image

Nederland en België gaan data uitwisselen tegen uitkeringsfraude

maandag 9 april 2018, 17:05 door Redactie, 19 reacties

Nederland en België gaan gegevens uitwisselen om uitkeringsfraude tegen te gaan. Om dat mogelijk te maken hebben staatssecretaris Van Ark van Sociale Zaken en de Belgische staatssecretaris voor Bestrijding van Sociale Fraude en Privacy De Backer vandaag een overeenkomst getekend.

"Nederland en België hebben verschillende sociale regelingen, eigen diensten, aparte administraties en eigen bevoegdheden. Dit schept ruimte voor misbruik en oneigenlijk gebruik van de sociale zekerheid", aldus Van Ark tijdens zijn toespraak bij de start van de pilot elektronische gegevensuitwisseling. Volgen de staatssecretaris is een "multidisciplinaire aanpak" waarin alle uitvoerders van de sociale zekerheid samenwerken "onontbeerlijk". Dit geldt binnen de landsgrenzen, maar ook steeds meer er overheen, zo merkte Van Ark op.

"We moeten een Nederlandse uitkeringsgerechtigde die op steiger in Gent staat te metselen even goed kunnen opsporen als iemand die in eigen land fraudeert", aldus de staatssecretaris. In de pilot elektronische gegevensuitwisseling krijgen Breda, Goirle, Bergen op Zoom, Sluis, Tilburg en Sittard-Geleen aan Nederlandse kant de mogelijkheid om te controleren of hun uitkeringsgerechtigden in België andere inkomsten hebben. Tegelijkertijd gaat het Nederlandse UWV gegevens leveren aan België. Zodat ook in België bestanden kunnen worden vergeleken.

Reacties (19)
09-04-2018, 17:42 door Anoniem
Tegelijkertijd gaat het Nederlandse UWV gegevens leveren aan België.
Sinds wanneer mogen mijn UWV-gegevens zomaar worden uitgewisseld met een ander land?
Of heb ik dat vlak ook al geen privacy meer? #datalek #AVG
09-04-2018, 18:45 door Anoniem
Gewoon een excuus om weer meer data te draaien. Hoeveel mensen gaat het nou over, die zowel in Nederland als in Belgie een uitkering vangen? Ik kan zo wel wat andere landen noemen waar zeker weten een hoop mensen uithangen die een Nederlandse uitkering vangen, en daar hoef je niets voor "uit te wisselen". Maarja, dat zijn landen waar je niet over mag praten.
09-04-2018, 19:20 door Anoniem
NRC heeft recent een vernietigend artikel gepubliceerd over de verschillen in regelgeving tussen Nederland en België. Deze zijn zo slecht op elkaar afgestemd, en mensen die daar om vragen krijgen zo slecht (of helemaal geen) ondersteuning om het aan beide kanten van de grens goed te doen, dat het een volstrekt onmogelijke spaghetti is. In plaats van dat men de bekende tunnelvisie dat privacyschending het middel tegen alle kwalen is nu eens zou laten varen en iets adembenemend vooruitstrevends zou doen om deze regelkluwen eens te ontwarren zodat het aantal vermeende fraudegevallen alvast met degenen die met de beste bedoelingen proberen het goed te doen en daar niet uit komen...
09-04-2018, 19:57 door Anoniem
Door Anoniem: In plaats van dat men de bekende tunnelvisie dat privacyschending het middel tegen alle kwalen is nu eens zou laten varen en iets adembenemend vooruitstrevends zou doen om deze regelkluwen eens te ontwarren zodat het aantal vermeende fraudegevallen alvast met degenen die met de beste bedoelingen proberen het goed te doen en daar niet uit komen...
Op zich is het heel simpel: Dit komt uit de Ambtelijke koker. Ambtenaren zijn mentaal 12 jaar oude regelneukertjes. Alle fouten en problemen zijn dus de schuld van het niet volgen van de regeltjes. Aangezien Ambtenaren precies de regeltjes kennen zijn dus burgers de schuldige en dus zullen ze doorgelicht moeten worden. En privacyschending? We hebben het hier over Ambtenaren, die houden zich altijd aan de regeltjes dus kan er van privacyschending geen sprake zijn. Dit is hoe den Ambtenaar ertegenaankijkt.

