image

Belastingdienst zette omstreden software voor fraudebestrijding vaker in

vrijdag 22 april 2022, 09:43 door Redactie, 34 reacties

De Belastingdienst heeft omstreden software om fraude met toeslagen te bestrijden vaker ingezet dan gemeld, zo laat staatssecretaris De Vries van Financiën in een brief aan de Tweede Kamer weten. De staatssecretaris heeft dit inmiddels ook bij de Autoriteit Persoonsgegevens gemeld.

Het "Risicoclassificatiemodel van Toeslagen" werd van april 2013 tot en met november 2019 elke maand ingezet, voorafgaand aan de maandelijkse uitkering van huur- en kinderopvangtoeslagen aan burgers. De aanvragen met het hoogste risico op fouten werden maandelijks geselecteerd voor handmatige behandeling. Dit betekende dat de uitbetaling van de betreffende toeslagen werd uitgesteld, totdat een Belastingdienstmedewerker de zaak had behandeld.

Het model keek naar verschillende indicatoren om te bepalen of er een hoger risico was. Volgens De Vries hadden burgers met een niet-Nederlandse nationaliteit een grotere kans op een handmatige beoordeling. Niet alleen werd er naar het Nederlanderschap gekeken, maar ook naar de indicator "leeftijd bsn". Iets dat niet eerder was gemeld.

Daarnaast meldt de staatssecretaris dat het model vaker is ingezet dan alleen voor het selecteren van aanvragen die voor een handmatige behandeling in aanmerking kwamen. Voor zover nu bekend werd de risicoscore van het model onder andere toegevoegd in het kader van onderzoeken van de Landelijke Stuurgroep Interventieteams, eigen onderzoeken naar aanleiding van door het Financieel Expertise Centrum aangedragen zaken en bij CAF (Combiteam Aanpak Facilitators)-onderzoeken binnen de afdeling Toeslagen.

"Dit is in tegenstelling tot wat eerder bij brief van 8 december 2021 aan uw Kamer is gemeld waarin is aangegeven dat in relatie tot CAF-onderzoeken binnen Toeslagen geen gebruik werd gemaakt van het model", laat De Vries weten. "Dat de risicoscores breder zijn gebruikt is zorgelijk en ook daarover is de Autoriteit Persoonsgegevens geïnformeerd." Volgens de staatssecretaris kan niet worden uitgesloten dat burgers door het breder gebruik van het model zijn benadeeld. Er wordt nu onderzocht of burgers vanwege het gebruik van het model moeten worden gecompenseerd.

Reacties (34)
22-04-2022, 09:49 door Anoniem
De wordt tijd dat er mensen het gevang ingaan of in ieder geval voor een rechter komen.
22-04-2022, 10:01 door Anoniem
Wat is er mis met een risico groep (op basis van wat dan ook, leeftijd, geslacht, afkomst, cultuur, geloof) die dus vaker wordt betrapt op bepaalde daden hierop ook vaker te controleren? Bij verdere stappen moet alles natuurlijk wel eerlijk gaan en bewezen worden dat er overtredingen zijn geweest. Ik ben ook geen fan van de vicieuze cirkel waar mensen in komen. Maar de risicoclassificatie model moet op deze manier zeker kunnen mijns inziens.
22-04-2022, 10:12 door Anoniem
Dit model wordt sinds juli 2020 niet meer gebruikt. De heikele vraag is nu: wat is daarvoor in de plaats gekomen?

https://nos.nl/artikel/2426009-belastingdienst-gebruikte-omstreden-software-om-fraude-op-te-sporen-vaker
22-04-2022, 10:49 door Anoniem
Dit model wordt sinds juli 2020 niet meer gebruikt. De heikele vraag is nu: wat is daarvoor in de plaats gekomen?

Indien je die stelling kunt geloven. Dit artikel gaat ook over informatie die achteraf niet blijkt te kloppen. Wie zegt dat binnenkort niet bekend wordt, dat dit model sinds juli 2020 wel degelijk nog gebruikt is. Ik zeg niet dat dat het geval is, maar met de wijze waarop de Belastingdienst en de Regering informatie verschaffen, is dat niet zeker ?

Tot deze onthulling had je kunnen stellen op basis van de geboden informatie dat de belastingdienst de omstreden software voor fraudebestrijding niet vaker in zette.
22-04-2022, 10:51 door Anoniem
Laat de belastingdienst de komende jaren eens de focus zetten op de rijkste 5% van de Nederlanders, bij het opsporen van fraude. Brengt veel meer op. Maar dan gaat de VVD met de hakken in het zand staan ?
22-04-2022, 11:12 door Anoniem
Door Anoniem: De wordt tijd dat er mensen het gevang ingaan of in ieder geval voor een rechter komen.
Er staan dagelijks mensen voor een rechter en hiervan worden er regelmatig veroordeeld tot een gevangenisstraf.
22-04-2022, 12:10 door MathFox - Bijgewerkt: 22-04-2022, 12:10
Door Anoniem: Wat is er mis met een risico groep (op basis van wat dan ook, leeftijd, geslacht, afkomst, cultuur, geloof) die dus vaker wordt betrapt op bepaalde daden hierop ook vaker te controleren?
Er is een gevaar van "self-fulfilling-prophecy". Je verwacht dat groep A meer fraudeert, dan ga je groep A meer controleren, dus je vindt meer fraudegevallen in groep A, waardoor je meer gaat controleren...
(Om een vage reden worden er meer zwartwerkende bijstandstrekkers gepakt dan werkgevers die zwart uitbetalen.)

