image

Kabinet wil briefgeheim in Grondwet aanpassen en techniekneutraal maken

donderdag 31 maart 2022, 15:06 door Redactie, 12 reacties

Het kabinet wil het brief-, telefoon- en telegraafgeheim in de Grondwet aanpassen en "techniekneutraal" maken. Volgens minister Bruins Slot van Binnenlandse Zaken gaat het om een modernisering die tot een "telecommunicatiegeheim" moet leiden. Tijdens een debat in de Tweede Kamer bleek dat er ook zorgen over het voorstel zijn.

Bruins Slot liet weten dat het huidige briefgeheim niet meer aansluit bij de samenleving en de mogelijkheden die er in de samenleving op het gebied van digitalisering zijn. Op dit moment is in de Grondwet de onschendbaarheid van het brief-, telefoon- en telegraafgeheim vastgelegd. Het kabinet wil dat de gebruikte techniek om te communiceren niet meer van belang is en heeft daarom een Grondwetswijziging voorgesteld.

"Dus de telefoon en de telegraaf uit het huidige artikel, de inmiddels bekende berichtendiensten als Signal en WhatsApp en de elektronische en niet-elektronische middelen die we nu nog niet kennen, vallen onder dit artikel", liet de minister aan de Tweede Kamer weten. Kamerleden reageerden positief op het neutraal maken van het briefgeheim.

Er zijn echter ook zorgen. "Wat de SP-fractie betreurt, is dat het doorbreken van die rechterlijke toetsing is afgewezen. Die was namelijk een verzwakking van dit grondwetsartikel. Nu kan de minister een machtiging geven om wel degelijk ergens die vertrouwelijkheid op te heffen. Hoe worden mensen daar nou over geïnformeerd?", vroeg SP-Kamerlid Leijten.

Bij verschillende Kamerleden waren er ook zorgen over de aanpassing van het briefgeheim, wat artikel 13 in de Grondwet is. "Volgens de voorgestelde wijziging van artikel 13 valt de inhoud van communicatie binnen de reikwijdte van het artikel. Verkeersgegevens en metadata vallen niet onder de reikwijdte van het artikel", stelde Volt-Kamerlid Koekkoek. D66 vindt dat metadata onder het briefgeheim moet vallen.

"Als het zicht geeft op de inhoud van het bericht, dan geldt wel de bescherming van artikel 13. In voorkomende gevallen zal de rechter moeten bepalen of een verkeersgegeven door artikel 10 of door artikel 13 moet worden beschermd. In concrete gevallen kan de rechter maatwerk leveren", reageerde de minister daarop. Ze voegde verder toe dat alleen metadata die nauw samenhangt of samenvalt met de inhoud van berichten onder het briefgeheim valt.

"Het nieuwe artikel 13 beschermt de inhoud van de communicatie, net zoals de huidige bepaling dat doet. Het belang daarvan is, zoals ik zonet heb aangegeven, dat artikel 13 het privé communiceren wil beschermen zonder dat de overheid heimelijk via een derde meeluistert of meekijkt. Daaruit vloeit voort dat verkeersgegevens die geen inhoud van communicatie betreffen buiten de reikwijdte van artikel 13 vallen", aldus de minister.

Briefgeheim en de cloud

Bruins-Slot legde ook uit wanneer het briefgeheim van toepassing is op de cloud. "Voor het uploaden naar en het downloaden uit de cloud is wel transport nodig. Tijdens het transport valt de inhoud die naar de cloud wordt verzonden, vanwege het transportaspect dus wel onder de reikwijdte van artikel 13. Hetzelfde geldt voor de inhoud die uit de cloud wordt gedownload. Het gaat namelijk om de gerichte verzending tussen twee communicatiepunten."

Het briefgeheim geldt niet voor in de cloud opgeslagen bestanden, ging de minister verder. "De feitelijke opslag van de bestanden vindt echter plaats in de cloud. In dit voorbeeld valt het transportgedeelte van KPN onder artikel 13, maar op het moment dat de gegevens in de cloud rusten, dus bij de uiteindelijke opslag, vallen ze daar niet onder. Dan vallen ze onder artikel 10 van de Grondwet. Dan is er dus wél grondwettelijke bescherming, want dat is heel belangrijk.

Bij een grondwetswijziging geldt een extra zware procedure. Het parlement moet er twee keer een beslissing over nemen, in zowel de Tweede als de Eerste Kamer. In de tweede ronde moet bovendien een tweederdemeerderheid instemmen met de wijziging. In 2017 vond de eerste stemming plaats, waarbij het voorstel door de Eerste Kamer en Tweede Kamer werd aangenomen. Voor 5 april staat de tweede stemming gepland.

