image

Regering hoeft sleepwet van rechter niet uit te stellen

dinsdag 26 juni 2018, 10:52 door Redactie, 18 reacties
Laatst bijgewerkt: 26-06-2018, 11:24

De regering hoeft de Wet op de inlichtingen- en veiligheidsdiensten (Wiv), ook bekend als de "sleepwet", niet uit te stellen totdat alle aangekondigde wijzigingen zijn doorgevoerd. Dat heeft de rechter vandaag geoordeeld in een kort geding dat was aangespannen door een coalitie van allerlei organisaties.

De wet geeft de AIVD en MIVD nieuwe bevoegdheden voor het onderscheppen en opslaan van internetverkeer van de kabel, alsmede een uitgebreidere hackbevoegdheid. Daarnaast staat de wet de diensten toe om de apparaten van derden te hacken die zelf geen doelwit van de diensten zijn. Het gaat dan om apparaten die met een doelwit in verbinding staan, bijvoorbeeld de netwerkapparatuur die door een systeembeheerder wordt onderhouden.

Tijdens het referendum over de sleepwet stemde een meerderheid van de kiezers tegen. Het kabinet kwam daarop met een aantal aanpassingen, maar die zijn nog niet allemaal in de wet verwerkt terwijl die wel al vanaf 1 mei van kracht is. De beoogde wetswijzigingen zullen pas na de zomer door het kabinet worden ingediend. Een coalitie van organisaties is van mening dat op deze manier de grondrechten van Nederlandse burgers worden geschonden en wilde de sleepwet via een kort geding laten uitstellen totdat de wetswijzigingen definitief zijn.

De rechter was het niet met de organisaties eens. Die stelden dat de sleepwet inbreuk maakt op fundamentele privacy-grondrechten, zoals in Artikel 8 van het Europees Verdrag voor de Rechten van de Mens staan. Bij de beoordeling keek de rechter niet alleen naar de tekst van de bepalingen die de organisaties noemden, maar naar de wet als geheel. "Gelet op al de waarborgen en garanties tegen misbruik die daarin zijn opgenomen, kan volgens de voorzieningenrechter niet worden geconcludeerd dat de bepalingen onmiskenbaar onverbindend zijn", aldus de uitspraak.

Reacties

"Door de wet eerst door te voeren en deze daarna pas te wijzigen, worden onschuldige burgers en de digitale economie niet gespaard", laat Alex Bik weten, CTO bij BIT. "Het is belachelijk dat de privacy van burgers én organisaties niet voorop wordt gesteld door de regering. Dat stelt ons zwaar teleur. Wij voelen het als onze plicht om ervoor te zorgen dat het Nederlandse internet een vrij en open medium blijft. We zullen bezien welke vervolgstappen mogelijk zijn."

"De rechter heeft de staat helaas gelijk gegeven. Wij zijn het niet met de rechter eens dat de wet nu al in lijn is met onze mensenrechten. Daarbij vinden we het teleurstellend dat de rechter niet is ingegaan op onze belangrijkste eis, namelijk: stel de wet uit totdat het parlement erover heeft gedebatteerd", zegt Hans de Zwart van Bits of Freedom. "Dat de regering wel aankondigt de wet te willen wijzigen, maar het woord nog niet bij daad voegt en de wet al wel invoert, doet geen recht aan de uitslag van het referendum. De wet had eerst gewijzigd moeten worden."

De coalitie, die uit Bits of Freedom, Privacy First, het Nederlands Juristen Comité voor de Mensenrechten (NJCM), de Nederlandse Vereniging van Strafrechtadvocaten (NVSA), Free Press Unlimited, Greenpeace International, Waag Society, BIT, Voys, Speakup en het Platform Bescherming Burgerrechten, Greenpeace International en Waag Society bestaat, gaat op korte termijn bespreken of ze juridische vervolgstappen willen zetten en zo ja, wanneer ze dat gaan doen.

Reacties (18)
26-06-2018, 11:03 door karma4 - Bijgewerkt: 26-06-2018, 11:07
Het referendum is raadgevend niet bindend. Doen alsof het wel binden is is niet wettelijk.

De overdreven aandacht voor taken aivd met 1800 fte is bevreemdend. De gewone burger zal er niets mee van doen hebben. Die denkt aan politiewerk 50.000 fte en 1100 groei. Daar heb je de wet computercriminaliteit III voor.