Het is mogelijk om zo'n statistisch voorspellend model zo op te zetten dat het "unbiassed" wordt door ook uit de groep waarvan het model voorspelt dat ze niet frauderen een steekproef te nemen en de resultaten van die controle weer terug te voeren in het model, maar dan mogen de medewerkers die de controle uitvoeren niet weten of ze een hoog of laag risico klant behandelen.
22-04-2022, 12:14 door Anoniem
Iemand op Tweakers.net (+3) is door deze hele affaire erg kwaad geworden. Na een lange tijdlijn, met een opsomming van juridisch getraineer, en het prijzen van Eva González Pérez en Pieter Omtzigt, volgt deze uitbrander:

Dit was geen foutje, dit ging niet om een paar ontspoorde ambtenaren, dit ging om bewust beleid waar verantwoordelijken volledig van op de hoogte waren en die ondanks waarschuwingen van eigen juristen niet bereid waren om dit te veranderen, dan hoor je gewoon in de gevangenis,

https://tweakers.net/nieuws/195902/nederlandse-belastingsdienst-zette-risicoclassificatiemodel-vaker-in-dan-gedacht.html?showReaction=17427184#r_17427184

Deze hele affaire begon reeds in 2004. Naar schatting 26.000 ouders en 70.000 kinderen zijn hierdoor gedupeerd geraakt, door armoede, stigmatisering en niet meer in te halen onderwijsachterstanden. Een schande.

Dutch childcare benefits scandal

https://nl.wikipedia.org/wiki/Toeslagenaffaire
22-04-2022, 12:25 door Anoniem
Door Anoniem: Wat is er mis met een risico groep (op basis van wat dan ook, leeftijd, geslacht, afkomst, cultuur, geloof) die dus vaker wordt betrapt op bepaalde daden hierop ook vaker te controleren?

Het maken van een dergelijk onderscheid tussen personen en / of groepen is verboden door de Nederlandse Grondwet.

Artikel 1

Allen die zich in Nederland bevinden, worden in gelijke gevallen gelijk behandeld. Discriminatie wegens godsdienst, levensovertuiging, politieke gezindheid, ras, geslacht of op welke grond dan ook, is niet toegestaan.

https://nl.wikisource.org/wiki/Nederlandse_grondwet/Hoofdstuk_1#Artikel_1
22-04-2022, 12:27 door Anoniem
Door Anoniem: De wordt tijd dat er mensen het gevang ingaan of in ieder geval voor een rechter komen.

Kwaadaardig management, kruipers en nuttige idioten van het kaliber Karma4 krijg je niet weg.
Niet door het OM, niet door de politiek, niet door onderwijs/opleidingen.

Het is zeer te doen met alle afhankelijk gemaakten, in het bijzonder ernstig getroffen slachtoffers.
Elke ambtenaar die zich realiseert niet boven de wet te staan, en daar ook naar durft te handelen is er echter weer een die hoop kan brengen.
22-04-2022, 14:54 door Anoniem
De toch al zo geplaagde Belastingdienst wordt momenteel ook nog eens overstelpt met stapels brieven van zelfverklaarde "autonomen", die zich met een fictief "diplomatiek paspoort" los wensen te maken van de Nederlandse staat, en die daarbij hun vermeende "geboortetrust" opeisen -- uiteraard het liefst met behoud van hun uitkering.

Ze baseren zich op een complottheorie die stelt dat Nederland eigenlijk een bedrijf is en de fiscus een trustfonds dat per burger 1,5 miljoen euro beheert.

https://www.nrc.nl/nieuws/2022/04/21/losgemaakt-van-nederland-met-15-miljoen-euro-toe-a4116891

De afzenders van de brieven menen zichzelf zo te kunnen bevrijden van alle vervelende regels, boetes en belastingen.

Bijna achtduizend mensen lieten zich zodanig inspireren dat ze daadwerkelijk een juridische brief aan de Belastingdienst stuurden om zichzelf autonoom te verklaren en hun vermogen op te eisen.

https://www.rechtspraak.nl/Organisatie-en-contact/Organisatie/Rechtbanken/Rechtbank-Midden-Nederland/Nieuws/Paginas/Rechtbank-kan-niets-met-uitspraak-van-de-Hoge-Raad-van-de-Kinderen.aspx

Ze worden daartoe aangezet door zogenaamde "hulpcoaches", die daar via hun malafide websites geld aan verdienen. De meest prominente onder hen is een zekere Ronald H., een gesjeesde PR-adviseur met een kantoor aan de Amsterdamse Herengracht. De oplichters onderhouden contacten met de FvD en omroep Ongehoord Nederland.
22-04-2022, 15:41 door Anoniem
In al deze trieste situatie komt qua stemmen een naam wel erg bovendrijven voor zijn ijver voor de gedupeerden en ter voorkoming van nog meer gedupeerden en dat is Pieter Omtzigt.
22-04-2022, 16:31 door Anoniem
Door Anoniem: Naar schatting 26.000 ouders en 70.000 kinderen zijn hierdoor gedupeerd geraakt...