Het voorstel kent een lange voorgeschiedenis. Nadat eerdere kabinetten tot tweemaal toe een poging tot het moderniseren van dit Grondwetsartikel in eerste lezing zagen mislukken (in 1997 en 2004) besloot het kabinet het in 2017 opnieuw te proberen.

Reacties (12)
31-03-2022, 15:14 door Anoniem
Leuk idee, gaan ze dan ook stoppen met het scannen van post?
31-03-2022, 15:36 door Anoniem
Hieperdepiephoera.

Wel natuurlijk even lastig dat zoiets als briefgeheim destijds ook al zo belangrijk was dat het diep in de grondwet verankerd is. Want dat is een hele heisa om te veranderen. De grondwet is ook niet bedoeld voor wanen van de dag, maar, het woord zegt het al, grondrechten. Voor de eeuwigheid of toch wel minstens voor heel erg lang. De onhandigheid van het bewuste grondwetsartikel is dat speciefiek de technieken zijn benoemd (brief, telefoon en telegraaf).

De techieken zijn toegenomen voor communicatie. Maar de problemen met privacy, alsmede de toen al blijkbare noodzaak om waarborgen tot grondwetdiep te begraven in de wet, zijn gewoon van alle tijden. Die zijn helemaal niet zo nieuw dus.
31-03-2022, 16:32 door Anoniem
Was er niet een data overeenkomst vorige week in ruil voor gas uit Amerika?

Dus deze hele aanpassing is voor de bhune en geld alleen voor de NL wet. Of niet?
31-03-2022, 16:40 door Anoniem
Aangezien de grondwet is Nederland geen praktische betekenis heeft vraag je je af waarom het kabinet eraan wil friemelen.

Het heeft een symbool functie - en nogal vaak worden symbolische dingen gedaan als je in realiteit iets anders wilt - of andere acties wilt overschaduwen .

Waarom symbolisch : je kunt helemaal niet naar enige rechter stappen als iets "tegen de grondwet" is.
Dat is anders in VS , en anders in Duitsland,, bijvoorbeeld.

De enige bescherming die je hebt van de grondwet is dat kamerleden bij hun installatie beloven "de grondwet te respecteren" - en dat zou beteken dat ze geen wet of maatregel goedkeuren die in strijd is met een grondwetsartikel .

We zien met grote regelmaat hoe flexibel hun interpretatie en geweten daarin zijn.

Om te lachen en te huilen : de grondwet stelt dat kamerleden "zonder last en ruggespraak" stemmen.

(last = opdracht, ruggespraak = overleg) . Kijk daarna als journalistieke duiders zonder enige ironie praten over "fractiediscipline" en kamerleden "onder druk van de fractie" hun standpunt wijzigen .

Dan wordt je alleen maar heel skeptisch over intenties als ze zoveel politieke energie gaan stoppen in een aanpassing die zo weinig effect heeft .
Als ze het _effect_ willen bereiken kunnen ze dat recht toe recht aan in de relevante wetgeving doen en heeft dat _rechtstreeks_ effect op wat OM en inlichtendiensten mogen .

Een grondwetswijziging is een heel zwaar proces : beide kamers moeten er mee instemmen, daarna moet een *nieuw gekozen* stel kamers dat nog een keer doen met 2/3 meerderheid.
31-03-2022, 16:40 door _R0N_
Mooi, dan geen gerichte spam op basis van de inhoud van email. Is die discussie ook klaar.
31-03-2022, 17:34 door Anoniem
Ach ja, als je art. 1 gemakkelijk aan de straat kan zetten als grofvuil waarom de rest dan niet? Sinds we uitverkocht zijn door Rutte 1 t/m 4 aan de EU en de 1e en 2e kamer voor de rest nog de trekpoppen zijn van de ongekozenen van de EU hoeven we ons geen zorgen meer te maken over onze rechten want die hebben we niet meer. Zolang de meerderheid van het volk nog in de illusie leeft dat ze nog rechten hebben omdat ze in Nederland wonen zolang blijven de charlatans van de VVD, GL, D66, CDA, de Pravda, Volt, Bij1 en 50+ ons voorliegen over hoe goed onze democratie werkt terwijl onze democratie al in de kist ligt sinds de handtekening onder een verdrag is gezet waar de meerderheid van het volk tegen gestemd heeft. Dus Nederlanders, U bestaat niet meer voor de wet maar mag nog wel opdraaien voor alle kosten die de ongekozenen graag uit uw naam maken. Dat u dat wel even weet. En nu inlveren dat spaargeld en dat pensioen gepeupel want de EU zonnekoningen willen graag met de Oekrainse genossen royaal uit eten.
31-03-2022, 17:45 door Anoniem
Door Anoniem: Aangezien de grondwet is Nederland geen praktische betekenis heeft vraag je je af waarom het kabinet eraan wil friemelen.

