image

Nederlandse leerlingen scoren net voldoende voor digitale geletterdheid

dinsdag 28 november 2023, 14:43 door Redactie, 12 reacties

Leerlingen in het Nederlandse basis- en voortgezet onderwijs scoren net voldoende voor digitale geletterdheid, zo blijkt uit de Monitor basisvaardigheden funderend onderwijs 2023 (pdf). De basisvaardigheden bestaan uit taal, rekenen-wiskunde, burgerschap en digitale geletterdheid. De overheid wil deze vaardigheden de komende jaren verbeteren. "Dat is nodig, want te veel leerlingen verlaten het funderend onderwijs onvoldoende geletterd en gecijferd. Ook de prestaties van leerlingen op het gebied van burgerschap en digitale geletterdheid kunnen en moeten beter", zegt demissionair minister Mariëlle Paul voor Primair en Voortgezet Onderwijs.

Bij digitale geletterdheid gaat het om kennis verkrijgen over digitale technologie, het omgaan met digitale technologie, het kritisch en (zelf)bewust gebruiken van de mogelijkheden van digitale technologie en het inschatten van kansen en risico’s die het gebruik van digitale technologie met zich meebrengt. "Voor de basisvaardigheden burgerschap en digitale geletterdheid zijn geen meetinstrumenten beschikbaar die op grote schaal worden toegepast. Daarbij geldt ook dat de kerndoelen voor wat een leerling precies moet kennen en kunnen op deze twee vlakken nog in ontwikkeling zijn", zegt minister Paul (pdf).

Op het vlak van digitale geletterdheid is de laatste internationale meting de International Computer and Information Literacy Study (ICILS), die van 2013 dateert. Nederlandse leerlingen presteerden in deze studie boven het internationaal gemiddelde. "Maar dat neemt niet weg dat veel leerlingen – ruim een kwart - bij deze meting het basisniveau niet behaalde", merkt Paul op. Volgens de minister lopen deze leerlingen het risico om het funderend onderwijs onvoldoende digitaal geletterd te verlaten.

Naast de ICILS van 2013 zijn er twee andere initiatieven die een meer actueel beeld van de digitale geletterdheid van leerlingen geven. Het gaat om MYRA, een monitor ontwikkeld door Kennisnet, de PO-Raad en de VO-raad en de Monitor Digitale Geletterdheid: een quick scan onder leraren in opdracht van ECP. Uit de Monitor Digitale Geletterdheid blijkt dat po-leraren hun leerlingen het rapportcijfer 6 geven voor digitale geletterdheid. Vo-leraren geven hun leerlingen gemiddeld een 5,5.

Beperkte aandacht

Er wordt slechts in beperkte mate aandacht besteed aan ict-basisvaardigheden, informatievaardigheden en mediawijsheid en zelden tot nooit aan computationeel denken, zo blijkt uit de monitor. In het basisonderwijs geeft 45 procent van de leraren aan geen gebruik te maken van leerlijnen om de ontwikkeling van digitale geletterdheid van leerlingen te bevorderen, in het voortgezet onderwijs is dit in 58 procent van de gevallen zo.

De komende periode zal de digitale geletterdheid van leerlingen beter in beeld gebracht worden. Zo voert de inspectie een peilingsonderzoek uit onder groep acht leerlingen in het basisonderwijs dat in 2024 verschijnt. In het schooljaar 2025/2026 staat een vergelijkbaar onderzoek gepland voor het voortgezet onderwijs. Daarnaast doet Nederland mee aan de 2023-editie van het ICILS, waarvan de resultaten volgend jaar verschijnen.

Reacties (12)
28-11-2023, 15:12 door Anoniem
Ik dacht de jeugd zit de hele dag op sociale media dus die zal wel behoorlijk digitaal geletterd zijn maar dat valt dus tegen.
28-11-2023, 15:31 door Anoniem
Erg belangrijk is ook het aanleren van de belangen van digitale privacy en het verschil leren kennen tussen proprietaire en vrije software, zo kunnen zij zelf een goede inschatting maken welke richting ze op willen, dit soort informatie is in het belang van zowel het kind als de maatschappij.
28-11-2023, 15:36 door Anoniem
Weet niet hoe die lessen er uit zien, maar als deze kennisoverdracht net zo belabberd is, als de ICT vd. overheid, dan vermoed ik het ergste. Idealiter zou men moeten leren omgaan met operating systems, zoals Windows & Linux. Ook basiskennis van Office applicaties zou een must moeten zijn. Maar ik vrees dat het niet verder gaat dan voor de hand liggende dingen, zoals apps op smartphones installeren/gebruiken, ed. Iets wat jongeren echt wel onder de knie hebben & niet meer hoeven te leren.
28-11-2023, 15:47 door Anoniem
Door Anoniem: Ik dacht de jeugd zit de hele dag op sociale media dus die zal wel behoorlijk digitaal geletterd zijn maar dat valt dus tegen.

Dat POM-metjes, vertaald Puschbutton Oriented Monkeys.
28-11-2023, 17:17 door Anoniem
Door Anoniem: Weet niet hoe die lessen er uit zien, maar als deze kennisoverdracht net zo belabberd is, als de ICT vd. overheid, dan vermoed ik het ergste. Idealiter zou men moeten leren omgaan met operating systems, zoals Windows & Linux. Ook basiskennis van Office applicaties zou een must moeten zijn. Maar ik vrees dat het niet verder gaat dan voor de hand liggende dingen, zoals apps op smartphones installeren/gebruiken, ed. Iets wat jongeren echt wel onder de knie hebben & niet meer hoeven te leren.

