image

Nederlanders in buitenland kunnen stembiljet via e-mail blijven ontvangen

dinsdag 31 mei 2022, 16:51 door Redactie, 10 reacties

Nederlanders in het buitenland kunnen blijven stemmen met een stembiljet dat ze via e-mail hebben ontvangen, zo heeft de Eerste Kamer vandaag besloten. Sinds mei 2014 is er een tijdelijke regeling om het voor Nederlanders mogelijk te maken om vanuit het buitenland per brief deel te nemen aan de Tweede Kamer- en Europees Parlementsverkiezingen. De Tijdelijke experimentenwet is echter op 1 januari van dit jaar afgelopen.

Er was destijds gekozen om de stembiljetten via e-mail te versturen, omdat het stembiljet niet eerder dan zo'n vier weken voor de dag van de verkiezingen kan worden opgemaakt. Pas dan is het stembiljet naar de kiezers in het buitenland te versturen. De verzending per post neemt echter zoveel tijd in beslag dat een groot deel van de kiezers niet voldoende tijd meer heeft om het stembiljet binnen de geldende deadline bij het briefstembureau te krijgen, aldus het kabinet.

Dat wilde dan ook de Kieswet wijzigen zodat de tijdelijke regeling in de permanente verkiezingsregelgeving wordt opgenomen. Zo kunnen kiezers buiten Nederland blijven stemmen met een stembiljet dat per e-mail is verstuurd, waardoor zij eerder hierover kunnen beschikken dan bij verzending via post en daardoor meer tijd hebben om hun stem uit te brengen.

De fracties van Fractie-Nanninga, PvdA, GroenLinks, D66, SP, PvdD, Fractie-Otten, SGP, ChristenUnie, CDA, VVD en 50PLUS stemden voor aanpassing van de Kieswet, de fracties van PVV, FVD en Fractie-Frentrop stemden tegen het wetsvoorstel. De Onafhankelijke Senaatsfractie (OSF) was afwezig.

Reacties (10)
01-06-2022, 08:14 door Anoniem
de vraag is natuurlijk waarom de VS net name en nu ook de NL overheid zo graag mensen in het buitenland willen kunnen laten stemmen... ze zijn immers lange tijd niet in nederland en deze stemmen kunnen op geen enkele manier worden gecontrolleerd... niet de hoeveelheid en niet wie of wat en hoe er gestemd is... erg eng allemaal..

tenzij het de bedoeling is om een shitload aan 'backup stemmen' achter de hand te hebben in case...
01-06-2022, 08:26 door spatieman
ik weet niet.
en als de afzender gespoofd is heb je een probleem.
01-06-2022, 11:08 door Anoniem
Stemmen via mail zou verboden moeten zijn.als je goed na denkt?.....maar ja de politiek ga achteruit in nl het is toch bizar
om zo zieltjes te moeten winnen
01-06-2022, 12:23 door Anoniem
Door Anoniem: de vraag is natuurlijk waarom de VS net name en nu ook de NL overheid zo graag mensen in het buitenland willen kunnen laten stemmen... ze zijn immers lange tijd niet in nederland en deze stemmen kunnen op geen enkele manier worden gecontrolleerd... niet de hoeveelheid en niet wie of wat en hoe er gestemd is... erg eng allemaal..

tenzij het de bedoeling is om een shitload aan 'backup stemmen' achter de hand te hebben in case...

alle stemmen per brief worden in een separaat Briefstemburo (of buro's) geteld, en er wordt per stemburo gerapporteerd.
Ofwel: een groot aantal briefstemmen met een zeer afwijkende uitkomst valt op.
Zie https://wetten.overheid.nl/BWBR0004627/2022-03-24
01-06-2022, 12:29 door Anoniem
Door Anoniem: Stemmen via mail zou verboden moeten zijn.als je goed na denkt?.....maar ja de politiek ga achteruit in nl het is toch bizar
om zo zieltjes te moeten winnen
Hoe moeten mensen die voor Nederland in het buitenland werken dan stemmen? Bv. mensen in diplomatieke dienst? Of militairen tijdens een uitzending?

Ik ben het wel eens dat dit niet een makkelijke uitweg moet worden voor mensen die eigenlijk nooit meer in Nederland komen. Daarnaast moet het sowieso zo veel mogelijk beperkt worden: iedere nederlander moet onbeinvloed zijn/haar stem uit kunnen brengen. Daarom de stemhokjes waarin niemand kan zien waarop je stemt. Bij briefstemmen is dat niet echt gegarandeerd.
Dat is ook de reden dat "Stemmen via Internet" strijdig is met echte democratie: niemand kan controleren of degene die via Internet zijn/haar stem uit brengt niet gedwongen wordt op iets anders dan eigen voorkeur te stemmen!