Dat dit in de werkelijkheid niet begint een adequaat antwoord te zijn op wat-dan-ook doet er niet toe. Binnen de wereld des Ambtenaars werkt het zo. Dus is het niet alleen een prima antwoord, maar zelfs het enige juiste Antwoord op alle problemen. Het hele idee dat er iets mis zou kunnen zijn met de regeltjes is den Ambtenaar volstrekt vreemd. Dat zie je iedere keer weer.

Tegelijkertijd laat deze stas privacy zich ongelofelijk kennen als niet meer dan net zo'n Ambtenaar. Heel erg jammer.
09-04-2018, 19:59 door Anoniem
Er zijn genoeg mensen die een uitkering genieten en zeker in amsterdam,
die intussen niets hoeven te doen,zelfs geen vrijwilligerswerk of uitzendwerk,
omdat ze een drugs-verleden hebben gehad dus uitgesloten van her-controle,nu zijn
de meeste opgeknapt of hebben weinig nog met drugs te maken,intussen hoeven ze niet meer te werken
omdat ze zogenaamd nog steeds op een geheimzinnige uitsluitsel-lijst staan van het uwv waardoor
ze nooit meer gecontroleerd worden,ik vind dat niet kunnen,voor iedereen is het streng dus voor deze groep mensen dus ook.
Nu zitten ze in hun huurhuisje wat keurig door het uwv betaald word.
Dus bijklussen voor extra geld of in het buitenland zitten is dus prima geregeld,nu ze toch nooit meer worden gecontroleerd.
09-04-2018, 20:37 door Anoniem
de Belgische staatssecretaris voor Bestrijding van Sociale Fraude en Privacy
Toe maar, een staatssecretaris voor Bestrijding van Privacy. In ieder geval zijn de Belgen eerlijk over hun intenties...
10-04-2018, 00:19 door Anoniem
Zolang er alleen data van fraudeurs wordt uitgewisseld is nog niets aan de hand.
10-04-2018, 07:17 door foxonsafari
Ja, onder het mom van EU "Wetgeving" mag/en wil Brussel, alle gegevens van alle EU burgers "Digitaal Harmoniseren".

Wat zijn de taken van de minister van "Sociale Zaken en Werkgelegenheid":

Werkgelegenheid en arbeidsmarkt
Bevorderen van werkgelegenheid en een goed functionerende arbeidsmarkt; met speciale aandacht voor minder kansrijke groepen zoals langdurig werklozen, arbeidsgehandicapten en etnische minderheden.

Sociale zekerheid
Bevorderen dat uitkeringsgerechtigden zo snel mogelijk zelfstandig in hun bestaan kunnen voorzien. Voor mensen die niet zelf in staat zijn om door werk in hun eigen onderhoud te voorzien en voor mensen die de pensioengerechtigde leeftijd hebben bereikt, waarborgt SZW een inkomen.

Inkomens
Bevorderen van een evenwichtige inkomensverdeling. SZW is verantwoordelijk voor het vaststellen van het minimumloon en het sociaal minimum bij uitkeringen.

Arbeidsomstandigheden
De zorg voor veiligheid en gezondheid op het werk. Het arbeidsomstandighedenbeleid is mede gericht op preventie van ziekteverzuim en arbeidsongeschiktheid, en op vroegtijdige re-integratie.

Arbeidsverhoudingen
Werken aan goede arbeidsverhoudingen tussen werkgevers en werknemers. Daarbij gaat het zowel om het faciliteren en stimuleren van moderne arbeidsrelaties, als om de rechtsbescherming van werknemers.