Volgens de Ombudsman zijn ruim 95.000 kinderen geschaad op meerdere terreinen van hun kansen en ontwikkeling.

https://www.kinderombudsman.nl/nieuws/ombudsmannen-vragen-opnieuw-versnelling-in-hersteloperatie-toeslagenaffaire
22-04-2022, 17:22 door Anoniem
Door Anoniem: In al deze trieste situatie komt qua stemmen een naam wel erg bovendrijven voor zijn ijver voor de gedupeerden en ter voorkoming van nog meer gedupeerden en dat is Pieter Omtzigt.

De in arbeids- en patiëntenrecht gespecialiseerde advocate Eva González Pérez schakelde de hulp in van het (toen nog) CDA-Kamerlid Pieter Omtzigt (tegenwoordig onafhankelijk Kamerlid), kort voor publicatie van het geruchtmakende CAF-11 ombudsmanrapport in 2017. Later raakte ook SP-Kamerlid Renske Leijten zeer nauw betrokken bij de politieke ontknoping. In 2018 begon dagblad Trouw, en in 2019 in samenwerking met RTL Nieuws, te publiceren over deze zaak.

De heer Omtzigt komt zonder twijfel heel veel eer toe, maar géén van de betrokkenen van het eerste uur kon het alleen af. Alleen de langdurige en intensieve samenwerking tusssen de genoemde advocate, twee politiek bevlogenen en de vrije pers heeft de zaak uiteindelijk in beweging gekregen. Het speelde sinds 2004. Dat zegt iets, over hoe hardnekking en gewetensloos de overheidsbureaucratie kan zijn en hoe hardhorend de politieke cultuur in Nederland is.

Zo hadden we het niet bedoeld
De tragedie achter de toeslagenaffaire

door Jesse Frederik, een reconstructie

https://decorrespondent.nl/12103/lees-of-luister-zo-hadden-we-het-niet-bedoeld/4126527096692-d416ee15

lezen of luisteren, of koop het boek

Deze reconstructie van de kinderopvangtoeslagenaffaire door de Correspondent is gebaseerd op duizenden pagina’s aan rapporten, verslagen, evaluaties, notulen, mailverkeer en andere stukken. Daarnaast zijn er vele gesprekken gevoerd met betrokken politici, ambtenaren, rechters en gedupeerde ouders en hun kinderen.

Ondanks zijn val zit Rutte met zijn nieuwe kabinet nog steeds gezapig op het pluche, als een echte premier in oorlogstijd.
22-04-2022, 18:03 door karma4
Audi bezitters zijn ook vaker snelheidsmaniakken of waren dat nu degenen die de auto even leenden.

Afijn dat uitstel ophouden van een uitbetaling is niet genoemd. Die termijn zal niet te lang zijn geweest.
Waarom is niet daarna gevraagd?
Dat verheel met geboortetrust is bijna lachwekkend ware het niet dat mensen het geloven. Tha dat ging met toeslagen aanvragen tegen betaling op een nader te bepalen bankrekening ook zo goed.
23-04-2022, 09:31 door Anoniem
Door karma4: Dat verhaal met geboortetrust is bijna lachwekkend ware het niet dat mensen het geloven.

Niemand betaalt graag belasting, zeker zelfstandige ondernemers niet, maar wat erg opvalt, dat zijn de grote aantallen coaches, yoga docentes, psychotherapeuten en alternatief genezers onder de eisers. Het lijkt er dus op dat de club van activistisch wellnessrechts de Belastingdienst opzettelijk bestookt met ongegronde, zinloze claims.

Over de opkomst van ‘wellnessrechts’: yogales als broeinest van complottheorieën
https://www.vn.nl/wellnessrechts-yogales-broeinest-complottheorieen/
23-04-2022, 12:35 door Anoniem
De éénzijdige wetgeving tav fraudeopsporing in Nederland: mensen in de lagere sociaal-economische klassen vol in het vizier nemen en degenen in de hogere klassen met fluwelen handschoentjes aanpakken.
Het grootste taboe in onze maatschappij: het systeem werkt zodanig dat geld van "beneden" naar "boven" gaat.
Voorbeeld.
"Zo kan het gebeuren dat vrijwel niemand in Nederland doorheeft dat staatssecretaris Weekers, te midden van de nationale fraudeobsessie, een nogal opmerkelijk besluit neemt. Hij beslist in september 2013 om de inkeerregeling
voor zogenoemde ‘zwartspaarders’ te verruimen. (..)De verwachting van Weekers is dat zich ongeveer duizend zwart­spaarders zullen melden.
Het worden er 17.000, die gemiddeld zo’n 410.000 euro per persoon aan zwart vermogen opgeven. De belastingopbrengst van de inkeerregeling bedraagt zo’n 600 miljoen euro. Dat is zo’n 150 keer de Bulgarenfraude, en zo’n 36 keer het bedrag dat met alle toeslagenfraudezaken van 2006 tot 2013 is gemoeid."

