-03-2007, 09:29 door Anoniem
Behalve de privacy die we verliezen door activiteiten van de
overheid ben ik eigenlijk nog veel banger van commerciele
partijen. Deze zijn niet te controleren maar ontzeggen ons
allerlei rechten. Eerst worden dingen in de USA verboden en
langzaam zie je die onzin naar onze wetgeving sluipen.
Voor je het weet zetten we hier tieners in de gavangenis
omdat USA filmmaatschappijen geen centjes willen verliezen.
De kopieerzucht van USA wetgeving door onze wetgevers, plus
de hang naar meer "opsporingsbevoegdheden" (die nooit worden
gebruikt tegen terrorisme maar alleen tegen fiwetsers zonder
licht, zoals de oude ook niet efficient worden gebruikt)
maken het gevaarlijke tijden.
Wanneer er echt een onbetrouwbare regering komt heeft ze
alle middelen paraat voor een effectieve onderdrukking van
de burgers. Dat is een instabiele situatie, waarbij het
evenwicht maar een maal hoeft om te slaan.
02-03-2007, 10:02 door LaFolie
Door Anoniem
Een Big Brother maatschappij is geen illusie en heb je er
zelfs geen technologie voor nodig. In communistische landen
bespieden en verdenken mensen elkaar en is dat wel zo
effectief gebleken dat dergelijke regime's zonder hulp van
buitenaf niet of nauwelijks aan banden te leggen zijn.


Inderdaad, ik kan jullie garanderen dat Nederland al
jaren een Big brother landje is.
02-03-2007, 11:17 door Anoniem
Alle terroristische organisaties in de wereld hebben 1 ding gemeen met
elkaar. Ze willen met dreiging of zelfs met geweld iets goed zetten wat fout
is gegaan. Dat los je alleen maar op door wat fout is gegaan goed te
maken, niet met miljoenen militairen sturen en over de schutting gooien
van vrijheden en privacy. IRA is alleen maar ontstaan omdat britten Ierland
binnen vielen. Dat ze dat vervolgens op de meest foute manier probeerde
op te lossen (duizenden militairen sturen) is hun fout. Daardoor gaan ze
heus geen bussen opblazen in het zonovergoten Nijmegen ofzo. Hetzelfde
geldt voor de ETA. Spanje heeft die bevolkingsgroep onderdrukt en enkele
pikten dat niet. Oplossing, onderdruk ze niet meer en geef ze hun
autonomie terug. Dat het nu allemaal minder is geworden komt enerzijds
omdat de mensen die nu nog wat willen doen moe zijn geworden van al
het bloedvergieten en dat er steeds minder mensen zijn die nog weten
waarom.
Anderzijds is er geen reden om aan te nemen dat Al Quada leden
Nederland willen terroriseren. Daar hebben we onze overheid al voor. Wat
zouden ze moeten doen? Treinen opblazen? Treinen vallen nu al vaker uit
of hebben zoveel vertraging dat de NS ze laat uitvallen zodat ze niet in de
statistieken komen van MinV&W. De molukkers hebben ook al geen zin
meer in NS treinen of scholen. Een groot gebouw met vliegtuigen
bestoken? Been there done that. Bovendien hebben we hier drugs bij de
supermarkt, iets wat het exportmiddel is van Al Quada, opium... Dus
waarom zou je je klanten bombarderen?