Politieke beinvloeding zoal cambridge analytica met Facebook is verontrustend. Dat is waar de actiegroepen en geen peil zich mee inlaten.
26-06-2018, 11:09 door Anoniem
Reken er maar dat deze wijzingen "uitgesteld" zullen worden nadat de wet doorgedrukt is.
26-06-2018, 11:26 door Anoniem
http://www.privacy-regulation.eu/en/article-13-information-to-be-provided-where-personal-data-are-collected-from-the-data-subject-GDPR.htm

http://www.alphr.com/politics/1009470/article-13-EU-what-is-it-copyright

Er ligt nog veel meer op de loer, waar erg weinig aandacht aan word gegeven.
26-06-2018, 12:03 door Whacko - Bijgewerkt: 26-06-2018, 12:12
Door karma4: Het referendum is raadgevend niet bindend. Doen alsof het wel binden is is niet wettelijk.

De overdreven aandacht voor taken aivd met 1800 fte is bevreemdend. De gewone burger zal er niets mee van doen hebben. Die denkt aan politiewerk 50.000 fte en 1100 groei. Daar heb je de wet computercriminaliteit III voor.

Politieke beinvloeding zoal cambridge analytica met Facebook is verontrustend. Dat is waar de actiegroepen en geen peil zich mee inlaten.

We leven toch in een democratie? Dat betekent, dat als 99 mensen "ja" zeggen, en 1 iemand "nee" zegt. Dat de meerderheid gelijk krijgt?
Nou was het een "raadgevend referendum" dat snap ik. Maar de tweede kamer is VOLKSvertegenwordiging. En zou dus moeten staan voor wat het volk vindt. Dus als het volk vindt dat de sleepwet niet goed is, dan zouden ze daar in mee moeten gaan.
Als de tweede kamer dus alles negeert, is dit een verkapte voorm van een dictatuur, een schijndemocratie.
26-06-2018, 12:18 door Anoniem
Wie betaalt het salaris van een rechter, denk je?
26-06-2018, 12:26 door karma4
Door Whacko:
We leven toch in een democratie? Dat betekent, dat als 99 mensen "ja" zeggen, en 1 iemand "nee" zegt. Dat de meerderheid gelijk krijgt?
Nou was het een "raadgevend referendum" dat snap ik. Maar de tweede kamer is VOLKSvertegenwordiging. En zou dus moeten staan voor wat het volk vindt. Dus als het volk vindt dat de sleepwet niet goed is, dan zouden ze daar in mee moeten gaan.
Als de tweede kamer dus alles negeert, is dit een verkapte voorm van een dictatuur, een schijndemocratie.
Democratie: Griekse oorsprong stemmers enkel voorbehouden aan selecte groep mannen met de eretitel burger ça 10% van de bevolking. Helots ofwel het gewone volk diende korf gehouden te worden.

Democratie: nl we stemmen en kiezen tweede kamer waarmee tevens de regering gevormd wordt. Daarna is het hun taak beslissingen te nemen wetten te maken.

Niet democratisch: actiegroepen die dat democratisch proces niets vinden en hun eigen wil willen opleggen. Ook niet democratisch is dd inmenging van grootkapitaal via achterkamerjtes.

Je gaat voorbij bewust of onbewust aan de politieke beinvloeding via microtargeting en framing. Niet ethisch en ook niet democratisch.
26-06-2018, 12:53 door Anoniem
Ach ja zo is het altijd,de overheid wint altijd na een kortgeding tegen hen,dat komt omdat ze de wet als wetsvoorstel door en door kennen,dus precies weten hoe ze in verweer tegen burger organisaties kunnen gaan.
26-06-2018, 13:08 door Anoniem
Door karma4: Het referendum is raadgevend niet bindend. Doen alsof het wel binden is is niet wettelijk.

De overdreven aandacht voor taken aivd met 1800 fte is bevreemdend. De gewone burger zal er niets mee van doen hebben. Die denkt aan politiewerk 50.000 fte en 1100 groei. Daar heb je de wet computercriminaliteit III voor.

Politieke beinvloeding zoal cambridge analytica met Facebook is verontrustend. Dat is waar de actiegroepen en geen peil zich mee inlaten.
Omdat het niet raadgevend is, wil nog niet zeggen dat de politiek dit Referendum zomaar kan negeren.
Waarom hebben ze anders beloofd dat er veranderingen worden doorgevoerd?
26-06-2018, 13:10 door Anoniem
We leven toch in een democratie? Dat betekent, dat als 99 mensen "ja" zeggen, en 1 iemand "nee" zegt. Dat de meerderheid gelijk krijgt?
Wil je weten wat democratie in de politiek betekent klik dan op onderstaande URL.
https://prodemos.nl/leer/informatie-over-politiek/wat-is-een-democratie/
Democratie betekent eigenlijk ook dat de mederheid rekening moet houden met de minderheid.
26-06-2018, 13:43 door Anoniem
Door karma4:
Door Whacko:
We leven toch in een democratie? Dat betekent, dat als 99 mensen "ja" zeggen, en 1 iemand "nee" zegt. Dat de meerderheid gelijk krijgt?
Nou was het een "raadgevend referendum" dat snap ik. Maar de tweede kamer is VOLKSvertegenwordiging. En zou dus moeten staan voor wat het volk vindt. Dus als het volk vindt dat de sleepwet niet goed is, dan zouden ze daar in mee moeten gaan.
Als de tweede kamer dus alles negeert, is dit een verkapte voorm van een dictatuur, een schijndemocratie.
Democratie: Griekse oorsprong stemmers enkel voorbehouden aan selecte groep mannen met de eretitel burger ça 10% van de bevolking. Helots ofwel het gewone volk diende korf gehouden te worden.