https://decorrespondent.nl/12103/lees-of-luister-hier-gratis-het-boek-van-jesse-frederik-zo-hadden-we-het-niet-bedoeld-de-tragedie-achter-de-toeslagenaffaire/4126527096692-d416ee15?contentitemindex=5&progress=0.7949847297159727
23-04-2022, 14:44 door Anoniem
Door Anoniem: De toch al zo geplaagde Belastingdienst wordt momenteel ook nog eens overstelpt met stapels brieven van zelfverklaarde "autonomen", die zich met een fictief "diplomatiek paspoort" los wensen te maken van de Nederlandse staat, en die daarbij hun vermeende "geboortetrust" opeisen -- uiteraard het liefst met behoud van hun uitkering.

Ze baseren zich op een complottheorie die stelt dat Nederland eigenlijk een bedrijf is en de fiscus een trustfonds dat per burger 1,5 miljoen euro beheert.

https://www.nrc.nl/nieuws/2022/04/21/losgemaakt-van-nederland-met-15-miljoen-euro-toe-a4116891

De afzenders van de brieven menen zichzelf zo te kunnen bevrijden van alle vervelende regels, boetes en belastingen.

Bijna achtduizend mensen lieten zich zodanig inspireren dat ze daadwerkelijk een juridische brief aan de Belastingdienst stuurden om zichzelf autonoom te verklaren en hun vermogen op te eisen.

https://www.rechtspraak.nl/Organisatie-en-contact/Organisatie/Rechtbanken/Rechtbank-Midden-Nederland/Nieuws/Paginas/Rechtbank-kan-niets-met-uitspraak-van-de-Hoge-Raad-van-de-Kinderen.aspx

Ze worden daartoe aangezet door zogenaamde "hulpcoaches", die daar via hun malafide websites geld aan verdienen. De meest prominente onder hen is een zekere Ronald H., een gesjeesde PR-adviseur met een kantoor aan de Amsterdamse Herengracht. De oplichters onderhouden contacten met de FvD en omroep Ongehoord Nederland.
Dit is in
Amerika begonnen met de zogenaamde sovereign citizens overgewaaid naar Engeland en nu ook naar Nederland zo te zien
23-04-2022, 16:17 door Anoniem
En degenen, die de zaak aankaarten zijn direct tot "wappie" te herleiden.
23-04-2022, 18:13 door Anoniem
Door Anoniem: Het maken van een dergelijk onderscheid tussen personen en / of groepen is verboden door de Nederlandse Grondwet.

De Belastingdienst heeft wel degelijk racistisch gehandeld, oordeelt Rabin Baldewsingh, de Nationaal Coördinator tegen Discriminatie en Racisme [ www.bureauncdr.nl ]. Informatie daarover werd achtergehouden voor het Openbaar Ministerie.

“Wanneer er sprake is van processen en regels die mensen systematisch uitsluiten, dan druist dat in tegen artikel 1 van de grondwet”, zegt Baldewsingh. “Zij die daar verantwoordelijk voor zijn, moeten rekenschap afleggen.”

https://www.trouw.nl/binnenland/belastingdienst-verzweeg-discriminatie-ook-voor-het-om~ba087772/
24-04-2022, 11:39 door karma4
Door Anoniem:
Niemand betaalt graag belasting, zeker zelfstandige ondernemers niet, maar wat erg opvalt, dat zijn de grote aantallen coaches, yoga docentes, psychotherapeuten en alternatief genezers onder de eisers. Het lijkt er dus op dat de club van activistisch wellnessrechts de Belastingdienst opzettelijk bestookt met ongegronde, zinloze claims.

Over de opkomst van ‘wellnessrechts’: yogales als broeinest van complottheorieën
https://www.vn.nl/wellnessrechts-yogales-broeinest-complottheorieen/
Dank u .... het geeft een beeld .

Ik zie een verband met deze:
Door Anoniem:De Belastingdienst heeft wel degelijk racistisch gehandeld, oordeelt Rabin Baldewsingh, de Nationaal Coördinator tegen Discriminatie en Racisme [ www.bureauncdr.nl ]. Informatie daarover werd achtergehouden voor het Openbaar Ministerie.
https://www.trouw.nl/binnenland/belastingdienst-verzweeg-discriminatie-ook-voor-het-om~ba087772/
Het lijkt dezelfde groep te zijn. met een sterke polarisatie en weinig gedegen onderbouwing. met
"Gedreven door gelijkwaardigheid, samen voor inclusie" gaan bij mij alarmbellen af met de nieuwe correcte poltieke insteek wat racisme zou zijn en wat niet.
https://www.bureauncdr.nl/actueel/nieuws/2022/4/6/discriminatie-woningmarkt-studenten-aanpakken is interessant om over nat te denken. Een hospita die verplicht een kamer aan willekeurige personen moet verhuren of een boer die zijn schuur niet gecontroleerd mag verhuren maar de drugsmafia vrije spel moet gunnen. De discriminatie die de andere kant op werkt
24-04-2022, 12:01 door karma4
Door Anoniem: De éénzijdige wetgeving tav fraudeopsporing in Nederland: mensen in de lagere sociaal-economische klassen vol in het vizier nemen en degenen in de hogere klassen met fluwelen handschoentjes aanpakken.
Ik zie wat anders gebeuren. De ophef over de fraudeopsporing bij de lagere sociaal economische klassen maakt de weg vrij en geeft ruim baan voor fraude en zelfverrijking waar wel veel geld zit.

