image

Kabinet maakt documenten over centrale biometrische database deels openbaar

donderdag 27 oktober 2022, 16:01 door Redactie, 11 reacties

Staatssecretaris Van Huffelen van Digitalisering heeft twee documenten over de plannen van het kabinet om pasfoto's, vingerafdrukken en handtekeningen voor identiteitskaarten en paspoorten centraal op te slaan deels vrijgegeven. Het gaat om een ontwerpdocument en een beslisnota over het in consultatie gaan van het wetsvoorstel. Het kabinet wil namelijk de Paspoortwet wijzigen zodat de centrale biometrische database mogelijk wordt.

Wie op dit moment een paspoort of identiteitskaart aanvraagt moet pasfoto, vingerafdrukken en handtekening afstaan. De gegevens worden bij de gemeente bewaard. Na de uitgifte van het identiteitsdocument worden de afgenomen vingerafdrukken verwijderd. Als het aan het kabinet ligt wordt de Paspoortwet aangepast. "Zodat de pasfoto’s, vingerafdrukken en handtekeningen digitaal op een centrale plek worden opgeslagen."

Volgens het kabinet is deze aanpassing nodig voor mensen die een nieuw paspoort of identiteitskaart in een andere gemeenten aanvragen. Bij de aanvraag van bijvoorbeeld een id-kaart kan de gemeente de pasfoto van de aanvrager vergelijken met de vorige aanvraag. Wanneer de vorige aanvraag bij een andere gemeente is gedaan, moeten de gemeenten elkaar vragen om de pasfoto’s. "Dat kost tijd en er is kans op fouten", aldus het kabinet. Hoe vaak erin dit proces fouten worden gemaakt laat het kabinet niet weten.

Het wetsvoorstel "Centrale voorziening voor biometrische gegevens Paspoortwet" moet nog voor advies naar de Raad van State en zal daarna pas bij de Tweede Kamer worden ingediend. Afgelopen juni ontving het ministerie van Binnenlandse Zaken op grond van de Wet Open Overheid (Woo) een verzoek, waarbij informatie over het wetsvoorstel werd gevraagd. De verzoeker maakt zich zorgen dat de pasfoto in de centrale biometrische database wordt gebruikt voor geautomatiseerde gezichtsherkenning in het maatschappelijk verkeer.

Er is besloten om twee documenten (deels) openbaar te maken, namelijk de Programma Start Architectuur (PSA) van het programma VRS (Verbeteren Reisdocumentenstelsel) en een beslisnota over het in consultatie gaan van het wetsvoorstel. De PSA beschrijft de totale context van de verbeteringen waar het Verbeteren Reisdocumentenstelsel voor zou moeten zorgen, waarbij de eerste contouren van een centrale biometrische database zijn geschetst. Bij 346 documenten heeft het ministerie besloten die niet vrij te geven, omdat er sprake is van concepten ter voorbereiding van het conceptwetsvoorstel.

In de PSA wordt ook ingegaan op het gebruik van de gegevens voor opsporingsdoeleinden. "Opsporingsinstanties kunnen in gevallen waarin zij daartoe bevoegd zijn een gemotiveerd verzoek doen aan de uitgevende instantie om deze gegevens aan hen te verstrekken voor een concreet onderzoek. Dit verzoek wordt per geval beoordeeld door de uitgevende instantie en beperkt zich tot uitsluitend het verstrekken van de gezichtsopnames en/of handtekeningen. Dit is al zo in het huidige systeem en wordt niet anders", aldus het document.

Stichting Privacy First sloeg afgelopen juni alarm voor de plannen om een centrale biometrische database in te voeren. "Een overtuigende noodzaak en proportionaliteit van een dergelijke databank is in de concept-memorie van toelichting bij het huidige wetsvoorstel niet te vinden en is overigens ook ondenkbaar. De ervaring leert bovendien dat dergelijke databanken in de loop der tijd altijd voor allerlei onvoorziene doelen zullen worden gebruikt en misbruikt (function creep) en dat oorspronkelijke bewaartermijnen steeds verder zullen worden opgerekt."

Image

Reacties (11)
27-10-2022, 16:21 door majortom
Wie op dit moment een paspoort of identiteitskaart aanvraagt moet pasfoto, vingerafdrukken en handtekening afstaan. De gegevens worden bij de gemeente bewaard. Na de uitgifte van het identiteitsdocument worden de afgenomen vingerafdrukken verwijderd. Als het aan het kabinet ligt wordt de Paspoortwet aangepast. "Zodat de pasfoto’s, vingerafdrukken en handtekeningen digitaal op een centrale plek worden opgeslagen."

