Archief - De topics van lang geleden

Vreemde gang van zaken bij de postbank

19-12-2006, 20:32 door root, 21 reacties
Ik kreeg vandaag een brief van de Postbank. Of ik even wil uitzoeken wie ik allemaal heb gemachtigd om geld van mijn rekening af te schrijven en of ik de actuele gegevens van deze gemachtigden wil opsturen. Naam, adres, geboortedatum en nationaliteit! En als ik die niet weet, of ik de gemachtigden dan even wil bellen om het te vragen!

Ze zeggen:

"Iedere bank is op grond vande Wid verplicht om de identiteit van haar
klanten vast te stellen en vast te leggen. Omdat ook gemachtigden
toegang hebben tot de Girorekeningen van onze klanten, is het belangrijk
om ook hun identiteit eenduidig vast te leggen"

Buiten het feit dat het belachelijk is, vraag ik me ook af:

1. Mag ik gegevens van anderen doorgeven aan de postbank? Is dit niet in
strijd met de Wbp?

2. Waarom actualiseert de Postbank zelf deze gegevens niet? Weet de
Postbank soms niet wie de gemachtigden zijn?

Ze zoeken het lekker zelf maar uit.
Reacties (21)
19-12-2006, 21:22 door Anoniem
Dit is phisting, phishen via de post.
20-12-2006, 02:07 door G-Force
Het klopt inderdaad dat elke Bank (dus ook de Postbank) uw
identiteit moet vaststellen op grond van de wet op de
indentificatieplicht. De bedoeling van deze wet is om er
voor te zorgen dat criminelen geen banken kunnen gebruiken
voor hun criminele activiteiten. Volgens de wet dus is de
Postbank verplicht om uw identiteit vast te stellen. Dit
doet u door naar het postkantoor te gaan, alwaar men uw
legitimatiebewijs moet overleggen (Identiteitskaart of
paspoort bijvoorbeeld). Over de gemachtigden weet ik niets
maar het lijkt me wel verstandig om de Postbank hierover
telefonisch te raadplegen.

Wordt aan de identificatie niet voldaan, dan zijn de
Postbank en ook de andere banken verplicht om uw rekening te
blokkeren. Hierdoor kunt u dan geen gebruik meer maken van
uw rekening en kunt u niet meer bij uw geld komen.

Ik zou zeggen: regel dit vandaag nog even (uw bank bellen
voor meer informatie).
20-12-2006, 09:18 door root
Ja, tuurlijk klopt het dat de bank mijn identiteit moet vast stellen. Dat heb ik
maanden geleden al gedaan, maar daar gaat het hier helemaal niet over...

Ze willen nu via mij de identiteit vaststellen van degene die ik gemachtigd
heb.
20-12-2006, 09:42 door Anoniem
Het gaat om de personen die geregistreerd zijn als
mede-eigenaar van jou rekening. Daarvan moet de bank
vaststellen wie ze zijn.

Maar nu de grap van dit verhaal. Vanaf nu moet iedere bank
ook jouw identiteit vaststellen bij iedere handeling die je
doet, want dat is de WID.

Als een crimineel via jouw internetbankieren geld van je
rekening plundert, is dat de verantwoordelijkheid van de
bank. Want zij zijn verplicht bij iedere financiele
transactie de identiteid van de betrokkenen te verifieren.

Ik weet alleen niet of de banken dit ook beseffen :-)
20-12-2006, 16:11 door Anoniem
Ja het klopt als een bus,maar al in september waren ze hier mee bezig.
Ze zijn het wettelijk verplicht,diegeen na te trekken die gemachtigd is.
En je hoeft er niet achteraan te gaan,want je krijgt een brief of je naar het
Postkantoor komt.En dan sta je in een rij dat wil je niet weten.
Neem je brood maar mee.
21-12-2006, 15:47 door SirDice
Door Peter V.
Het klopt inderdaad dat elke Bank (dus ook de Postbank) uw identiteit moet vaststellen op grond van de wet op de identificatieplicht.
Nee, die wet stelt dat helemaal niet.
Vraag 2. Op grond waarvan startte die operatie?
Het zou volgens die banken moeten wegens wettelijk voorschrift.
{knip}
De overheid echter had helemaal geen opdracht gegeven dat de banken dit zouden moeten doen, dat was een initiatief vanuit de bankwereld zelf.

Het initiatief kwam van de Nederlandse Vereniging van Banken, niet van de regering al speelden individuele bewindslieden wel een rol in dit spel.