Je geeft al een voorbeeld:
- Het worden er 17.000, die gemiddeld zo’n 410.000 euro per persoon aan zwart vermogen opgeven. De belastingopbrengst van de inkeerregeling bedraagt zo’n 600 miljoen euro. Dat is zo’n 150 keer de Bulgarenfraude, en zo’n 36 keer het bedrag dat met alle toeslagenfraudezaken van 2006 tot 2013 is gemoeid."
Voeg daar aan toe:
- KB lux (let op niet dezelfde persoon https://uitspraken.rechtspraak.nl/inziendocument?id=ECLI:NL:RBDHA:2021:3897)
- panama papers
- pandora papers
- De houding van de AP dat onverklaarbaar vermogen niet aangepakt mag worden zonder een rechterlijke uitspraak over misdaad
- het belasten van vermogen neergezet als een privacyinbreuk gedaan door de HR.

Welk verband zou er te vinden met de fervente verdedigers van tegengaan Syri en het verhullen van dit soort foute zaken.

https://decorrespondent.nl/12103/lees-of-luister-hier-gratis-het-boek-van-jesse-frederik-zo-hadden-we-het-niet-bedoeld-de-tragedie-achter-de-toeslagenaffaire/4126527096692-d416ee15[/quote]Dat is inderdaad een prima boek. De feiten staan er netjes in genoemd. Het eerste deel is een aantal keer geredigeerd de kwaliteit is tekstueel beter dan het tweede stuk. Wist je dat er een poging geweest is om het te verbieden omdat de genoemde feiten niet welgevallig waren?
25-04-2022, 13:00 door Bitje-scheef
Wat ik mis in bovnstaande betogen is dat rechters meegingen in het verhaal van de belastingdienst/overheid. Zonder duidelijke toetsing. Het is dus niet alleen een politiek of ambtelijk verhaal, maar zeker ook een rechtstaatsverhaal.

Pas later zijn rechters gaan twijfelen toen het bewijs zich overweldigend opstapelde tegen ambtenaren. Toen waren we al 15 jaar verder.
25-04-2022, 13:05 door Anoniem
Door karma4:
Door Anoniem: De éénzijdige wetgeving tav fraudeopsporing in Nederland: mensen in de lagere sociaal-economische klassen vol in het vizier nemen en degenen in de hogere klassen met fluwelen handschoentjes aanpakken.
Ik zie wat anders gebeuren. De ophef over de fraudeopsporing bij de lagere sociaal economische klassen maakt de weg vrij en geeft ruim baan voor fraude en zelfverrijking waar wel veel geld zit.

Je geeft al een voorbeeld:
- Het worden er 17.000, die gemiddeld zo’n 410.000 euro per persoon aan zwart vermogen opgeven. De belastingopbrengst van de inkeerregeling bedraagt zo’n 600 miljoen euro. Dat is zo’n 150 keer de Bulgarenfraude, en zo’n 36 keer het bedrag dat met alle toeslagenfraudezaken van 2006 tot 2013 is gemoeid."
Voeg daar aan toe:
- KB lux (let op niet dezelfde persoon https://uitspraken.rechtspraak.nl/inziendocument?id=ECLI:NL:RBDHA:2021:3897)
- panama papers
- pandora papers
- De houding van de AP dat onverklaarbaar vermogen niet aangepakt mag worden zonder een rechterlijke uitspraak over misdaad
- het belasten van vermogen neergezet als een privacyinbreuk gedaan door de HR.

Welk verband zou er te vinden met de fervente verdedigers van tegengaan Syri en het verhullen van dit soort foute zaken.

https://decorrespondent.nl/12103/lees-of-luister-hier-gratis-het-boek-van-jesse-frederik-zo-hadden-we-het-niet-bedoeld-de-tragedie-achter-de-toeslagenaffaire/4126527096692-d416ee15
Dat is inderdaad een prima boek. De feiten staan er netjes in genoemd. Het eerste deel is een aantal keer geredigeerd de kwaliteit is tekstueel beter dan het tweede stuk. Wist je dat er een poging geweest is om het te verbieden omdat de genoemde feiten niet welgevallig waren?
Opmerking vooraf.
Ik stel de volgende aanvulling voor: in plaats van "Ik zie wat anders gebeuren", "Ik zie ook wat anders gebeuren".