Democratie: nl we stemmen en kiezen tweede kamer waarmee tevens de regering gevormd wordt. Daarna is het hun taak beslissingen te nemen wetten te maken.

Niet democratisch: actiegroepen die dat democratisch proces niets vinden en hun eigen wil willen opleggen. Ook niet democratisch is dd inmenging van grootkapitaal via achterkamerjtes.

Je gaat voorbij bewust of onbewust aan de politieke beinvloeding via microtargeting en framing. Niet ethisch en ook niet democratisch.

Nee karma4, Dat is de invulling die jij geeft. Demos is het Griekse woord voor volk. Hoe democratie vorm wordt gegeven is iets anders en democratie is geen statisch begrip zoals politici en jij blijkbaar ook graag doen voorkomen. Niet voor niets is er net weer een rapport uitgekomen van de Staatscommissie parlementair stelsel.
26-06-2018, 13:47 door Briolet
Door Whacko: Nou was het een "raadgevend referendum" dat snap ik. Maar de tweede kamer is VOLKSvertegenwordiging. En zou dus moeten staan voor wat het volk vindt. Dus als het volk vindt dat de sleepwet niet goed is, dan zouden ze daar in mee moeten gaan.
Als de tweede kamer dus alles negeert, is dit een verkapte voorm van een dictatuur, een schijndemocratie.

Je hebt de titel blijkbaar niet gelezen. Het is de rechter die aangeeft dat dit niet uitgesteld moet worden en niet de 2e kamer.

Daarnaast blijft het de vraag of het volk echt weet wat het wil. Bij het referendum hebben ze gewoon naar de hardste schreeuwers, van beide kampen, geluisterd. Zich zelf in de materie verdiepen heeft volgens mij nog geen 1% gedaan. De Volksvertegenwoordigers hebben zich wel in de echte problematiek verdiept en een keuze gemaakt dij bij de standpunten van hun partij past. Zij kunnen veel beter dan het volk, wat ze vertegenwoordigen, alle facetten van een onderwerp afwegen.
26-06-2018, 15:34 door Anoniem
Iedereen vogelvrij

Je kunt je dus NOOIT verweren tegen de overheid .
Ook al heb je gelijk .

De overheid kan zich altijd voorbereiden en bewapenen .
(Tappen je verbindingen , weten waarop je ze wil betwisten en zetten de tegenaanval in. )

Nederland een rechtstaat ?

Hoeveel echt betrouwbare ovj's zijn er nog over ?
26-06-2018, 16:28 door User2048
De democratisch gekozen Tweede Kamer heeft over de wet gedebatteerd. De Eerste Kamer ook. En beide Kamers hebben in meerderheid voor gestemd. De wet kan dus gewoon ingevoerd worden.

Daarnaast is er een raadgevend referendum geweest, waarin een kleine meerderheid tegen heeft gestemd. Dat het kabinet bereid is om naar deze kleine meerderheid te luisteren en de wet te wijzigen is mooi meegenomen. Dat hadden ze niet hoeven doen.

Of de wet rechtmatig is moet door de rechter getoetst worden aan hogere wetgeving, zoals de grondwet en internationale verdragen. De emoties van actievoerders mogen daarbij geen criterium zijn.
26-06-2018, 16:39 door karma4 - Bijgewerkt: 26-06-2018, 16:53
Door Anoniem:
Omdat het niet bindend is, wil nog niet zeggen dat de politiek dit Referendum zomaar kan negeren.
Waarom hebben ze anders beloofd dat er veranderingen worden doorgevoerd?
Polderen om de tegenstand weg re masseren is een politieke nl truc. Je gaat nog steeds aan politieke beinvloeding via actiegroepen voorbij. Die kunnen gewoon fout zijn.

Door Anoniem: Demos is het Griekse woord voor volk. 
Je moet niet alleen het woord direct vertalen maar de context meenemen. Heloten duidde ik als volk aan ter onderscheid van de burger.(citizen)
http://www.olinrevelation.org/NewWebsite/DemocracyEtymology.htm kijk goed na wat een en ander betekent.
Je komt echt niet tot jouw uitleg. Stemrecht in Nederland was ooit ook beperkt tot belastingbetalers personen. Dat was een relatief kleine groep. De waarheid en werkelijkheid toont zich vaak van verrassende kanten.
26-06-2018, 21:43 door Anoniem
De anti opstelling van Rutte ..

