image

AP wil betere bescherming persoonsgegevens bij kredietregistratie

donderdag 12 december 2019, 11:43 door Redactie, 8 reacties

Minister Hoekstra van Financiën moet met nieuwe wetgeving komen om bij kredietregistratie vastgelegde persoonsgegevens beter te beschermen, zo vindt de Autoriteit Persoonsgegevens. Voordat kredietaanbieders een krediet verstrekken moeten zij eerst voldoende informatie verzamelen over de kredietwaardigheid van de klant. Ook zijn aanbieders verplicht om aangesloten te zijn bij een stelsel van kredietregistratie.

Er zijn echter geen wettelijke regels voor de verwerking van persoonsgegevens om de verplichtingen uit te voeren. "De wetgever heeft dus niet afgewogen en vastgelegd wie wat wanneer mag met welke persoonsgegevens, wie het stelsel beheert en hoe lang kredietgegevens nog mogen worden bewaard na afloop van een krediet", zo stelt de Autoriteit Persoonsgegevens.

Volgens de toezichthouder is het aan de minister om waarborgen vast te leggen voor de bescherming van persoonsgegevens bij kredietregistratie. "En daarbij het algemene belang van het voorkomen van overkreditering expliciet af te wegen tegen het grondrecht op bescherming van persoonsgegevens." Wetgeving kan ook voorkomen dat gegevens bij bijvoorbeeld een faillissement in verkeerde handen terechtkomen of verloren gaan.

Hoekstra stelt in een reactie dat hij hecht aan een zorgvuldige verwerking van persoonsgegevens. "Ik neem het advies van de AP dan ook ter harte. Ik wil er voor alle Nederlanders voor zorgen dat een goed, betrouwbaar systeem van kredietregistratie voor nu en voor de toekomst wettelijk geborgd is. Daarom zal ik de komende tijd met stakeholders in gesprek gaan om te bezien hoe het stelsel kan worden verbeterd en welke waarborgen daarbij passen." Eind 2020 zou er een conceptwetsvoorstel gereed moeten zijn.

Reacties (8)
12-12-2019, 13:46 door Anoniem
Heeft de AP niets beters te doen? Er zijn toch wel behoorlijke zaken waar ze zich veel beter mee kunnen bemoeien?
12-12-2019, 18:27 door karma4 - Bijgewerkt: 12-12-2019, 18:27
..
12-12-2019, 18:27 door karma4
Begint intussen triest te worden met het ap.
https://fd.nl/ondernemen/1326987/banken-privacywet-hindert-voorkomen-van-verboden-overkreditering
Afm komt met boete wegens het onvoldoende nagaan financiële draagkracht. Het ap vindt kennelijk problematische schulden en fraude een recht dat via privacy afgedwongen moet worden.
13-12-2019, 15:48 door Anoniem
Door karma4: Begint intussen triest te worden met het ap.
https://fd.nl/ondernemen/1326987/banken-privacywet-hindert-voorkomen-van-verboden-overkreditering
Afm komt met boete wegens het onvoldoende nagaan financiële draagkracht. Het ap vindt kennelijk problematische schulden en fraude een recht dat via privacy afgedwongen moet worden.

De wetgever heeft dus niet afgewogen en vastgelegd wie wat wanneer mag met welke persoonsgegevens, wie het stelsel beheert en hoe lang kredietgegevens nog mogen worden bewaard na afloop van een krediet

Volgens de toezichthouder is het aan de minister om waarborgen vast te leggen voor de bescherming van persoonsgegevens bij kredietregistratie. "En daarbij het algemene belang van het voorkomen van overkreditering expliciet af te wegen tegen het grondrecht op bescherming van persoonsgegevens." Wetgeving kan ook voorkomen dat gegevens bij bijvoorbeeld een faillissement in verkeerde handen terechtkomen of verloren gaan.

Ik zie nergens in deze aanbevelingen dat de gegevens helemaal niet verwerkt zouden mogen worden. Wel dat met een zekere mate van professionaliteit gewerkt moet worden. Een mate waarbij, wat mij betreft, op het moment dat de AP moet constateren dat die blijkbaar niet vanzelfsprekend is, er al iets goed mis is. Bij het chargeren dat het dan helemaal niet zou mogen ook trouwens, een van de omstandigheden om rekening te houden bij een eventuele boete is

de mate waarin er met de toezichthoudende autoriteit is samengewerkt om de inbreuk te verhelpen en de mogelijke negatieve gevolgen daarvan te beperken;

Bij een dergelijke charge zou ik persoonlijk de mate van samenwerking zacht gezegd als stroef ervaren. Op zichzelf nog geen reden voor een omstandigheid, maar aanleiding tot nader onderzoek...

Door Anoniem: Heeft de AP niets beters te doen? Er zijn toch wel behoorlijke zaken waar ze zich veel beter mee kunnen bemoeien?