Bedoel je dat de opsporing van geheime bankrekeningen en andere fraude niet (voldoende) kan plaatsvinden omdat
1/ privacywetgeving dit belemmert, of sterker, feitelijk façadewetgeving is die de kapitaalkrachtigen aan het oog onttrekt en/of
2/ alléén SiRy II (Wet Gegevensverwerking door Samenwerkingsverbanden) d.i. het koppelen van relevante bestanden van alle Nederlanders deze opsporing mogelijk maakt? (SyRi I is beperkt tot uitkeringsgerechtigden)
Ad 1: Betekent dit dat een aanpassing/ herziening van de AVG noodzakelijk is?
Zo ja, dan hebben wij in Nederland een (pittig) conflict.

De staat moet de haar toevertrouwde gelden zorgvuldig beheren, qua inkomsten (uit belastingen) en qua uitgaven (aan uitkeringen e.d.). Dit betekent dat ze toegang moet hebben tot relevante informatie van burgers.
Hierdoor ontstaat per definitie een spanningsveld met privacy.
Dus, wat vinden wij Nederlanders belangrijker: bestrijding van fraude/ belastingontduiking/ belastingontwijking of privacy van fraudeurs/ belastingontduikers etc.
SiRy II heeft als doel om fraude op te sporen door elke Nederlander door te lichten. Dit is (vermoedelijk) een werkwijze die door de Belastingdienst gefavoriseerd wordt (kost minder tijd), zeker als zij nog meer qua middelen uitgekleed wordt en onder druk gezet wordt, dus als instantie nog geschikter wordt dan zij al is om als zondebok behandeld te worden.

Toelichting zondebok.
Zie bijvoorbeeld hoe in de Toeslagenaffaire de Tweede Kamer en de ministeries van Sociale Zaken en Werkgelegenheid en Financiën hun verantwoordelijkheid inzake de betreffende wetten gestalte geven.
Directeur-generaal van de Belastingdienst Uijlenbroek vlak voor zijn vertrek: "De Belastingdienst is een langdurig veronachtzaamde organisatie. Organisatieontwikkeling staat op de laatste plaats als gevolg van een permanente hoge beleidsdruk, opgelegde bezuinigingen en tussentijdse prioriteitswijzigingen." (01/01/20)

De parallellen met de behandeling van de Zorg tijdens de pandemie beginnen in het oog te springen.
Is het uitkleden van de Belastingdienst een vooropgezet plan wat ingegeven is door/ anticipeert op implementatie van richtlijnen en wetgeving van de EU mbt belastingheffing en het opsporen van fraude?
Alles is immers een kwestie van de geesten rijp maken.
In dat geval is de AVG alleen de "excuusTruus" om verdergaande (fraude)opsporing mogelijk te maken.

https://decorrespondent.nl/12103/lees-of-luister-hier-gratis-het-boek-van-jesse-frederik-zo-hadden-we-het-niet-bedoeld-de-tragedie-achter-de-toeslagenaffaire/4126527096692-d416ee15?contentitemindex=6&progress=0.6228757668711656 Tweede Kamer en Ministeries.
https://decorrespondent.nl/12103/lees-of-luister-hier-gratis-het-boek-van-jesse-frederik-zo-hadden-we-het-niet-bedoeld-de-tragedie-achter-de-toeslagenaffaire/4126527096692-d416ee15?contentitemindex=16&progress=0.09468650761338653 Advies van Uijlenbroek.
25-04-2022, 22:11 door Anoniem
Door Anoniem:
Door Anoniem: Wat is er mis met een risico groep (op basis van wat dan ook, leeftijd, geslacht, afkomst, cultuur, geloof) die dus vaker wordt betrapt op bepaalde daden hierop ook vaker te controleren?

Het maken van een dergelijk onderscheid tussen personen en / of groepen is verboden door de Nederlandse Grondwet.

Artikel 1

Allen die zich in Nederland bevinden, worden in gelijke gevallen gelijk behandeld. Discriminatie wegens godsdienst, levensovertuiging, politieke gezindheid, ras, geslacht of op welke grond dan ook, is niet toegestaan.

https://nl.wikisource.org/wiki/Nederlandse_grondwet/Hoofdstuk_1#Artikel_1
Dus iemand die lid is van een criminele clan (in opkomst in Nederland) zou niet vaker gecontroleerd mogen worden?
Door Anoniem:
Door Anoniem:
Door Anoniem: Wat is er mis met een risico groep (op basis van wat dan ook, leeftijd, geslacht, afkomst, cultuur, geloof) die dus vaker wordt betrapt op bepaalde daden hierop ook vaker te controleren?

Het maken van een dergelijk onderscheid tussen personen en / of groepen is verboden door de Nederlandse Grondwet.

Artikel 1

Allen die zich in Nederland bevinden, worden in gelijke gevallen gelijk behandeld. Discriminatie wegens godsdienst, levensovertuiging, politieke gezindheid, ras, geslacht of op welke grond dan ook, is niet toegestaan.

https://nl.wikisource.org/wiki/Nederlandse_grondwet/Hoofdstuk_1#Artikel_1
Dus iemand die lid is van een criminele clan (in opkomst in Nederland) zou niet vaker gecontroleerd mogen worden?