Het heeft een symbool functie - en nogal vaak worden symbolische dingen gedaan als je in realiteit iets anders wilt - of andere acties wilt overschaduwen .

Waarom symbolisch : je kunt helemaal niet naar enige rechter stappen als iets "tegen de grondwet" is.
Dat is anders in VS , en anders in Duitsland,, bijvoorbeeld.

De enige bescherming die je hebt van de grondwet is dat kamerleden bij hun installatie beloven "de grondwet te respecteren" - en dat zou beteken dat ze geen wet of maatregel goedkeuren die in strijd is met een grondwetsartikel .

We zien met grote regelmaat hoe flexibel hun interpretatie en geweten daarin zijn.

Om te lachen en te huilen : de grondwet stelt dat kamerleden "zonder last en ruggespraak" stemmen.

(last = opdracht, ruggespraak = overleg) . Kijk daarna als journalistieke duiders zonder enige ironie praten over "fractiediscipline" en kamerleden "onder druk van de fractie" hun standpunt wijzigen .

Dan wordt je alleen maar heel skeptisch over intenties als ze zoveel politieke energie gaan stoppen in een aanpassing die zo weinig effect heeft .
Als ze het _effect_ willen bereiken kunnen ze dat recht toe recht aan in de relevante wetgeving doen en heeft dat _rechtstreeks_ effect op wat OM en inlichtendiensten mogen .

Een grondwetswijziging is een heel zwaar proces : beide kamers moeten er mee instemmen, daarna moet een *nieuw gekozen* stel kamers dat nog een keer doen met 2/3 meerderheid.
Dat gaat ze ook wel lukken hoor. De tijd is er rijp voor. We leven in een kakistocratie. Leer er maar mee leven, er gaat een hele hoop gebeuren.
31-03-2022, 18:49 door johanw
En dan zeker meteen eisen dat justitie eventueel ook bij alle communicatie kan komen, ook degene die nu fatsoenlijk versleuteld zijn.
01-04-2022, 08:40 door Anoniem
Wanneer je artikel 3.9 "Toegang voor autoriteiten" leest op https://docplayer.nl/2024894-Surfdrive-service-level-specificatie.html dan zie je dat "Indien autoriteiten recht hebben op toegang tot data, zal deze data via een offline
medium aan de autoriteiten ter beschikking worden gesteld".

Er zijn goede technische en juridische redenen om vertrouwelijke data via de reguliere post te versturen.
01-04-2022, 08:50 door Anoniem
Door Anoniem:
Door Anoniem: Aangezien de grondwet is Nederland geen praktische betekenis heeft vraag je je af waarom het kabinet eraan wil friemelen.//knip//
Dat gaat ze ook wel lukken hoor. De tijd is er rijp voor. We leven in een kakistocratie. Leer er maar mee leven, er gaat een hele hoop gebeuren.

/lichtelijk offtopic
Tjee, das toch wel erg dat ze daar al een woord voor hebben sinds 1644.
Ik had al zo'n vermoeden dat als je je aangetrokken voelt de politiek in te gaan,
- je op de lagere school veel gepest moet zijn geweest , en het ontstaande minderheidsgevoel van eigenwaarde moet compenseren,
- je een (te) groot Ego moet hebben,
- je je nooit gehoord hebt gevoelt als je iets te zeggen hebt,
- graag je wil wilt opleggen aan andere (want Jij, met je te grote Ego, weet het wel beter en zal dat al die domme medemens graag uitleggen../-> opleggen

Tja, dat zijn nou juist niet de mensen die je daar wilt hebben met dat soort macht,
uitzonderingen voor de Renske's en de Pieter's die proberen een balans te maken en ervoor kiezen te moeten dealen met dat soort 'collega's'!
/lichtelijk offtopic/

Als ze willen wroeten aan dit grondrecht, wil ik graag de verborgen agenda zien wat het uiteindelijke doel is van dit zogenaamde goede voornemen.
02-04-2022, 17:15 door Anoniem
Door Anoniem: Leuk idee, gaan ze dan ook stoppen met het scannen van post?
Dat doet toch alleen de Douane?
03-04-2022, 14:40 door Anoniem
Dat is inderdaad noodzakelijk - maar dat woord geheimbrief - dat bevalt me niet... Dat geeft het geheel zo'n sneaky ondertoontje!
Reageren

Deze posting is gelocked. Reageren is niet meer mogelijk.