Volgens de wet dus is de Postbank verplicht om uw identiteit vast te stellen.
Vraag 5. Wat was de werkelijke aanleiding om alle klanten te verplichten hun geldig identiteitsbewijs te komen laten zien?

Aanleiding van de operatie om massaal alle klanten op te roepen om persoonlijk langs te komen was niet de WID, maar de Wet op de Uitgebreide Identificatieplicht, die per 1 januari 2005 van kracht was geworden.

Deze wet heeft in feite niets te maken met de relatie tussen de bank en zijn klant, maar enkel met de relatie tussen de burger en de overheid. Maar het kwam wel heel handig uit dat iedereen vanaf 14 jaar volgens die Identificatieplicht wet vanaf 1 januari 2005 verplicht was om een geldig identiteitsbewijs te hebben.


Wordt aan de identificatie niet voldaan, dan zijn de
Postbank en ook de andere banken verplicht om uw rekening te
blokkeren.
Vraag 18: Mag de bank mijn rekening blokkeren?
Wie zijn geld aan de bank toevertrouwt, mag er in rechte van uitgaan dat degene die zijn geld beheert niet op een goede dag kan besluiten om de rekening te blokkeren.
Mensen werden in augustus 2005 al door hun bank gedreigd met het blokkeren van hun rekening, als ze zich niet binnen 14 dagen kwamen laten identificeren. Inmiddels zijn er al heel wat mensen die hun bank schriftelijk hebben laten weten dat ze een proces aanspannen als men daadwerkelijk tot blokkeren overgaat.
Ons is tot nu toe geen geval bekend dat een rekening daadwerkelijk werd geblokkeerd wegens het niet voldoen aan de oproep tot identificatie.

Hierdoor kunt u dan geen gebruik meer maken van
uw rekening en kunt u niet meer bij uw geld komen.
Klinkklare onzin natuurlijk. Het is tenslotte jouw geld en niet dat van de bank!

http://www.id-nee.nl/banken.html#Veel_gestelde_vragen_FAQ
22-12-2006, 13:09 door jubo
Zie ook:
[url=http://www.postbank.nl/ing/pp/page/article/detail/0,2842,1859_103918
_503107865,00.html?linktype=int][color=blue]Klantidentificatie bij de
Postbank[/color][/url].
22-12-2006, 14:05 door SirDice
Door jubo
Zie ook:
[url=http://www.postbank.nl/ing/pp/page/article/detail/0,2842,1859_103918
_503107865,00.html?linktype=int][color=blue]Klantidentificatie
bij de
Postbank[/color][/url].
Punt 4: De medewerker scant uw identiteitsbewijs en uw handtekening.
Dat mag dus niet..
Vraag 8. Heeft het College Bescherming Persoonsgegevens zich met deze kwestie bemoeid?
Ja. Het College Bescherming Persoonsgegevens(CBP) werd midden 2005 door kritische klanten gevraagd naar haar mening in deze. Het College liet schriftelijk weten dat de WID enkel voorschrijft dat nieuwe klanten moeten worden geïdentificeerd voor de bank hen dienst mag gaan verlenen. Het CBP legde tevens uit dat de WID géén bepaling kent die banken verplicht om een kopie van een identiteitsbewijs te maken. Dit is ook geen verplichting via de regelgeving Melding Ongebruikelijke Transacties( MOT)
Vraag 13. Hebben banken toestemming om deze gegevens
vast te leggen?
Banken hebben geen toestemming om databanken met persoonsgegevens aan te leggen als die voor een ander doel worden gebruikt dan waarvoor de gegevens werden verzameld. Dus voor het identificeren van klanten volgens de WID en MOT is er nut noch toestemming om een afschrift van het identiteitsbewijs vast te leggen. Maar intussen gebeurt dit wel op grote schaal.

Op grond van de AWR is de bank weliswaar verplicht om een afschrift van het persoonsbewijs in de administratie op te nemen, maar hiervoor voldoet een papieren zwart wit kopie. Het maken van een kwalitatief andere kopie, in de vorm van kleurenkopie of scan, waarbij gevoelige persoonsgegevens onnodig worden vastgelegd, is derhalve is niet toegestaan. Maar intussen gebeurt dit wél.