Mag ik jou een gymleraar toewensen die vindt dat je moet trainen als iemand die echt een atleet wil worden ?
28-11-2023, 19:35 door Anoniem
Ooh wat erg, slechte cijfers.

Dan moeten we als moderne Nederlander dat echt oplossen. Snel, iedereen er 3 volle punten erbij, en opgelost,

/s
29-11-2023, 05:30 door Anoniem
[
het kritisch en (zelf)bewust gebruiken van de mogelijkheden van digitale technologie en het inschatten van kansen en risico’s die het gebruik van digitale technologie met zich meebrengt.

Er zijn geen tot weinig volwassenen die hier capabel genoeg voor zijn, waaronder praktisch alle Nederlandse overheidsinstanties. Dus ik ben benieuwd hoe ze kinderen dit bij brengen.
29-11-2023, 08:04 door Bitje-scheef
Door Anoniem:
Door Anoniem: Ik dacht de jeugd zit de hele dag op sociale media dus die zal wel behoorlijk digitaal geletterd zijn maar dat valt dus tegen.

Dat POM-metjes, vertaald Puschbutton Oriented Monkeys.

De klikvaardigheid is aardig verbeterd in de loop der jaren.
29-11-2023, 15:54 door Anoniem
Als we leerlingen alleen maar les geven in Google en Microsoft cloud omgevingen, dan is dat wat je krijgt: cloud consumenten die geen idee hebben wat er achter de gelikte GUI gebeurd. Dat er kritisch denkende burgers uit het funderend onderwijs komen kun je dan wel vergeten.

Dat kan en moet anders! Het is tijd voor https://eerlijkdigitaalonderwijs.nl
01-12-2023, 09:42 door Anoniem
Door Anoniem:
Door Anoniem: Weet niet hoe die lessen er uit zien, maar als deze kennisoverdracht net zo belabberd is, als de ICT vd. overheid, dan vermoed ik het ergste. Idealiter zou men moeten leren omgaan met operating systems, zoals Windows & Linux. Ook basiskennis van Office applicaties zou een must moeten zijn. Maar ik vrees dat het niet verder gaat dan voor de hand liggende dingen, zoals apps op smartphones installeren/gebruiken, ed. Iets wat jongeren echt wel onder de knie hebben & niet meer hoeven te leren.

Mag ik jou een gymleraar toewensen die vindt dat je moet trainen als iemand die echt een atleet wil worden ?

Onzinnig vergelijk. Het is bedroevend slecht gesteld met personeel die echte technische ondersteuning biedt, wat is er mis mee om een paar mensen enthousiast te maken, voor echte hands-on-beroepen? Iedere boerenl*l kan een smartphone bedienen, maar zodra er iets mis gaat met hun laptop, of een server, dan weet men totaal niet wat men moet doen & vertrouwen dan op technisch personeel, die amper de tijd heeft om dit te fixen, aangezien er zo'n groot tekort aan is.
05-12-2023, 14:01 door Anoniem
De leesvaardigheid van Nederlandse 15-jarigen is de afgelopen jaren flink gedaald. Die daling is in Nederland sterker dan in andere Europese landen. Eén op de drie Nederlandse jongeren is nu ‘onvoldoende geletterd’ en heeft een leesniveau dat niet volstaat om als zelfstandig burger deel te nemen aan de maatschappij.

https://www.volkskrant.nl/nieuws-achtergrond/leesvaardigheid-nederlandse-tieners-gaat-opnieuw-achteruit-een-op-drie-15-jarigen-nu-onvoldoende-geletterd~b0f38d8f/

Dat blijkt uit het trendonderzoek PISA (Programme for International Student Assessment), waarbij onderzoekers van de Organisatie voor Economische Samenwerking in Ontwikkeling (OESO) elke drie of vier jaar de vaardigheden van 15-jarigen wereldwijd meten. Op wiskunde en natuurwetenschappen scoren de kinderen "beter" dan op lezen.

https://nos.nl/artikel/2500415-leesvaardigheid-nederlandse-15-jarigen-verder-achteruitgegaan
03-02-2024, 14:25 door Anoniem
Een pleidooi voor digitale geletterdheid. Felienne Hermans is hoogleraar didactiek van de informatica aan de Vrije Universiteit Amsterdam, en lerares op het Lyceum Kralingen. Zij houdt een pleidooi voor digitale geletterdheid: kinderen zouden al op school moeten leren hoe computers werken en wat de achterliggende techniek behelst.

https://www.nporadio1.nl/fragmenten/de-nieuws-bv/993a1f1e-9094-4639-b9d5-fb630030c04d/2024-02-02-een-pleidooi-voor-digitale-geletterdheid
Reageren
Ondersteunde bbcodes
Bold: [b]bold text[/b]
Italic: [i]italic text[/i]
Underline: [u]underlined text[/u]
Quote: [quote]quoted text[/quote]
URL: [url]https://www.security.nl[/url]
Config: [config]config text[/config]
Code: [code]code text[/code]

Je bent niet en reageert "Anoniem". Dit betekent dat Security.NL geen accountgegevens (e-mailadres en alias) opslaat voor deze reactie. Je reactie wordt niet direct geplaatst maar eerst gemodereerd. Als je nog geen account hebt kun je hier direct een account aanmaken. Wanneer je Anoniem reageert moet je altijd een captchacode opgeven.