Tja, Amerika en Groot Brittanie, die hebben een probleem. Maar dat komt
omdat zij hun VOC-tijden niet achter zich hebben gelaten. "Je bent met ons,
of TEGEN ons"... en ja, daar zijn nogal wat mensen die je daarmee tegen
het zere been aan schopt. Al met al vind ik het dat het nog lang geduurd
heeft voordat iemand de VS wakker maakte dat het (corrupte) politieagentje
spelen voor de wereld een prijskaartje heeft.
02-03-2007, 11:50 door Anoniem
Door Anoniem
(..) ben ik eigenlijk nog veel banger van commerciele
partijen. Deze zijn niet te controleren maar ontzeggen ons
allerlei rechten.
Denk bijvoorbeeld aan DRM (Digital
Restrictions Management) op media die de gebruiker ernstig
beknot. Of flinke ondernemingen die zelfs proberen met de
Europese Unie een loopje te nemen, zoals Microsoft. Dat mag
beter in de gaten worden houden, mede gelet op het machtspel
van Nedap/Groenendaal dat een serieuze bedreiging van onze
democratie vormt.
"Verkiezingssoftwareleverancier perste Staat af"
http://www.security.nl/article/15566/1/%22Verkiezingssoftwareleverancier_perste_Staat_af%22.html
02-03-2007, 12:55 door Anoniem
Door Anoniem
Hetzelfde geldt voor de ETA. Spanje heeft die
bevolkingsgroep onderdrukt en enkele pikten dat niet.
Oplossing, onderdruk ze niet meer en geef ze hun autonomie
terug. Dat het nu allemaal minder is geworden komt enerzijds
omdat de mensen die nu nog wat willen doen moe zijn geworden
van al het bloedvergieten en dat er steeds minder mensen
zijn die nog weten waarom.
Onder het bewind van
dictator Francisco Franco werd tussen 1939 en 1975 iedere
vorm van oppositie hardhandig de kop ingedrukt, overal in
Spanje. Franco werd actief gesteund door het fascistische
regime van Mussolini in Italië en het nazistische regime van
Hitler in Duitsland.

Baskenland is nooit een soeverein land geweest en heeft
onder de koningen van Spanje en Frankrijk eigenlijk altijd
een zekere autonomie genoten. Een voorrecht dat uiteindelijk
andere Spaanse regio's ook is gegeven uit oogpunt van
gelijkwaardigheid. Spanje bestaat heden ten dagen uit 17
autonome regio's waarmee het het meest gedecentraliseerde
land van Europa is.

Probleem in Baskenland zijn een handje vol Nationalisten die
niet schuwen voor terreur, eens geprezen om hun bijdrage in
de bevrijding van Spanje van Franco's fascistische regime,
heeft de Baskische bevolking de buik vol van de ETA omdat
het na de democratisering van Spanje eind jaren '70 niet met
het terreur ophield.

De afkeer van de Baskische bevolking is zo groot dat het
leeuwendeel van het oorspronkelijke Baskenland niet één
autonome regio wil vormen en daardoor aparte autonome
regio's zijn geworden.
02-03-2007, 13:52 door awesselius
Ik blijf deze thread interessant vinden.

Echter melden sommige mensen dat Big Brother er al is. Dat
denk ik ook, maar hoe kun je dat verifieren?

M.a.w. waar kun je aan toetsen in hoeverre Big Brother
zichtbaar is? Want al die informatie systemen zijn
onzichtbaar. Bonus-kaarten, AirMiles, pinpassen,
SoFi-nummers (BSN tegenwoordig) enz. Allemaal leuk en
aardig, maar je ziet er niet van terug (nog) wat het gevolg
is van de invasie op je privacy. De uitwisseling van
gegevens is in het geniep.

Hoe krijg je dit transparant? Want men blijft het maar
samenzweringen noemen (in de negatieve zin van het woord),
terwijl het gewoon feitelijk plaats vindt. Hoe kunnen we
inzicht krijgen in hoeverre de overheid ons in de gaten
houdt? Is hier geen confrontatie te forceren?

- Unomi -
02-03-2007, 14:47 door Anoniem
Nog iets over Baskenland (Euskadi in het Baskisch en País
Vasco in het Spaans) en onderdrukking. In de twee noordelijk
gelegen provincies Vizcaya en Guipúzcoa in País Vasco wordt
het Nationalisme in leven gehouden door kidnapping en
afpersing van ondernemers voor een zogeheten revolutionaire
belasting om haar activiteiten te financiëren. Deze
activiteiten beslaan ondermeer, jawel, het terroriseren van
de Baskische bevolking. Basken die niet voor
onafhankelijkheid zijn, zijn hun leven niet zeker, worden
dagelijks mensen bedreigt en grote vernielingen in de
Baskische steden aangericht in het kader van de 'revolutie'.
Moordaanslagen op andersdenkenden wordt toegejuicht.