Dit is onderdeel van hun werk: Artikel 57 lid 1c AVG:

zij verleent overeenkomstig het recht van de lidstaat, advies aan het nationale parlement, de regering, en andere instellingen en organen over wetgevingsinitiatieven en bestuursmaatregelen in verband met de bescherming van de rechten en vrijheden van natuurlijke personen op het gebied van verwerking;

Wat overigens onverlet laat dat de AP de andere taken natuurlijk ook niet mag verwaarlozen. Het ene doen en het andere niet laten.
13-12-2019, 16:05 door Anoniem
Hebben we rare weirdo karma4 weer, zucht. Wat een naïeve, impulsieve, ongeduldige, kortzichtige dombo is dat toch!

Overcreditering kan je voorkomen zonder 100% inzage van alle informatie, het verstrekken van informatie moet geen plicht zijn, ook vind ik dat een consument moet kunnen bepalen wat ze wel of niet doorgeven aan een bank. Dus niet dat de bank al lang en breed alles van je weet zonder dat je überhaupt contact met die bank hebt, dat is raar.

Ook is het de zorgplicht van financiële instanties om consumenten daar tegen te beschermen en om altijd grondig en objectief te adviseren over financiële producten en niet vanuit commerciële belangen klanten te sturen naar scenario's met over creditering.

Maar Karma4 komt weer met een rare conclusie: schulden en fraude een recht dat wordt afgewongen dankzij privacy. Hoe verzin je zoveel domheid! Trouwens is het de taak van de overheid om DUIDELIJKE BEGRIJPELIJKE wetten te maken die verstandig, proportioneel zijn en ook praktisch. Dus wanneer er wetgeving is waar fraude plegen makkelijk of zelfs voor de hand ligt (zoals ongehuwd samenwonende zien als fiscaal partner) is gewoon DOMME ACHTELIJKE WETGEVING!
Verder zijn schulden natuurlijk nooit goed, maar de overheid is zoals blijkt uit talloze nieuwberichten en ook de kinderopvangtoeslag affaire de nummer 1 reden dat burgers met uitzichtloze schulden kampen.

Waarom zegt de overheid (Blok) dat mensen met een normaal / gemiddeld tot iets hoger inkomen die wonen in een goedkope huurwoning dat dit fout is en scheefwonen wordt genoemd, het is juist verstandig dat er mensen zijn die hun vaste lasten laag houden. De krediet crisis is ontstaan door overcreditering en vooral door huizenbezitters die hypotheke afsloten die ze niet konden betalen. Dus wat doen we dan, dan jagen we de onschuldige huurders uit hun huizen met ziekelijke huurverhogingen. Ook is het raar dat er 2x zo veel wordt betaald aan hypotheek aftrek dan aan huursubsidie. Terwijl huizenbezitters minimaal 40.000 euro moeten verdienen om een huis te kunnen kopen, maar onze overheid geeft dus liever koopsubsidie aan rijke burgers die zichzelf overcrediteren dan aan verstandige huurders. Dom beleid mijn inziens, beleid dat heeft geleid tot een gigantische steiging van huizenprijzen. Nederland heeft de duurst huizen van europa en huizen bezitters (schuldenaars) hebben gemiddeld de grootste hypotheek schuld van heel europa. Wat weer betekend dat 90% van de huizenbezitters dus vet meer dan de door het NIBUD geadviseerde max 30% van de inkomsten uit wordt gegeven aan woonlasten. Dus de middenklasse heeft door de steeds duurder wordende huizen NUL KOMMA NUL euro over om normaal te leven en normaal te spenderen / consumeren waardoor het mkb en het bedrijfsleven breed gezien een veel kleinere afzetmarkt heeft terwijl de banken zich helemaal de pleuris lachen en stervens rijk worden. Zucht
13-12-2019, 21:17 door karma4
Door Anoniem:
Door karma4: Begint intussen triest te worden met het ap.
https://fd.nl/ondernemen/1326987/banken-privacywet-hindert-voorkomen-van-verboden-overkreditering
Afm komt met boete wegens het onvoldoende nagaan financiële draagkracht. Het ap vindt kennelijk problematische schulden en fraude een recht dat via privacy afgedwongen moet worden.

De wetgever heeft dus niet afgewogen en vastgelegd wie wat wanneer mag met welke persoonsgegevens, wie het stelsel beheert en hoe lang kredietgegevens nog mogen worden bewaard na afloop van een kredie
Lees het fd artikel. De wetgever heeft de AFM aangesteld als toezichthouder voor kredietverleners.
De wetgever heeft de BKR (Tiel) aangewezen als het orgaan dat alle kredieten bij personen dient te registreren en de notities van kredietverleners bij te houden.
Het Ap heeft kennelijk lak aan die wetten en wil eigen regels proberen te stellen. Deze stelt dat dat het allemaal een privacyinbreuk is.