Het in kleur kopiëren van een document kan een strafbaar feit opleveren als dit niet door de wet wordt voorgeschreven of onvermijdelijk is. Men leze hiervoor de gebruiksaanwijzing van het scan apparaat waarin uitleg over het strafrechtelijk vervolgen in geval van het kopiëren van items als door overheid verstrekte identiteitsbewijzen. Kleurenkopieën zijn om die reden voorzien van een onzichtbare code waarmee het kopieerapparaat en daarmee de eigenaar, getraceerd kan worden.
22-12-2006, 14:45 door Anoniem
Punt 4. Dat mag dus niet. Maar ze doen het wel.
22-12-2006, 17:43 door G-Force
Door SirDice
Door Peter V.
Het klopt inderdaad dat elke Bank (dus ook de Postbank) uw
identiteit moet vaststellen op grond van de wet op de
identificatieplicht.
Nee, die wet stelt dat helemaal niet.
Vraag 2. Op grond waarvan startte die operatie?
Het zou volgens die banken moeten wegens wettelijk voorschrift.
{knip}
De overheid echter had helemaal geen opdracht gegeven dat de
banken dit zouden moeten doen, dat was een initiatief vanuit
de bankwereld zelf.

Het initiatief kwam van de Nederlandse Vereniging van
Banken, niet van de regering al speelden individuele
bewindslieden wel een rol in dit spel.


Volgens de wet dus is de Postbank verplicht om uw identiteit
vast te stellen.
Vraag 5. Wat was de werkelijke aanleiding om alle
klanten te verplichten hun geldig identiteitsbewijs te komen
laten zien?

Aanleiding van de operatie om massaal alle klanten op te
roepen om persoonlijk langs te komen was niet de WID, maar
de Wet op de Uitgebreide Identificatieplicht, die per 1
januari 2005 van kracht was geworden.

Deze wet heeft in feite niets te maken met de relatie tussen
de bank en zijn klant, maar enkel met de relatie tussen de
burger en de overheid. Maar het kwam wel heel handig uit dat
iedereen vanaf 14 jaar volgens die Identificatieplicht wet
vanaf 1 januari 2005 verplicht was om een geldig
identiteitsbewijs te hebben.


Wordt aan de identificatie niet voldaan, dan zijn de
Postbank en ook de andere banken verplicht om uw rekening te
blokkeren.
Vraag 18: Mag de bank mijn rekening blokkeren?
Wie zijn geld aan de bank toevertrouwt, mag er in rechte van
uitgaan dat degene die zijn geld beheert niet op een goede
dag kan besluiten om de rekening te blokkeren.
Mensen werden in augustus 2005 al door hun bank gedreigd met
het blokkeren van hun rekening, als ze zich niet binnen 14
dagen kwamen laten identificeren. Inmiddels zijn er al heel
wat mensen die hun bank schriftelijk hebben laten weten dat
ze een proces aanspannen als men daadwerkelijk tot blokkeren
overgaat.
Ons is tot nu toe geen geval bekend dat een rekening
daadwerkelijk werd geblokkeerd wegens het niet voldoen aan
de oproep tot identificatie.

Hierdoor kunt u dan geen gebruik meer maken van
uw rekening en kunt u niet meer bij uw geld komen.
Klinkklare onzin natuurlijk. Het is tenslotte jouw
geld en niet dat van de bank!

http://www.id-nee.nl/banken.html#Veel_gestelde_vragen_FAQ


Beste Sir Dice

Als je niet weet waar je over praat, hou je mond dan. Alles
wat hier is beschreven klopt WEL. Misschien heb je wel veel
verstand van computers, maar zeker niet van wettelijke
voorschriften en de WID!
23-12-2006, 12:14 door [Account Verwijderd]
[Verwijderd]
23-12-2006, 13:12 door Fabienne
Door NielsT
Door Peter V.
Beste Sir Dice

Als je niet weet waar je over praat, hou je mond dan. Alles
wat hier is beschreven klopt WEL. Misschien heb je wel veel
verstand van computers, maar zeker niet van wettelijke
voorschriften en de WID!

Vertaling: "nietus!". Heb je ook een bron?

*grin*

On topic:
Door root
Ik kreeg vandaag een brief van de Postbank. Of ik even wil
uitzoeken wie ik allemaal heb gemachtigd om geld van mijn
rekening af te schrijven en of ik de actuele gegevens van
deze gemachtigden wil opsturen. Naam, adres, geboortedatum
en nationaliteit! En als ik die niet weet, of ik de
gemachtigden dan even wil bellen om het te vragen!