Het zijn dan ook de enige twee provincies binnen Baskenland
waar het Nationalisme door de bevolking wordt gesteunt. Wat
zou jij stemmen als je leven ervan afhangt?
02-03-2007, 15:00 door Anoniem
Om terug te komen op het internationale terrorisme, wat
weten we nou precies van terroristische cellen en hun
beweegredenen? Terug kijkend in de geschiedenis zien we
manipulatie op dit gebied (project gladio
http://en.wikipedia.org/wiki/Operation_Gladio ) en laatst
kwam dit weer in het nieuws
http://www.timesonline.co.uk/tol/news/uk/article742783.ece .
Welke informatie kan je vertrouwen? Naar mijn mening is de
rol van geheime diensten verweven met het big brother
vraagstuk. Als we kijken naar de "war on terrorism" zien we
dat het de katalysator is achter de invoering van veel van
de nieuwe controle maatregelen.
02-03-2007, 15:07 door Anoniem
Wat ook interessant is, is het gebruik van locatiegegevens
behorende bij het gebruik van GSMs. Leg de link met
persoongegevens en het hele leven kan binnen een patroon
vastgelegd en gemonitored worden.
02-03-2007, 16:01 door Anoniem
"The technotronic era involves the gradual appearance of a
more controlled society. Such a society would be dominated
by an elite, unrestrained by traditional values. Soon it
will be possible to assert almost continuous surveillance
over every citizen and maintain up-to-date complete files
containing even the most personal information about the
citizen. These files will be subject to instantaneous
retrieval by the authorities."

Zbigniew Brzezinski, The Technotronic Era 1968
02-03-2007, 16:02 door Anoniem
Het is inderdaad een illusie om te denken dat er een big
brother society komt.

Die is er namelijk al....


Nederland wil locatie mobiele bellers vastleggen
http://tweakers.net/nieuws/46461/Nederland-wil-locatie-mobiele-bellers-vastleggen.html


Het blijft mij verbazen hoe blind de media is.

Zie ook dit verhaal:
http://www.wijvertrouwenstemcomputersniet.nl/
02-03-2007, 19:28 door awesselius
Ik denk dat ik het boek "Database Nation" http://www.powells.com/biblio?PID=24750&cgi=product&isbn=1565926536 maar eens ga
lezen.....

- Unomi -
04-03-2007, 20:12 door Anoniem
Het Wetboek geeft enorm veel "zaken" aan die nageleefd
zouden moeten worden. Wie kent het helemaal? Leef met je
hart en verstand. Big Brother, zo wat? Het merendeel mekkert
alleen over alles en nog wat, leef! Gedraag je normaal en je
hebt niets te vrezen. Angst is de slechtste raadgever, doe
je niets verkeerd, heb je niets te vrezen. Maar houd op met
dat eeuwige gezeik over alles en nog wat.
04-03-2007, 21:09 door Anoniem
Door Anoniem
Het Wetboek geeft enorm veel "zaken" aan die nageleefd
zouden moeten worden. Wie kent het helemaal? Leef met je
hart en verstand. Big Brother, zo wat? Het merendeel mekkert
alleen over alles en nog wat, leef! Gedraag je normaal en je
hebt niets te vrezen. Angst is de slechtste raadgever, doe
je niets verkeerd, heb je niets te vrezen. Maar houd op met
dat eeuwige gezeik over alles en nog wat.


Het kost alleen zoveel tijd om andermans fouten recht te
zetten wanneer je zelf niets te vrezen hebt. Het gaat om het
controleren van deze data.