Volgens het kabinet is deze aanpassing nodig voor mensen die een nieuw paspoort of identiteitskaart in een andere gemeenten aanvragen. Bij de aanvraag van bijvoorbeeld een id-kaart kan de gemeente de pasfoto van de aanvrager vergelijken met de vorige aanvraag. Wanneer de vorige aanvraag bij een andere gemeente is gedaan, moeten de gemeenten elkaar vragen om de pasfoto’s. "Dat kost tijd en er is kans op fouten", aldus het kabinet. Hoe vaak erin dit proces fouten worden gemaakt laat het kabinet niet weten.
Is het niet zo dat de pasfoto fysiek gedrukt staat op het oude paspoort en ook nog eens op de chip zit in hetzelfde paspoort? Waarom moet een andere gemeente dan de pasfoto opsturen? Die vergelijking kan toch op basis van het oude paspoort worden gedaan?

Waarom moeten de vingerafdrukken centraal worden bewaard? Hiervoor wordt geen enkele reden aangevoerd.

Internetconsultatie geweest over dit onderwerp waarbij de reacties die ik heb gezien in het algemeen zodanig zijn dat dit een onwenselijk biometrische database is. Waarom doen we dit nog? Blijkbaar alleen voor de buhne om het af te kunnen vinken als stap die is uitgevoerd.

De reden die wordt aangevoerd is natuurlijk gewoon een drogreden. Naast dat de overheid iedereen permanent onder de tap wil zetten willen ze nu ook nog eens een database met biometrische data van iedere burger opslaan.

Over een paar jaar moet je wangslijm afgeven als je een paspoort wil afhalen, dan kan ook het DNA worden toegevoegd.

Waar gaan we heen in dit land? Iedereen wordt standaard als verdacht gezien. Een samenleving gebaseerd op wantrouwen? Als overheid zou ik hiermee oppassen, want dat wantrouwen is dan meteen wederzijds zodat iedere maatregel die wordt genomen met argwaan wordt bekeken.
27-10-2022, 16:48 door Anoniem
"Wanneer de vorige aanvraag bij een andere gemeente is gedaan, moeten de gemeenten elkaar vragen om de pasfoto’s. "Dat kost tijd en er is kans op fouten", aldus het kabinet. Hoe vaak erin dit proces fouten worden gemaakt laat het kabinet niet weten"
HOE groot is die kans op fouten dan?
En worden die fouten dan niet tijdens het proces ondervangen?
Want anders wordt er een ingewikkelder omvangrijker gegevens stroom aangemaakt van dna waar vooral Frans Timmermans naar zocht ten tijde de Syrië vluchtelingen "crisis".
27-10-2022, 16:49 door Anoniem
Door majortom:
Wie op dit moment een paspoort of identiteitskaart aanvraagt moet pasfoto, vingerafdrukken en handtekening afstaan. De gegevens worden bij de gemeente bewaard. Na de uitgifte van het identiteitsdocument worden de afgenomen vingerafdrukken verwijderd. Als het aan het kabinet ligt wordt de Paspoortwet aangepast. "Zodat de pasfoto’s, vingerafdrukken en handtekeningen digitaal op een centrale plek worden opgeslagen."

Volgens het kabinet is deze aanpassing nodig voor mensen die een nieuw paspoort of identiteitskaart in een andere gemeenten aanvragen. Bij de aanvraag van bijvoorbeeld een id-kaart kan de gemeente de pasfoto van de aanvrager vergelijken met de vorige aanvraag. Wanneer de vorige aanvraag bij een andere gemeente is gedaan, moeten de gemeenten elkaar vragen om de pasfoto’s. "Dat kost tijd en er is kans op fouten", aldus het kabinet. Hoe vaak erin dit proces fouten worden gemaakt laat het kabinet niet weten.
Is het niet zo dat de pasfoto fysiek gedrukt staat op het oude paspoort en ook nog eens op de chip zit in hetzelfde paspoort? Waarom moet een andere gemeente dan de pasfoto opsturen? Die vergelijking kan toch op basis van het oude paspoort worden gedaan?

Waarom moeten de vingerafdrukken centraal worden bewaard? Hiervoor wordt geen enkele reden aangevoerd.

Internetconsultatie geweest over dit onderwerp waarbij de reacties die ik heb gezien in het algemeen zodanig zijn dat dit een onwenselijk biometrische database is. Waarom doen we dit nog? Blijkbaar alleen voor de buhne om het af te kunnen vinken als stap die is uitgevoerd.

De reden die wordt aangevoerd is natuurlijk gewoon een drogreden. Naast dat de overheid iedereen permanent onder de tap wil zetten willen ze nu ook nog eens een database met biometrische data van iedere burger opslaan.

Over een paar jaar moet je wangslijm afgeven als je een paspoort wil afhalen, dan kan ook het DNA worden toegevoegd.