--------------------------

Ik dacht toch dat de FIOD voor fraude opsporing is en niet te vergeten de Gemeenten zelf.

Gelukkig niet gestemd op: Volkspartij voor (Verlakkerij van) Vrijheid en Democratie. VVD of VVVD?

En ach ja, het recht op privacy hebben we de afgelopen 25 jaar ergens begraven: R.I.P. Privacy! (Who Cares!)

Haha, en België krijgt nu geloof ik een nieuw "Ministerie van Potholes".

Moet toch een "Dikke van Falen" schrijven,

Belastingen : Stelen bij Wet
Zwart Geld: Is al verrekend met IB/Omzet belastingen (dus zonder zwart geld benadeeld u zich fiscaal zelf)
Wit Geld: IB, BTW, WB belastingen zo'n +60%.
10-04-2018, 09:02 door Anoniem
Wat een grap.

https://www.elsevierweekblad.nl/nederland/achtergrond/2018/02/rechter-voorkomt-effectieve-aanpak-van-turkse-uitkeringsfraudeurs-589661/
10-04-2018, 11:02 door karma4
Door foxonsafari:
.. Ik dacht toch dat de FIOD voor fraude opsporing is en niet te vergeten de Gemeenten zelf. ...
Nederlands beleid van alles naar de gemeenten overgeheveld UWV zorg etc zijn gemeentelijke taken geworden.
Dat is gepaard gegaan met inboeken van de centrale budgetten als besparingswinst. Heb je het nieuws wel gevolgd?

De FIOD https://www.fiod.nl/ is een onderdeel van de belastingdienst. Het zijn je bijdragen en algemene infrastructuur althans wat daarvan nog rest en niet wegbezuinigd is. Degenen die aan belastingontwijking doen stelen dankzij de wet.
Het is een wezenlijk nuance verschil.

Zwart geld is bijvoorbeeld het door criminelen en misdadigers van anderen afhandig gemaakt geld. Daar is nooit IB of omzet over betaald. Het is een van de mogelijkheden van de FIOD om dat alsnog te doen.
10-04-2018, 12:59 door Anoniem
Ik kan zo wel wat andere landen noemen waar zeker weten een hoop mensen uithangen die een Nederlandse uitkering vangen, en daar hoef je niets voor "uit te wisselen". Maarja, dat zijn landen waar je niet over mag praten.

Doe eens niet zo ontzettend triest. En als je meent dat je ergens niet over mag praten, dan is dat niets anders dan zelf censuur. Niemand verbied jou om het land waarover je het hebt te noemen; dat leg je jezelf op. Misplaatste slachtoffer rol.
10-04-2018, 13:01 door Anoniem
omdat ze een drugs-verleden hebben gehad dus uitgesloten van her-controle

Toch grappig hoe mensen hier de grootst mogelijke onzin komen verkondigen.
10-04-2018, 13:30 door Anoniem
Door Anoniem:
de Belgische staatssecretaris voor Bestrijding van Sociale Fraude en Privacy
Toe maar, een staatssecretaris voor Bestrijding van Privacy. In ieder geval zijn de Belgen eerlijk over hun intenties...

ROFL!
10-04-2018, 14:00 door Anoniem
Door Anoniem:
Tegelijkertijd gaat het Nederlandse UWV gegevens leveren aan België.
Sinds wanneer mogen mijn UWV-gegevens zomaar worden uitgewisseld met een ander land?
Of heb ik dat vlak ook al geen privacy meer? #datalek #AVG

Dan heb je de AVG niet goed bestudeert....Er is niet overal een goedkeuring voor nodig.
Overweging 45 zegt...