Intussen heb ik ook privé last van servicedesks die geen service meer mogen verlenen want privacy en wel met foute persoonsgegeven over mij in hun systeem zitten.
13-12-2019, 21:21 door karma4 - Bijgewerkt: 13-12-2019, 21:23
Door Anoniem:
Maar Karma4 komt weer met een rare conclusie: schulden en fraude een recht dat wordt afgewongen dankzij privacy. Hoe verzin je zoveel domheid! Trouwens is het de taak van de overheid om DUIDELIJKE BEGRIJPELIJKE wetten te maken die verstandig, proportioneel zijn en ook praktisch. Dus wanneer er wetgeving is waar fraude plegen makkelijk of zelfs voor de ...
Staat in het FD artikel. Het is een ontwikkeling vanuit het AP dat AVG leidend boven alle andere wetten zou staan.
Je ziet zelf dat het AP de inhoud en uitleg van de eigen AVG probeert te bepalen. Dat de domheid ten top om zoiets toe te laten. Ooit van montesqieu gehoord? Je mist waar het bij democratie om gaat.

{quote]Ook is het de zorgplicht van financiële instanties om consumenten daar tegen te beschermen en om altijd grondig en objectief te adviseren over financiële producten en niet vanuit commerciële belangen klanten te sturen naar scenario's met over creditering. {/quote]
Da is dus geen taak van het AP om zich er mee te bemoeien of onmogelijk te maken.
17-12-2019, 09:00 door Anoniem
Door karma4:Intussen heb ik ook privé last van servicedesks die geen service meer mogen verlenen want privacy en wel met foute persoonsgegeven over mij in hun systeem zitten.

Ik adviseer je artikel 16 AVG er nog eens op na te lezen, daarna de volgende stappen te ondernemen:
1. Contact op te nemen met de FG van de organisatie.
2. Bij geen gehoor een klacht indienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens.
Het gedrag waar je mee te maken hebt staat bekend als de Privacy Duck Out. Men verschuilt zich achter het toverwoord privacy om de dienst te weigeren. In vrijwel alle gevallen is er geen enkele bepaling in de AVG of enige andere wet inzake gegevensbescherming te vinden waardoor ze dat verplicht zouden zijn en in een meerderheid van de gevallen overtreden ze juist de AVG (in dit geval artikel 16 Recht op rectificatie).

Door karma4:Lees het fd artikel. De wetgever heeft de AFM aangesteld als toezichthouder voor kredietverleners.
De wetgever heeft de BKR (Tiel) aangewezen als het orgaan dat alle kredieten bij personen dient te registreren en de notities van kredietverleners bij te houden.
Het Ap heeft kennelijk lak aan die wetten en wil eigen regels proberen te stellen. Deze stelt dat dat het allemaal een privacyinbreuk is.

De redeneerfout is dat je denkt dat iedereen altijd maar met één toezichthouder te maken heeft. In dit geval zijn er twee in het spel. De AFM met betrekking tot de financiële integriteit (https://nl.wikipedia.org/wiki/Autoriteit_Financi%C3%ABle_Markten) en de Autoriteit met betrekking tot naleving van de AVG (in uitvoering van artikel 51 lid 1 AVG). Het is aan het BKR om hun werkwijze zodanig in te richten dat ze financieel integer zijn èn de AVG nakomen. Ook zijn er mechanismen in de AVG om eventuele conflicten op te lossen.

Door karma4:Je ziet zelf dat het AP de inhoud en uitleg van de eigen AVG probeert te bepalen.

Hier ben ik het gedeeltelijk mee eens, maar niet volledig en ook niet op de manier zoals je het uitlegt. De punten in https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/nieuws/ap-bepleit-wettelijke-waarborgen-voor-kredietregistratie zijn terug te voeren op artikelen in de AVG. Met name het punt:

De wetgever heeft dus niet afgewogen en vastgelegd wie wat wanneer mag met welke persoonsgegevens, wie het stelsel beheert en hoe lang kredietgegevens nog mogen worden bewaard na afloop van een krediet.

Dat is gewoon de (aan de betrokkene) te verstrekken informatie inzake de leden 1a, 1c, eventueel 1d, en 2a van artikel 13 dan wel 14 AVG (afhankelijk van de bron van de gegevens). Als BKR die informatie moet verstrekken, dan is het dus in het verlengde duidelijk dat zij het moeten weten.

Wat ik echter een bijzonder vreemde zet van de AP vind is dat ze krachtens artikel 57 aandringen op een wetswijziging. Volgens mij biedt de AVG, als ze de punten geconstateerd hebben die ze noemen, de AP voldoende houvast om het BKR zonder meer krachtens artikel 58 lid 2 een of meerdere corrigerende maatregelen op te leggen.
Reageren

Deze posting is gelocked. Reageren is niet meer mogelijk.