Waar gaan we heen in dit land? Iedereen wordt standaard als verdacht gezien. Een samenleving gebaseerd op wantrouwen? Als overheid zou ik hiermee oppassen, want dat wantrouwen is dan meteen wederzijds zodat iedere maatregel die wordt genomen met argwaan wordt bekeken.

Mee eens.

Het zoveelste voorbeeld (in korte tijd) van wetgeving waarbij deze regering (en de voorgaande versies daarvan) alle inwoners als permanente verdachten zien, die alleen maar oplichten, stelen, witwassen, KPen, terroriseren, en andere criminele handelingen uitvoeren.

Misschien moeten ze eens wat meer moeite stoppen in het bestrijden van de echte criminelen ipv 18 miljoen slachtoffers maken met dit soort wetgevingen.


/sarcasme aan

Binnenkort heb je een Ausweis nodig om te mogen reizen in dit land, en staat er een groot hek omheen.

Begin maar met het oppakken en veroordelen van dat stelletje vertegenwoodigers (in Den Haag) van deze criminele bevolking. (Want iedereen is een nog niet veroordeelde crimineel)
Die zijn makkelijk te vinden en op te pakken. Laag hangend fruit.
Hint: De aanvoerder werkt in het torentje.

/sarcasme uit
27-10-2022, 17:19 door karma4
Stichting Privacy First hanteert zelf de sleepnet methode zodra ze het zelf goed uitkomt. Dit is in lij met de AP.
Een boek als 1984 was een waarschuwing geen handleiding.
27-10-2022, 19:09 door Anoniem
Daarom afkoppelen, kleinere intranetjes, buiten controle grid kunnen blijven, kortom decentralisatie.
Een legitiem opererende en oppassende burger verdient privacy en anonimiteit.

Criminelen geen toegang meer tot de maatschappij. One strike out beleid.

Maar niets is meer zo het lijkt, alles is al op z'n kop gezet.
27-10-2022, 19:20 door Anoniem
Door karma4: Stichting Privacy First hanteert zelf de sleepnet methode zodra ze het zelf goed uitkomt. Dit is in lij met de AP.
Een boek als 1984 was een waarschuwing geen handleiding.

Waarom lijken de EC en het kabinet dit boek dan wel als een soort van richtlijn te zien.
Een wegwijzer naar hun toekomst.
27-10-2022, 21:19 door Anoniem
Dood en dood eng.
Uiteindelijk draait het maar om 1 ding: een Chinese maatschappij opbouwen.

Je zou haast gaan denken dat Baudet toch gelijk heeft - een mens bij z'n gezonde verstand verzint dit niet.
31-10-2022, 13:19 door Vrijbit
Burgerrechtenvereniging Vrijbit strijdt al jaar en dag tegen de invoering van biometrische paspoorten en ID-kaarten, zonder dat er een alternatief geboden wordt aan principieel bezwaarden tegen het opeisen van iemands biometrische kenmerken ter verkrijging van een geldig identiteitsdocument.

Ook is mede dankzij de acties van Vrijbit de slapende clausule over de Centrale biometrische database, die met de invoering vingerafdrukken in de wetswijziging van 2009 in de Paspoortwet werd opgenomen, nooit in werking getreden, en beperkte men het gebruik van de gegevens uit de gemeentelijke reisdocumentenregisters door politie-en justitie (van inzagerecht tot enkel bevraging naar hits op geleverde informatie over een daadwerkelijk verdacht persoon).

Nadat de laatste rechtszaken tegen de biometrische paspoorten en ID-kaarten, die door Vrijbit gecoördineerd werden, begin dit jaar (na 12 jaar) door het EHRM als niet ontvankelijk werden afgewezen (met vermelding dat er wel klachten mogen worden ingediend mocht Nederland een centrale biometrische database optuigen) kwam de regering, zoals we al voorspelden, opnieuw naar buiten met het voorstel om één Centraal 24/7 online biometrisch register op te tuigen. Met de complete set aan persoonsgegevens die geleverd dient te worden voor het aanvragen van een paspoort of ID-kaart. En met het voorstel om deze gegevensopslag alsnog open te stellen voor gebruik van politie- justitie, inlichtingendiensten en private derde partijen.