"Indien de verwerking wordt verricht omdat de verwerkingsverantwoordelijke hiertoe wettelijk is verplicht of indien de verwerking noodzakelijk is voor de vervulling van een taak van algemeen belang dan wel voor een taak in het kader van de uitoefening van het openbaar gezag, dient de verwerking een grondslag te hebben in het Unierecht of het lidstatelijke recht. Deze verordening schrijft niet voor dat voor elke afzonderlijke verwerking specifieke wetgeving vereist is. Er kan worden volstaan met wetgeving die als basis fungeert voor verscheidene verwerkingen op grond van een wettelijke verplichting die op de verwerkingsverantwoordelijke rust, of voor verwerking die noodzakelijk is voor de vervulling van een taak van algemeen belang dan wel voor een taak in het kader van de uitoefening van het openbaar gezag."
10-04-2018, 18:40 door [Account Verwijderd] - Bijgewerkt: 10-04-2018, 18:46
Door Anoniem:
Tegelijkertijd gaat het Nederlandse UWV gegevens leveren aan België.
Sinds wanneer mogen mijn UWV-gegevens zomaar worden uitgewisseld met een ander land?
Of heb ik dat vlak ook al geen privacy meer? #datalek #AVG

Je loopt een beetje achter... ja sorry... alleen jij mag niet (mee)delen op dat level.
10-04-2018, 18:45 door [Account Verwijderd]
Door Anoniem: Wat een grap.

https://www.elsevierweekblad.nl/nederland/achtergrond/2018/02/rechter-voorkomt-effectieve-aanpak-van-turkse-uitkeringsfraudeurs-589661/

Hahha wat prachtig! jeetje gelukkig geen discriminatie alhier... god zij dank (mag ik dit nog wel zeggen?)
11-04-2018, 10:47 door Anoniem
iemand wel meegekregen dat naast de bekende sleepwet ook stilletjes zonder enige melding in het nieuws er een andere wet doorgedrukt is die het mogelijk maakt voor allerlei instanties, douane belasting , sociale recherche enzovoort om af te luisteren e.d.?
Helemaal fout dit, DDR heropgericht!
11-04-2018, 14:19 door Anoniem
Door Anoniem:
Ik kan zo wel wat andere landen noemen waar zeker weten een hoop mensen uithangen die een Nederlandse uitkering vangen, en daar hoef je niets voor "uit te wisselen". Maarja, dat zijn landen waar je niet over mag praten.

Doe eens niet zo ontzettend triest. En als je meent dat je ergens niet over mag praten, dan is dat niets anders dan zelf censuur. Niemand verbied jou om het land waarover je het hebt te noemen; dat leg je jezelf op. Misplaatste slachtoffer rol.
Voorzover ik weet gaat het hier om Marokkanen die met behoud van uitkering het hele jaar in Marokko verblijven. Dit is geen geheim en is ook al een paar keer in het nieuws geweest. Een autochtone Nederlander met alleen een Nederlands paspoort die een uitkering ontvangt mag hooguit drie weken buiten Nederland verblijven. Go figure... Meten met twee maten? Ik vind het in ieder geval zonde dat dit geld weg lekt uit de Nederlandse economie. Stemmen op linkse partijen (die dit soort regelingen bedenken en in stand houden) valt in dit geval zeker af te raden.

(niet dezelfde Anoniem)
12-04-2018, 12:43 door Anoniem
Door Anoniem:
Tegelijkertijd gaat het Nederlandse UWV gegevens leveren aan België.
Sinds wanneer mogen mijn UWV-gegevens zomaar worden uitgewisseld met een ander land?
Of heb ik dat vlak ook al geen privacy meer? #datalek #AVG

Veel mensen lijken niet te beseffen dat "privacy" en "persoonsgegevens" niet hetzelfde zijn...
Ja er is overlap, en ja er is een verband, maar het is niet zo dat als er persoonlijke gegevens uitgewisseld worden er onmiddellijk een privacy issue is.
Reageren

Deze posting is gelocked. Reageren is niet meer mogelijk.