Q
01-06-2022, 13:09 door Anoniem
Door Anoniem:
Door Anoniem: Stemmen via mail zou verboden moeten zijn.als je goed na denkt?.....maar ja de politiek ga achteruit in nl het is toch bizar
om zo zieltjes te moeten winnen
Hoe moeten mensen die voor Nederland in het buitenland werken dan stemmen? Bv. mensen in diplomatieke dienst? Of militairen tijdens een uitzending?

Ik ben het wel eens dat dit niet een makkelijke uitweg moet worden voor mensen die eigenlijk nooit meer in Nederland komen. Daarnaast moet het sowieso zo veel mogelijk beperkt worden: iedere nederlander moet onbeinvloed zijn/haar stem uit kunnen brengen. Daarom de stemhokjes waarin niemand kan zien waarop je stemt. Bij briefstemmen is dat niet echt gegarandeerd.
Dat is ook de reden dat "Stemmen via Internet" strijdig is met echte democratie: niemand kan controleren of degene die via Internet zijn/haar stem uit brengt niet gedwongen wordt op iets anders dan eigen voorkeur te stemmen!

Q
Dan kan je ook niet garanderen bij een stemhokje. Iemand kan ook onder druk gezet worden om iets speciaals te stemmen.
Je hanteert dus een kul argument oftewel een onderbuikgevoel!
01-06-2022, 16:40 door Anoniem
Door Anoniem:
Door Anoniem:
Door Anoniem: Stemmen via mail zou verboden moeten zijn.als je goed na denkt?.....maar ja de politiek ga achteruit in nl het is toch bizar
om zo zieltjes te moeten winnen
Hoe moeten mensen die voor Nederland in het buitenland werken dan stemmen? Bv. mensen in diplomatieke dienst? Of militairen tijdens een uitzending?

Ik ben het wel eens dat dit niet een makkelijke uitweg moet worden voor mensen die eigenlijk nooit meer in Nederland komen. Daarnaast moet het sowieso zo veel mogelijk beperkt worden: iedere nederlander moet onbeinvloed zijn/haar stem uit kunnen brengen. Daarom de stemhokjes waarin niemand kan zien waarop je stemt. Bij briefstemmen is dat niet echt gegarandeerd.
Dat is ook de reden dat "Stemmen via Internet" strijdig is met echte democratie: niemand kan controleren of degene die via Internet zijn/haar stem uit brengt niet gedwongen wordt op iets anders dan eigen voorkeur te stemmen!

Q
Dan kan je ook niet garanderen bij een stemhokje. Iemand kan ook onder druk gezet worden om iets speciaals te stemmen.
Je hanteert dus een kul argument oftewel een onderbuikgevoel!
Fijn om iets een kulargument te noemen zonder verdere onderbouwing. Graag zie ik een onderbouwing met voorbeeld.

Beïnvloeding kon bv. vroeger wel in Italie, waar op combinaties gestemd moest worden. Bij het tellen kon je dan zien of op persoon x van lijst y gestemd was, maar tegelijkertijd op hetzelfde biljet ook voor een aantal specifieke andere zaken. Er werd dan ook geld geboden voor stemmen (zie https://nl.wikipedia.org/wiki/Geheime_stemming)

In Nederland kan je dat achteraf niet zien, want op een stembiljet mag je maar één naam van één partij aankruisen. En de kans dat dat zo uniek is dat het tot op de individue te herleiden is, is daarmee minimaal. Er moeten nl. om enige invloed te hebben wel een aantal mensen beïnvloed worden en dat is niet individueel herleidbaar.
01-06-2022, 17:09 door Anoniem
Door Anoniem:
Door Anoniem:
Door Anoniem:
Door Anoniem: Stemmen via mail zou verboden moeten zijn.als je goed na denkt?.....maar ja de politiek ga achteruit in nl het is toch bizar
om zo zieltjes te moeten winnen
Hoe moeten mensen die voor Nederland in het buitenland werken dan stemmen? Bv. mensen in diplomatieke dienst? Of militairen tijdens een uitzending?

Ik ben het wel eens dat dit niet een makkelijke uitweg moet worden voor mensen die eigenlijk nooit meer in Nederland komen. Daarnaast moet het sowieso zo veel mogelijk beperkt worden: iedere nederlander moet onbeinvloed zijn/haar stem uit kunnen brengen. Daarom de stemhokjes waarin niemand kan zien waarop je stemt. Bij briefstemmen is dat niet echt gegarandeerd.
Dat is ook de reden dat "Stemmen via Internet" strijdig is met echte democratie: niemand kan controleren of degene die via Internet zijn/haar stem uit brengt niet gedwongen wordt op iets anders dan eigen voorkeur te stemmen!