Negatief staan tegenover Big Brother heeft dus niets met
zeiken te maken, maar met je rechten die in dat zelfde
wetboek staan, dat je aanhaalt?
04-03-2007, 23:50 door Anoniem
Een onkritische houding en blindelings vertrouwen zijn in
mijn optiek veel slechtere raadgevers.
05-03-2007, 08:55 door Anoniem
Wanneer ik een bordje zie "pas op, 15.000 volt", vind ik angst toch een
goede raadgever hoor. En met oogkleppen op leven is ook weinig zinvol.
Die tijd hebben we 70 jaar geleden achter ons gelaten. Toen hadden
immers ook teveel mensen oogkleppen op, tot het te laat was.
05-03-2007, 10:07 door Anoniem
Door Anoniem
Wanneer ik een bordje zie "pas op, 15.000 volt", vind ik angst
toch een
goede raadgever hoor. En met oogkleppen op leven is ook weinig zinvol.
Die tijd hebben we 70 jaar geleden achter ons gelaten. Toen hadden
immers ook teveel mensen oogkleppen op, tot het te laat was.

De jaren 70, toen er nog een grotere terroristische dreiging in Nederland
bestond?
05-03-2007, 11:46 door Anoniem
Iedereen heeft het over de Overheid die burgers in de gaten
gaat houden en steeds meer over zijn burgers te weten komt.
Maar hoe zit het met de grote zoekmachines op internet, neem
bijvoorbeeld Google.

Veel webpagina's hebben Google Adwords, veel mensen
gebruiken Google als zoekmachine en hebben bij Google
eventueel een account. Als Google alle zoekopdrachten en
bezochte pagina's van een bepaalde klant / ip-adres gaat
bijhouden, kan Google een aardig profielschets van de
persoon maken. Denk bijvoorbeeld aan nieuwe aankopen,
hobbies, ziektebeelden, vakanties etc. Tevens is een
ip-adres te koppelen aan een land en plaats.

Combineer deze informatie van de persoon met zijn MySpace of
Hyves account en het beeld wordt steeds duidelijker.

Als deze persoon gebruik gaat maken van mobiel internet of
hotspots en hij gebruikt daarbij zijn Google-account, weet
Google precies waar de persoon werkt of wat hij in zijn
vrije tijd doet. De ip-adressen van mobiel internet of
hotspots zijn ook weer te herleiden naar een lokatie. Zeker
als men Google Maps nog eens gaat gebruiken voor navigatie.

Ik weet niet of overheden nu het probleem zijn. Een overheid
is nog enigszins te controleren, maar wat zijn de regels op
internet?

Jarod
05-03-2007, 11:47 door Anoniem
Zoek op Video.google.com eens naar David Icke, Alex Jones en lees, hoor,
zie en Leer wat er op dit moment gaande is!!!!

Belangrijk voor de hele wereld!!!!
05-03-2007, 19:22 door Anoniem
Big brother is inderdaad een illusie als je bedenkt dat aan de vooravond
van 9-11 de amerikaanse defensie op de hoogte was van de terroristische
cel maar deze informatie niet mocht doorgeven aan de FBI en niet kon
optreden. Het mocht niet vanwege privacy maatregelen en kon niet
aangezien het hier burgers betrof.

Als het de amerikanen niet lukt dan lukt het ons zeker niet en is big brother
een illusie.
05-03-2007, 21:51 door Anoniem
Lees allen Erich Fromm! ""de gezonde samenleving"" Uitgeverij Bijleveld
Utrecht.
06-03-2007, 08:13 door awesselius
Veel mensen vinden Alex Jones te druk. Ik vind hem gedreven.
Op zijn site vind je tenminste opmerkelijke nieuwsflitsen
die benadrukken in wat voor een land hij woont. Maar hij
houdt ook de ontwikkelingen in Europa in de gaten.

Ik kijk regelmatig op Conspiracy Central, waar meer
langskomt dan samenzweringen.

70 jaar geleden liepen ze inderdaad met oogkleppen op.
Vooral bij onze oosterburen, die een maniak aan de macht
hielpen door te geloven in 'veiligheid voor een beetje
vrijheid'. Het gevoel ergens bij te horen, bij iets groters
dan jezelf zorgde ervoor dat men Hitler ging geloven.