Je begrijpt artikel 1 Grondwet kennelijk niet. Als er concrete aanwijzingen zijn dat een individueel iemand lid is van een criminele clan, dan mag die persoon, na beoordeling en toestemming van bijv. een rechter-commissaris, wel degelijk vaker gecontroleerd worden. Daarvoor vormt artikel 1 Grondwet geen hindernis.

Artikel 1 vormt wel een hindernis als het gaat om bijvoorbeeld het vaker controleren van alle mensen die in een bepaald postcodegebied wonen. Waarom? Omdat het wonen in een bepaald postcodegebied geen toegelaten "grond" is om iemand te verdenken van crimineel gedrag. Ook iemands huidskleur of geslacht vormt geen toegelaten "grond" om iemand vaker te controleren.

Stel nu eens dat ALLE mensen in een bepaald postcodegebied op grond van hun activiteiten verdacht worden van crimineel gedrag. In dat geval mogen ze wel vaker geccontroleerd worden. Maar dat gebeurt dan niet op basis van hun adres in het postcodegebied, maar op grond van concrete aanwijzingen, na toetsing door een bevoegde functionaris van elk individueel geval.

Als jij in Nederland woont en een Italiaanse achternaam hebt, zou jij dan willen dat je om die reden meer in de gaten wordt gehouden dan mensen met een Franse of een Spaanse achternaam, omdat een politiecommissaris The Godfather 1, 2 en 3 heeft gezien? Lijkt me niet.

M.J.
26-04-2022, 10:51 door Anoniem
Door Anoniem: Dus iemand die lid is van een criminele clan (in opkomst in Nederland) zou niet vaker gecontroleerd mogen worden?

Waar het bij het discriminatieverbod om gaat, is dat men in Nederland niet beoordeeld, aangehouden of veroordeeld mag worden louter en alleen om afkomst, uiterlijk, seksuele geaardheid en opvattingen. Het is echter niet zo dat de politie niets mag doen tegen de leden van een herkenbare bende of clan. Etnische profilering is dan wel niet toegestaan in Nederland, maar de analyse van het gedrag, bezittingen, boekhouding en de contacten van verdachten uiteraard wel.
Door Anoniem:
Door Anoniem: Dus iemand die lid is van een criminele clan (in opkomst in Nederland) zou niet vaker gecontroleerd mogen worden?

Waar het bij het discriminatieverbod om gaat, is dat men in Nederland niet beoordeeld, aangehouden of veroordeeld mag worden louter en alleen om afkomst, uiterlijk, seksuele geaardheid en opvattingen. Het is echter niet zo dat de politie niets mag doen tegen de leden van een herkenbare bende of clan. Etnische profilering is dan wel niet toegestaan in Nederland, maar de analyse van het gedrag, bezittingen, boekhouding en de contacten van verdachten uiteraard wel.

"Van verdachten" - inderdaad, dat is een belangrijke voorwaarde. Zulke analyses zijn wettelijk gezien niet toegestaan zonder specifieke verdenkingen. De overheid mag niet zomaar willekeurige burgers volgen om hun privé-"gedrag" te analyseren. Ook mag een willekeurige autoriteit niet zomaar iemands boekhouding opeisen (of hacken) en analyseren. Er moet dan eerst een aanleiding zijn om iemand te verdenken van een voor die autoriteit relevante fraude of vergelijkbare misdraging.

Ook iemands "contacten" mogen niet zomaar worden gevolgd of geanalyseerd. Stel je voor dat de overheid mijn ontmoetingen met mijn vrienden gaat monitoren - dan zitten we al in een Stasi-land. Ook in dat geval moet er een duidelijke aanwijzing zijn dat specifieke contacten verband houden met onrechtmatig gedrag van mijn kant. Vandaar ook de ophef die recentelijk ontstond toen gemeenten de contacten van burgers op sociale media gingen monitoren.

Zelfs als er sprake is van een verdenking, mag iemands privé-leven niet onbeperkt worden geïnvadeerd. Stel dat iemand wordt verdacht van financiële fraude, dan is het niet toegestaan om diens jonge kinderen te gaan volgen. Dat mag pas als er concrete aanwijzingen zouden zijn dat de verdachte persoon die kinderen op één of andere wijze inzet ten behoeve van de betreffende onrechtmatige praktijken.

In de praktijk houden opsporingsdiensten zich soms niet aan de wet, en proberen dat dan achteraf weer te verdoezelen. In hoeverre (sommige) strafrechters of belastingrechters geneigd zijn op dat punt een oogje toe te knijpen, daar heb ik geen goed beeld van.

M.J.
26-04-2022, 17:07 door karma4
Door EersteEnigeEchte M.J. - EEEMJ: .....
In de praktijk houden opsporingsdiensten zich soms niet aan de wet, en proberen dat dan achteraf weer te verdoezelen. In hoeverre (sommige) strafrechters of belastingrechters geneigd zijn op dat punt een oogje toe te knijpen, daar heb ik geen goed beeld van.