Ze zeggen:

"Iedere bank is op grond vande Wid verplicht om de
identiteit van haar
klanten vast te stellen en vast te leggen. Omdat ook
gemachtigden
toegang hebben tot de Girorekeningen van onze klanten, is
het belangrijk
om ook hun identiteit eenduidig vast te leggen"

Buiten het feit dat het belachelijk is, vraag ik me ook af:

1. Mag ik gegevens van anderen doorgeven aan de postbank? Is
dit niet in
strijd met de Wbp?

2. Waarom actualiseert de Postbank zelf deze gegevens niet?
Weet de
Postbank soms niet wie de gemachtigden zijn?

Ze zoeken het lekker zelf maar uit.

Met name met het laatste sla je naar mijn idee de spijker op
z'n kop. Je bent inderdaad verplicht om je te gaan
legitimeren bij je bank en daar zal dan een kopie gemaakt
worden van een identiteitsbewijs, maar dat geldt dus niet
voor personen die jij gemachtigd hebt. Als zij zelf klant
zijn van dezelfde band moeten zij zich gaan
legitimeren en dat hoef jij dus niet te doen.

Om aan alle twijfel een einde te maken zou je eventueel even
een belletje kunnen doen, maar bel dan wel het normale
nummer van de Postbank en niet het nummer wat op de brief staat.
26-12-2006, 16:05 door SirDice
Door Peter V.
Beste Sir Dice

Als je niet weet waar je over praat, hou je mond dan. Alles wat hier is beschreven klopt WEL. Misschien heb je wel veel verstand van computers, maar zeker niet van wettelijke voorschriften en de WID!
Verlicht mij en vertel mij dan eens exact waar in de WID staat dat banken dit verplicht zijn? Tip: Artikel 6 zegt welke gegevens er opgeslagen moeten worden.

http://www.wetten.nl/Wet%20identificatie%20bij%20dienstverlening

Misschien geloof je wat er op http://www.id-nee.nl staat niet? Wellicht biedt de postbus51 website uitkomst?

Volgens de Wet identificatie bij dienstverlening (WID) zijn alle Nederlandse financiële instellingen verplicht om de identiteit van hun klanten vast te stellen en vast te leggen.
Wijze van vastlegging
De WID vertelt niet op welke wijze de gegevens moeten worden vastgelegd. Digitaal of feitelijk is beide mogelijk. De toezichthouder van de branche bepaalt of de vastlegging ook in overeenstemming is met aanverwante wetgeving (zoals met de privacywetgeving).

De WID verplicht banken niet een kopie of scan te maken van het legitimatiebewijs van hun klanten, maar op grond van de Algemene Wet Rijksbelastingen (AWR) zijn banken verplicht om een afschrift (onder afschrift kan redelijkerwijze ook verstaan worden het maken van een kopie of een scan) van het identiteitsbewijs van hun klanten op te nemen in hun administratie.
http://www.postbus51.nl/index.cfm/t/Wat_is_de_Wet_identificatie_bij_dienstverlening__WID__/vid/62AEB087-C295-519D-139DC57243636371/containerid/517415FF-C09F-296A-61FF669427684C44/objectid/4A0EFC26-C09F-296A-6158542D6FE5609A/displaymethod/displaydefaultintro

Voor de AWR voldoet een 'ouderwets' zwart/wit kopietje.

Ik ben geen advocaat, nee, inderdaad. Misschien heb ik ook niet zoveel verstand van wetgeving enzo.. Maar ik kan wel lezen en ben niet op m'n achterhoofd gevallen...
26-12-2006, 21:07 door SirDice
Om er nog even op terug te komen.. De bank is verplicht jouw identiteit vast te stellen op het moment dat je een nieuwe rekening opent. Dit vaststellen gebeurd door je te identificeren middels een identiteitskaart, paspoort of rijbewijs. Mensen die al een rekening hadden en waarvan dus al eerder de identiteit is vast gesteld hoeven dit niet nogmaals te doen. Zelf heb ik al vele jaren een Fortis rekening en ik ben echt niet opgeroepen om me te komen identificeren.