Geen rekening met anderen willen houden door misbruik te maken van het smal toepassen van het democratisch systeem
https://nl.wikipedia.org/wiki/Democratie
https://nl.wikipedia.org/wiki/Tirannie_van_de_meerderheid

In een land waar een deeloverheid (aivd) niet totaal gecontroleerd kan worden, anderen kan verplichten te zwijgen, of die anderen (met inbegrip van een rechter) kan chanteren met verzamelde persoonlijke informatie, daar kan nooit een daadwerkelijk garantie op een onafhankelijk rechtssysteem bestaan.

De gunst aan de aivd heeft als resultaat dat de rechter niet meer kan worden vertrouwd op haar onafhankelijkheid.
Het totale negeerbeleid en de opstapeling van leugens heeft het geloof in de democratie diep uitgehold.
Democratie en rechtstaat in haar nachthemd : met dank aan rutte, d66, christenpartijen en de pvda.
27-06-2018, 07:06 door Anoniem
Mocht deze wet inderdaad helpen aan een veiligere maatschappij dan ben ik blij. Helaas zal het hooguit financieel iets gaan betekenen.

Hoeveel deuren er ingetrapt en kapot gemaakt gaan worden zullen we misschien nooit weten. Maar als rechtgeschapen systeembeheerder moet ik nu bij elke hack poging gaan afvragen of ik het misschien maar moet laten gaan, want wie weet is het de aivd we die goed werk aan het doen is.
27-06-2018, 07:36 door karma4
Door Anoniem: .....
De gunst aan de aivd heeft als resultaat dat de rechter niet meer kan worden vertrouwd op haar onafhankelijkheid.
Het totale negeerbeleid en de opstapeling van leugens heeft het geloof in de democratie diep uitgehold.
Democratie en rechtstaat in haar nachthemd : met dank aan rutte, d66, christenpartijen en de pvda.
1800 fte met een veelheid aan taken zou een sleepnet over all Nederlanders kunnen aanleggen met een repressief strafrechtsysyteem buiten de rechter om?

Je toont gevoeligheid voor een anti democratische manier van actie voeren waarbij micro targeting en social media het hulpmiddel zijn. Facebook met cambridge analytica in de Nederlandse setting.
27-06-2018, 09:40 door Anoniem
Door Whacko: We leven toch in een democratie? Dat betekent, dat als 99 mensen "ja" zeggen, en 1 iemand "nee" zegt. Dat de meerderheid gelijk krijgt?
Twee wolven en een schaap gaan democratisch beslissen wat ze gaan eten. Zie je het probleem voor het schaap?

Dit is waarom in moderne opvattingen over democratie het niet meer in alle gevallen recht voor zijn raap meeste stemmen gelden is. In de grondwet zijn allerlei beschermingen opgenomen voor minderheden en kwetsbare groepen waar de gewone wetgeving aan moet voldoen. Een wijziging aanbrengen in de grondwet is bewust moeilijk gemaakt om te voorkomen dat in de waan van de dag beslissingen kunnen worden genomen die hele groepen mensen ernstig schaden. En vergis je niet, voor die rem op de democratie is democratisch gekozen.

Daarnaast is het ook zo dat een samenleving verdomd complex is en dat veel beslissingen verre van makkelijk zijn. Als je mensen vraagt of ze minder belasting willen betalen dan zullen er een hoop enthousiast 'ja' antwoorden. Als je ze ook vraagt of ze op goede wegen willen rijden, of ze goed onderwijs voor hun kinderen willen, of ze willen dat het op straat veilig is en ga zo maar door dan zal het antwoord meestal ook 'ja' zijn, terwijl al die dingen belastinggeld kosten. Als je zo besluiten neemt dan kan je ze onmogelijk allemaal uitvoeren. Tenzij je het "oplost" door ongeremd geld bij te gaan drukken, maar de geschiedenis heeft geleerd dat dat tot hyperinflatie en het totaal instorten van economieën leidt.

In dat licht is het nog niet zo gek om in plaats van alle vragen direct aan de bevolking voor te leggen een aantal vertegenwoordigers aan te wijzen die hun huiswerk moeten doen en afwegingen moeten maken voor ze ergens voor of tegen stemmen. Een parlement dus. Die krijgen onvermijdelijk het probleem dat complexe beslissingen verdomd moeilijk uit te leggen zijn en ze daardoor in de ogen van veel mensen lang niet zo democratisch bezig zijn als zou moeten.
Reageren

Deze posting is gelocked. Reageren is niet meer mogelijk.