Die reactie kun je nu ook gaan verwachten. Het kan zelfs
twee kanten op slaan. Er staat namelijk een revolutie voor
de deur. Of je volgt Big Brother, of je gaat je er tegen
verzetten. Maar daar is wel organisatie voor nodig. Voor
organisatie moet je eerst de situatie begrijpen. Dan moet je
je oogkleppen af doen.

- Unomi -
07-03-2007, 10:21 door Anoniem
Door Un0mi
Wat ik nog vergat te melden: Het is overduidelijk dat onder
het mom van 'anti-terrorisme' maar met de doelstelling van
kapitalisme een heel strakke agenda wordt afgedraaid.

Hier is een patroon in te herkennen en willens en wetens
zijn de regeringen in verschillende landen hier mee bezig.

Hier zijn zat studies over te vinden hoe men het best
kapitaalvernietiging kan teweeg brengen om een samenleving
zo in te richten dat het altijd zal moeten gehoorzamen.

Al met al: er zijn signalen zat en je kunt het jezelf en je
nageslacht niet veroorloven hier te nuchter of te
lichtzinnig over te doen. Echter is het enige wat je kunt
doen je er bewust van zijn, want maatregelen halen toch
niets uit. Zover is het namelijk al, dat protest en grondig
verweer niets uithaalt.

- Unomi -

Kun je ook wat voorbeelden geven van die studies over
kapitaalvernietiging? Een paar referenties zouden handig zijn.

Vriendelijke groet,

Alfa
07-03-2007, 12:08 door awesselius
Door Anoniem
Kun je ook wat voorbeelden geven van die studies over
kapitaalvernietiging? Een paar referenties zouden handig zijn.

"Silent weapons"
"Protocols of the Elders of Zion"

Die laatste is een controverseel item. Je kunt de oorsprong
of het doel in twijfel trekken. Maar als je het doorleest en
dat over de huidige kapitalistische westerse maatschappij
heenlegt, dan zie je duidelijk dat kapitaalvernietiging een
grote rol speel om de controle op de burger te vergroten.

De bankwereld zoals het ontstaan is en zich heeft ontwikkeld
is al een aardige studie op zich. Zoek op Rothschild en
Rockefeller en lees hun geschiedenis maar eens door. Daar
kun je ook duidelijk uit halen waarom kapitalisme een
machine is die zijn weerga niet kent. Maar wie wordt er
beter van? Stel jezelf die vraag continue: motief, who gains?

- Unomi -
08-03-2007, 20:16 door Anoniem
Door Un0mi
Door Anoniem
Kun je ook wat voorbeelden geven van die studies over
kapitaalvernietiging? Een paar referenties zouden handig zijn.

"Silent weapons"
"Protocols of the Elders of Zion"

Die laatste is een controverseel item. Je kunt de oorsprong
of het doel in twijfel trekken. Maar als je het doorleest en
dat over de huidige kapitalistische westerse maatschappij
heenlegt, dan zie je duidelijk dat kapitaalvernietiging een
grote rol speel om de controle op de burger te vergroten.

De bankwereld zoals het ontstaan is en zich heeft ontwikkeld
is al een aardige studie op zich. Zoek op Rothschild en
Rockefeller en lees hun geschiedenis maar eens door. Daar
kun je ook duidelijk uit halen waarom kapitalisme een
machine is die zijn weerga niet kent. Maar wie wordt er
beter van? Stel jezelf die vraag continue: motief, who gains?

- Unomi -

Bedankt voor de tips. Misschien een beetje off-topic maar
waar je het over hebt zijn geen wetenschappelijk onderbouwde
studies maar documentaires.
Een groot verschil.

Alfa
09-03-2007, 16:37 door Anoniem
No New World Order!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

Kijk diverse filmpjes via
http://nonwo.wordpress.com/
Reageren

Deze posting is gelocked. Reageren is niet meer mogelijk.