Q
Dan kan je ook niet garanderen bij een stemhokje. Iemand kan ook onder druk gezet worden om iets speciaals te stemmen.
Je hanteert dus een kul argument oftewel een onderbuikgevoel!
Fijn om iets een kulargument te noemen zonder verdere onderbouwing. Graag zie ik een onderbouwing met voorbeeld.

Beïnvloeding kon bv. vroeger wel in Italie, waar op combinaties gestemd moest worden. Bij het tellen kon je dan zien of op persoon x van lijst y gestemd was, maar tegelijkertijd op hetzelfde biljet ook voor een aantal specifieke andere zaken. Er werd dan ook geld geboden voor stemmen (zie https://nl.wikipedia.org/wiki/Geheime_stemming)

In Nederland kan je dat achteraf niet zien, want op een stembiljet mag je maar één naam van één partij aankruisen. En de kans dat dat zo uniek is dat het tot op de individue te herleiden is, is daarmee minimaal. Er moeten nl. om enige invloed te hebben wel een aantal mensen beïnvloed worden en dat is niet individueel herleidbaar.
Kijk eens naar de druk, die uitgeoefend wordt richting Turkse gemeenschap en de ronsol praktijken om volmachten te oogsten.
Nog meer?
02-06-2022, 08:46 door Anoniem
Door Anoniem:
Door Anoniem:
Door Anoniem:
Door Anoniem:
Door Anoniem: Stemmen via mail zou verboden moeten zijn.als je goed na denkt?.....maar ja de politiek ga achteruit in nl het is toch bizar
om zo zieltjes te moeten winnen
Hoe moeten mensen die voor Nederland in het buitenland werken dan stemmen? Bv. mensen in diplomatieke dienst? Of militairen tijdens een uitzending?

Ik ben het wel eens dat dit niet een makkelijke uitweg moet worden voor mensen die eigenlijk nooit meer in Nederland komen. Daarnaast moet het sowieso zo veel mogelijk beperkt worden: iedere nederlander moet onbeinvloed zijn/haar stem uit kunnen brengen. Daarom de stemhokjes waarin niemand kan zien waarop je stemt. Bij briefstemmen is dat niet echt gegarandeerd.
Dat is ook de reden dat "Stemmen via Internet" strijdig is met echte democratie: niemand kan controleren of degene die via Internet zijn/haar stem uit brengt niet gedwongen wordt op iets anders dan eigen voorkeur te stemmen!

Q
Dan kan je ook niet garanderen bij een stemhokje. Iemand kan ook onder druk gezet worden om iets speciaals te stemmen.
Je hanteert dus een kul argument oftewel een onderbuikgevoel!
Fijn om iets een kulargument te noemen zonder verdere onderbouwing. Graag zie ik een onderbouwing met voorbeeld.

Beïnvloeding kon bv. vroeger wel in Italie, waar op combinaties gestemd moest worden. Bij het tellen kon je dan zien of op persoon x van lijst y gestemd was, maar tegelijkertijd op hetzelfde biljet ook voor een aantal specifieke andere zaken. Er werd dan ook geld geboden voor stemmen (zie https://nl.wikipedia.org/wiki/Geheime_stemming)

In Nederland kan je dat achteraf niet zien, want op een stembiljet mag je maar één naam van één partij aankruisen. En de kans dat dat zo uniek is dat het tot op de individue te herleiden is, is daarmee minimaal. Er moeten nl. om enige invloed te hebben wel een aantal mensen beïnvloed worden en dat is niet individueel herleidbaar.
Kijk eens naar de druk, die uitgeoefend wordt richting Turkse gemeenschap en de ronsol praktijken om volmachten te oogsten.
Nog meer?

Ja graag wat meer, want dit staat los van de beginvraag, nl. moet briefstemmen voorkomen worden. Bij briefstemmen kunnen mensen meekijken en anderen dwingen om op een bepaalde partij te stemmen. Daarom schreef ik: briefstemmen voor willekeurig welke nederlander die langdurig in het buitenland zit beperken.

Wat je nu aanhaalt is of je wel of niet stemmen kan beïnvloeden die uitgebracht worden in een stemhokje. Daarvoor moet je volmachten krijgen. En om de impact daarvan zo veel mogelijk te beperken is gekozen voor een compromis: 1 persoon mag maximaal voor 2 andere een volmachtstem uitbrengen. Daarmee wordt op grote schaal ronselen een probleem: om 100 stemmen te beïnvloeden heb je 33 man nodig. Ofwel, het schaalt niet! Voor één zetel in de tweede kamer heb je zo'n 25000 stemmen nodig, en daarvoor heb je dan zo'n 9000 stromannen nodig die allemaal braaf stemmen op wat de grote baas wil. Dan gaat het op een gegeven moment opvallen dat er heel veel volmachtstemmen zijn.