Valse framing pasfoto’s in plaats van digitale gezichtsscan

De regering heeft er alles aan gedaan om dit zo ongemerkt mogelijk voor te bereiden. Vandaar dat er in de internetconsultatie, waar sowieso geen ruchtbaarheid aan werd gegeven, ten onrechte werd gesteld dat het om de opslag van pasfoto’s zou gaan. In plaats van eerlijk te melden dat het gaat om de digitale gezichtsscan die geschikt is voor automatische gezichtherkennings-systemen. NB de pasfoto’s WORDEN helemaal niet opgeslagen, maar sinds de nieuwe matrix eisen in 2006 omgezet in een digitale scan voor opslag door de gemeente en in de op afstand uitleesbare RFID-chip van het document.
Vrijbit heeft hierover gelijk een formele klacht ingediend bij het ministerie BinZK en tevens een klacht ingediend over nog tal van andere bezwaren tegen het conceptwetsvoorstel en bijbehorende Memorie van Toelichting.

WOO-verzoeken van Vrijbit
Ook zijn de 2 WOO (ex WOB) verzoeken over openbaarmaking van de gegevens op 01-06-2022 door onze vereniging ingediend. 1- Om openbaarmaking van alle gegevens over de totstandkoming van de internetconsultatie en de financiering daarvan. 2- Over de informatie aangaande de opzet van het centrale biometrische 24/7 online dataregister en uitwisselingssysteem met alle paspoort-ID-kaart gegevens van de gehele bevolking.
Dat de media, nu toch de framing van de pasfoto’s overnemen is kwalijk. Dat inzake de openbaarmaking en geheimhouding aangaande de achterliggende data, de inzet van onze Burgerrechtenvereniging Vrijbit gegeneerd wordt is jammer, want zo werven we natuurlijk geen medestanders of nieuwe leden (die we hard nodig hebben).

Wijziging Grondslag Paspoortwet voorgesteld.
De Concept Paspoortwetswijziging (mei 2022) behelst naast het optuigen van één nationaal Centraal biometrisch 24/7 online database/uitwisselingssystemen (1), het beschikking stellen van deze data van onschuldige en niet verdachte burgers voor politie- en justitie- en inlichtingendiensten en andere derde partijen (2), met tevens via een grondslagwijziging waardoor de data, voor identificatiedoeleinden kunnen worden uitgewisseld met nog veel meer andere semioverheids- en private partijen (3).

Samenspel Paspoortwetgeving met ontwikkeling digitale e-ID systemen.
Wie zich verder wil verdiepen in het Paspoortwetswijzigingsvoorstel en de samenhang met de huidige ontwikkeling van, en bezwaren tegen, digitale e-ID systemen verwijzen we naar de publicaties hierover op onze website www.vrijbit.nl

Met o.a. het artikel van 5 oktober jl. over de stand van zaken https://vrijbit.nl/dossiers/dossier-paspoortwet/item/1129-stand-van-zaken-invoering-biometrisch-digitaal-eu-id-wallet-,-eu-persoonsregistratie-nummer-en-optuigen-van-centrale-biometrische-24-7-online-paspoort-id-kaart-database
01-11-2022, 15:50 door Anoniem
Als men dan toch bezig is - sla dat meteen het DNA op. Beste Politicus - Wees dan wel niet verbaasd als uiterst rechts of uiterst links de volgende verkiezingen wint... (en die kunnen van die databanken 'gebruik' maken!).
Denk toch na voor je zo'n belangrijke stap zet - dan zet je een bindend referendum op.
02-11-2022, 23:12 door Anoniem
Anderen doen het juist beter. De OV kaart geeft niet meer je geboortedatum op de kaart (nog wel in de chip).

Voorzichtigheid met info-proliferatie is derhalve de moeder van de overheids-IT-porseleinkast, toch?

Maar ja ik zal het wel weer verkeerd geinterpreteerd hebben.
04-11-2022, 14:32 door Anoniem
Door Vrijbit: Burgerrechtenvereniging Vrijbit strijdt al jaar en dag tegen de invoering van biometrische paspoorten en ID-kaarten, zonder dat er een alternatief geboden wordt aan principieel bezwaarden tegen het opeisen van iemands biometrische kenmerken ter verkrijging van een geldig identiteitsdocument.

Mijn dank voor jullie werk in deze. Het was destijds reeds voorspelbaar dat een centrale database zou worden opgetuigd - heel kwalijk dat dit inmiddels bewaarheid is geworden...
Reageren
Ondersteunde bbcodes
Bold: [b]bold text[/b]
Italic: [i]italic text[/i]
Underline: [u]underlined text[/u]
Quote: [quote]quoted text[/quote]
URL: [url]https://www.security.nl[/url]
Config: [config]config text[/config]
Code: [code]code text[/code]

Je bent niet en reageert "Anoniem". Dit betekent dat Security.NL geen accountgegevens (e-mailadres en alias) opslaat voor deze reactie. Je reactie wordt niet direct geplaatst maar eerst gemodereerd. Als je nog geen account hebt kun je hier direct een account aanmaken. Wanneer je Anoniem reageert moet je altijd een captchacode opgeven.