Het vastleggen van jouw identiteit (door het scannen van je identiteitskaart bijv.) is niet verplicht volgens de WID.
08-01-2007, 13:56 door root
Een hoop postings, maar nog steeds geen antwoord op mijn vraag:

1. Mag de Postbank mij om gegevens van ANDEREN vragen?

2. Mag/moet ik deze gegevens verstrekken?

Ik heb inmiddels wel gezien dat ik niet de enige ben die zeikt over de Wib:

http://www.cbpweb.nl/documenten/med_20061222_CBP_vraagt_NVB_info_WID.shtml?refer=true

Overigens kreeg mijn zoon van 7 met zijn Easy Blue ook een brief toegestuurd of tie zich wilt legitimeren bij de Postbank. Het moet niet gekker worden. Ik snap nou ook meteen waarom de emigratie toeneemt :|
08-01-2007, 15:16 door SirDice
Door root
Een hoop postings, maar nog steeds geen antwoord op mijn
vraag:
Ja, je hebt gelijk.
1. Mag de Postbank mij om gegevens van ANDEREN
vragen?
Vragen mag altijd natuurlijk.
2. Mag/moet ik deze gegevens verstrekken?
En dat is helemaal aan jou. Maar bedenk dat jij iemand gemachtigd hebt. Lijkt me een mooie gelegenheid om je machtigingen op orde te brengen. Maar je kan moeilijk tegen de Postbank zeggen ik machtig pietje en je zoekt zelf maar uit waar 'ie woont.

Ik heb inmiddels wel gezien dat ik niet de enige ben die zeikt over de Wib:

http://www.cbpweb.nl/documenten/med_20061222_CBP_vraagt_NVB_info_WID.shtml?refer=true
Ja, die wet zorgt voor een hoop misvattingen. Lees ook die verhalen maar eens op http://www.id-nee.nl.
Overigens kreeg mijn zoon van 7 met zijn Easy Blue ook een brief toegestuurd of tie zich wilt legitimeren bij de Postbank. Het moet niet gekker worden. Ik snap nou ook meteen waarom de emigratie toeneemt :|
Da's op z'n minst vreemd want 't kind kan zich helemaal niet identificeren en men zou toch aan z'n geboortedatum moeten kunnen zien hoe oud hij is.
08-01-2007, 15:28 door root
Door SirDice
Da's op z'n minst vreemd want 't kind kan zich helemaal niet identificeren
en men zou toch aan z'n geboortedatum moeten kunnen zien hoe oud hij is.

Nou, hij kan het wel, want hij staat in mijn paspoort. Maar volgens mij is tie
het niet verplicht. Toch was de brief duidelijk gericht aan mijn zoon met
hierin de vraag of hij zich wilt komen legitimeren op het postkantoor.

Op het paskoantoor deden ze echter niet moeilijk, nummer opschrijven,
kopietje maken, stempel erop en klaar. Overigens verbaas ik me wel
iedere keer weer hoe makkelijk het gaat. Ze kijken absoluut niet in je id. Ik
had net zo goed de id van iemand anders mee kunnen nemen. En dat al
drie keer.
08-01-2007, 15:54 door SirDice
Waarom maken ze in hemelsnaam een kopietje? Dat zou alleen
voor de AWR moeten en volgens mij kan een 7 jarige geen
crediet krijgen dus valt'ie m.i. buiten de AWR.
08-01-2007, 16:04 door root
Nou, ik zal het nog sterker vertellen. Ze hadden eerst GEEN kopietje
gemaakt en toen werd de aanvraag terug gestuurd met daarop een
stempel: "kopie identiteitsbewijs nodig".

btw, ben ik niet strafbaar als ik de persoonsgegevens van anderen verstrek?
08-01-2007, 16:28 door SirDice
Volgens mij niet.. Je bent vast ook wel eens in zo'n "Geef nu een vriend/in op voor... blah blah en ontvang ...meer blah" getuind.. Zelfde laken een pak..

Bovendien ga ik er vanuit dat diegene die jij gemachtigd hebt het er mee eens is. Je hebt waarschijnlijk zijn/haar gegevens al een keer eerder verstrekt, bij de eerste keer dat diegene gemachtigd werd.

De identificatieplicht, voor iedereen vanaf 14 jaar, heeft overigens niets met de WID te maken. Dat is de wet uitgebreide identificatieplicht en die geldt alleen tussen burgers en de overheid.
08-01-2007, 21:39 door Anoniem
btw, ben ik niet strafbaar als ik de persoonsgegevens van anderen
verstrek?

Ligt eraan van wie de persoons gegevens zijn en of je hiervoor schrifelijke
of mondelijke toestemming voor gekregen hebt volgens mij.En ligt er ook
aan waarvoor je personalia verstrekt volgens mij.
Reageren

Deze posting is gelocked. Reageren is niet meer mogelijk.