Dus, je opmerking dat dit een structureel probleem is kan misschien waar zijn, maar de invloed blijft beperkt, veel lastiger te organiseren dan bij bv. stemmen via Internet of via brief.
02-06-2022, 10:29 door Anoniem
Door Anoniem:
Door Anoniem:
Door Anoniem:
Door Anoniem:
Door Anoniem:
Door Anoniem: Stemmen via mail zou verboden moeten zijn.als je goed na denkt?.....maar ja de politiek ga achteruit in nl het is toch bizar
om zo zieltjes te moeten winnen
Hoe moeten mensen die voor Nederland in het buitenland werken dan stemmen? Bv. mensen in diplomatieke dienst? Of militairen tijdens een uitzending?

Ik ben het wel eens dat dit niet een makkelijke uitweg moet worden voor mensen die eigenlijk nooit meer in Nederland komen. Daarnaast moet het sowieso zo veel mogelijk beperkt worden: iedere nederlander moet onbeinvloed zijn/haar stem uit kunnen brengen. Daarom de stemhokjes waarin niemand kan zien waarop je stemt. Bij briefstemmen is dat niet echt gegarandeerd.
Dat is ook de reden dat "Stemmen via Internet" strijdig is met echte democratie: niemand kan controleren of degene die via Internet zijn/haar stem uit brengt niet gedwongen wordt op iets anders dan eigen voorkeur te stemmen!

Q
Dan kan je ook niet garanderen bij een stemhokje. Iemand kan ook onder druk gezet worden om iets speciaals te stemmen.
Je hanteert dus een kul argument oftewel een onderbuikgevoel!
Fijn om iets een kulargument te noemen zonder verdere onderbouwing. Graag zie ik een onderbouwing met voorbeeld.

Beïnvloeding kon bv. vroeger wel in Italie, waar op combinaties gestemd moest worden. Bij het tellen kon je dan zien of op persoon x van lijst y gestemd was, maar tegelijkertijd op hetzelfde biljet ook voor een aantal specifieke andere zaken. Er werd dan ook geld geboden voor stemmen (zie https://nl.wikipedia.org/wiki/Geheime_stemming)

In Nederland kan je dat achteraf niet zien, want op een stembiljet mag je maar één naam van één partij aankruisen. En de kans dat dat zo uniek is dat het tot op de individue te herleiden is, is daarmee minimaal. Er moeten nl. om enige invloed te hebben wel een aantal mensen beïnvloed worden en dat is niet individueel herleidbaar.
Kijk eens naar de druk, die uitgeoefend wordt richting Turkse gemeenschap en de ronsol praktijken om volmachten te oogsten.
Nog meer?

Ja graag wat meer, want dit staat los van de beginvraag, nl. moet briefstemmen voorkomen worden. Bij briefstemmen kunnen mensen meekijken en anderen dwingen om op een bepaalde partij te stemmen. Daarom schreef ik: briefstemmen voor willekeurig welke nederlander die langdurig in het buitenland zit beperken.

Wat je nu aanhaalt is of je wel of niet stemmen kan beïnvloeden die uitgebracht worden in een stemhokje. Daarvoor moet je volmachten krijgen. En om de impact daarvan zo veel mogelijk te beperken is gekozen voor een compromis: 1 persoon mag maximaal voor 2 andere een volmachtstem uitbrengen. Daarmee wordt op grote schaal ronselen een probleem: om 100 stemmen te beïnvloeden heb je 33 man nodig. Ofwel, het schaalt niet! Voor één zetel in de tweede kamer heb je zo'n 25000 stemmen nodig, en daarvoor heb je dan zo'n 9000 stromannen nodig die allemaal braaf stemmen op wat de grote baas wil. Dan gaat het op een gegeven moment opvallen dat er heel veel volmachtstemmen zijn.

Dus, je opmerking dat dit een structureel probleem is kan misschien waar zijn, maar de invloed blijft beperkt, veel lastiger te organiseren dan bij bv. stemmen via Internet of via brief.
Natuurlijk valt jouw argument ook te betwisten, hoe groot is de mogelijkheid, dat die dwang via mailstemmen gedaan wordt? Dat is ook alleen maar een onderbuikgevoel, niets meer. Het ronselen van volmachten en druk vanuit Turkije is een bewezen iets!
Reageren

Deze posting is gelocked. Reageren is niet meer mogelijk.