M.J.
Opsporingsdiensten die een heterdaad waarnemen zouden zich niet aan de wet houden omdat eerst aan de misdadiger toestemming gevraagd moet worden voor verwerking van persoonsgegevens. Zie je niet hoe belachelijk dat is?
Over een markt lopen (surveillance) om te kijken of alles goed gaat schaar je daarbij ook onder niet houden aan de wet.
28-04-2022, 01:04 door Anoniem
Door Anoniem
Zo hadden we het niet bedoeld
De tragedie achter de toeslagenaffaire

door Jesse Frederik, een reconstructie

https://decorrespondent.nl/12103/lees-of-luister-zo-hadden-we-het-niet-bedoeld/4126527096692-d416ee15

Gelezen, bedankt voor de link! Informatie die onontbeerlijk is om inzicht te krijgen in de oorzaken van de Toeslagenaffaire.
Zeer verhelderend èn ontluisterend om te zien hoe moeilijk het is om een hardvochtige en oneerlijke wet op tijd gewijzigd te krijgen of minder streng in de toepassing.
Dit bewijst hoe waardevol onderzoeksjournalistiek van hoog niveau is.
02-05-2022, 11:20 door Anoniem
Door Anoniem: Gelezen, bedankt voor de link!.

Wees welkom. Lees verder, en je blijft je verbazen...

https://www.security.nl/posting/685506#posting750964
13-05-2022, 15:37 door Anoniem
Door Anoniem: Over de opkomst van ‘wellness-rechts’: yogales als broeinest van complottheorieën
https://www.vn.nl/wellnessrechts-yogales-broeinest-complottheorieen/

De term 'wellness-rechts' werd op 18 mei 2021 op Instragram gemunt door de juriste en schrijfster Roxane van Iperen. Aanleiding was de verkiezingswinst van alt-rechts bij de Tweede Kamerverkiezingen, doordat veel voorheen links-liberale vrouwen daar op stemden. Voorafgaand aan Van Iperens bewoording verscheen eerder een reeks van artikelen in The Guardian, dat begon met een geruchtmakend artikel van Brigid Delaney, van 8 juni 2020, over hetzelfde fenomeen.

Het gaat over hoe de geprivilegieerde 'liberale' middenklasse alt-rechts standpunten omarmde en hoe 'zachtaardige yogamoeders' spoorslags in anti-overheidsactivisten veranderden. De constatering van Van Iperen was dat het fenomeen zich gedurende de coronacrisis zich ook in Nederland voortdeed. De antiterreur deskundige Beatrice de Graaf (Universiteit Utrecht) verwees daarbij naar de 'Pastel QAnon' beweging in de VS, wat er veel van weg heeft.


De middenklasse en de 'fear of falling'
Kimberly, Lieve en het moederhart
door Roxane van Iperen, 11 mei 2022
https://www.groene.nl/artikel/kimberly-lieve-en-het-moederhart

Futher reading

The wellness industry and rightwing conspiracy theorists
by Brigid Delaney, June 8, 2020
https://www.theguardian.com/commentisfree/2020/jun/05/wellness-advocates-used-to-talk-about-bali-trips-and-coconut-oilnow-its-bill-gates-and-5g

Worklife: How mindfulness could make you more selfish
by David Robson, August 17, 2021
https://www.bbc.com/worklife/article/20210813-how-mindfulness-could-make-you-selfish
04-01-2023, 11:54 door Anoniem
Door Anoniem: Beatrice de Graaf (Universiteit Utrecht) verwees daarbij naar de Pastel QAnon beweging

Pastel QAnon is a collection of techniques and strategies that use "soft" and feminine aesthetics – most notably pastel colors – that are used to attract women into the QAnon conspiracy theory, often using mainstream social media.

https://en.wikipedia.org/wiki/Pastel_QAnon
17-01-2023, 14:23 door Anoniem
Door Anoniem: Waar het bij het discriminatieverbod om gaat, is dat men in Nederland niet beoordeeld, aangehouden of veroordeeld mag worden louter en alleen om afkomst, uiterlijk, seksuele geaardheid en opvattingen.

De Eerste Kamer stemde vandaag 17 januari 2023 in met een wijziging van Artikel 1 van de Grondwet

https://nos.nl/artikel/2460196-verbod-op-discriminatie-om-handicap-of-seksualiteit-toegevoegd-aan-grondwet
Reageren
Ondersteunde bbcodes
Bold: [b]bold text[/b]
Italic: [i]italic text[/i]
Underline: [u]underlined text[/u]
Quote: [quote]quoted text[/quote]
URL: [url]https://www.security.nl[/url]
Config: [config]config text[/config]
Code: [code]code text[/code]

Je bent niet en reageert "Anoniem". Dit betekent dat Security.NL geen accountgegevens (e-mailadres en alias) opslaat voor deze reactie. Je reactie wordt niet direct geplaatst maar eerst gemodereerd. Als je nog geen account hebt kun je hier direct een account aanmaken. Wanneer je Anoniem reageert moet je altijd een captchacode opgeven.