image

EU gaat met meer landen passagiersgegevens uitwisselen

maandag 20 mei 2024, 10:38 door Redactie, 27 reacties

De Europese Unie gaat met meer landen overeenkomsten sluiten voor het uitwisselen van passagiersgegevens, zo heeft demissionair minister Yesilgöz van Justitie en Veiligheid laten weten (pdf). Afgelopen maart kwam de Europese Raad met een besluit over de doorgifte en verwerking van passenger name records (PNR) tussen Canada en de EU. PNR-gegevens bestaan uit reserverings- en check-in-gegevens, zoals naam- en adresgegevens, telefoonnummers, e-mailadressen, geboortedata, reisdata, ID-documentnummers, bestemmingen, medepassagiers en betaalgegevens.

De EU sloot in 2005 een soortgelijke overeenkomst met Canada. Nadat deze overeenkomst verliep, werd in 2010 gestart met de onderhandelingen over een nieuwe overeenkomst. Dit leidde in 2015 tot een ontwerpovereenkomst. Het Europees Parlement verzocht om de overeenkomst eerst voor te leggen aan het Europees Hof van Justitie. Dat oordeelde dat de overeenkomst in de huidige vorm niet gesloten kon worden, omdat die in strijd was met door de EU erkende grondrechten, zoals het recht op gegevensbescherming en de eerbiediging van het privéleven.

Vervolgens zijn de EU en Canada gaan onderhandelen over een nieuwe overeenkomst. De nu gesloten overeenkomst regelt de voorwaarden en kaders waaronder alleen luchtvaartmaatschappijen PNR-gegevens van passagiers die tussen de EU en Canada vliegen, mogen delen met de Canadese autoriteiten. De Europese privacytoezichthouder EDPS oordeelde in april dat het voorstel waarborgen bevat om tegemoet te komen aan het oordeel van het Europees Hof. Wel adviseerde de EDPS om aanpassingen te maken zodat de overeenkomst wordt geïnterpreteerd en toegepast zodat het voldoet aan de eisen van het Hof (pdf).

"De overeenkomst die nu met Canada is gesloten past in de reeks aan PNR-overeenkomsten die de EU met derde landen heeft gesloten en gaat sluiten. Een toenemend aantal landen verzamelt immers PNR-gegevens van luchtvaartmaatschappijen", aldus minister Yesilgöz. De bewindsvrouw merkt op dat de Europese Commissie al gemachtigd is om met Mexico en Japan PNR-overeenkomsten te starten.

Daarnaast heeft Brussel vorig jaar september al aangeraden om ook de onderhandelingen met Noorwegen, IJsland en Zwitserland te openen. "Dit gebeurt naar verwachting op korte termijn", aldus Yesilgöz. Daarnaast zijn er afspraken over PNR-gegevens gemaakt met de Verenigde Staten, Australië en het Verenigd Koninkrijk. De minister stelt dat het gebruik van PNR-gegevens een 'cruciaal instrument' is in de strijd tegen terrorisme en ernstige criminaliteit.

Reacties (27)
20-05-2024, 10:52 door Anoniem
En met welk doel? Of geen doel maar gewoon omdat het kan en omdat we gewoon alles maar dan ook alles willen en kunnen vastleggen.
20-05-2024, 10:56 door Anoniem
De wereld één grote gevangenis, één groot panopticum.
20-05-2024, 11:04 door Anoniem
Mmhh, eerst waren er alleen zwarte lijsten en nu iedereen?
20-05-2024, 11:11 door Anoniem
Je moet en je zult in de gaten gehouden worden. Naar Chinees voorbeeld. Dat is waar de VVD en de EU voor staan.
20-05-2024, 11:25 door Anoniem
De EU is dikke vriendjes met Iran. Dat is dan ook het volgende land die onze gegevens krijgen.

Ik hou mijn hart vast.
20-05-2024, 11:39 door Anoniem
Het Europees Parlement verzocht om de overeenkomst eerst voor te leggen aan het Europees Hof van Justitie. Dat oordeelde dat de overeenkomst in de huidige vorm niet gesloten kon worden, omdat die in strijd was met door de EU erkende grondrechten, zoals het recht op gegevensbescherming en de eerbiediging van het privéleven.

Ik zie niet hoe je aan zo'n overeenkomst kan sleutelen zodat het vervolgens deze grondrechten niet meer schend en dan hebben we ook nog het grondrecht om vrij te kunnen reizen zonder gevolgd te worden.

Mjammjammjam, zegt de koekiemonster uit Sesamstraat wanneer deze koekies wordt voorgehouden, en weg zijn de koekies.
Zo gaan overheden om met onze grondrechten.
20-05-2024, 12:42 door Anoniem
Even een vraag: worden de reisgegevens van die politici ook opgeslagen?
20-05-2024, 12:47 door Anoniem
canada is gewoon een proxy voor de VS.
alles wat naar canada gaat wordt gecopieerd door de nsa.
20-05-2024, 12:48 door Anoniem
Wat snap ik niet? De burger mag nooit en nergens persoonlijke gegevens opvragen en/of publiceren laat staan uitwisselen ivm privacywetgeving. Een lomp, log en dom orgaan als de EU mag dat wel.

Ik weet niet of madame Yesilgöz überhaupt in de gaten heeft dat hoe meer gegevens je opslaat hoe groter en desastreuzer de gevolgen zijn bij datalek of -diefstal?

Ergste is nog dat dit door de strot wordt gedrukt en je dus geen opt-out hebt...
20-05-2024, 12:51 door Anoniem
Door Anoniem: Even een vraag: worden de reisgegevens van die politici ook opgeslagen?
Privéjets vaak niet, vandaar dat er vaak drugs wordt vervierd en mensen worden ontvoert via privéjets.
Een terrorist maalt niet om identiteit als de daad/bom al gedaan is, integendeel, hoe meer bekendheid hoe beter.
Uiteraard kiezen terroristen een bommenlegger die niet bekend staat als terrorist.
20-05-2024, 13:12 door Anoniem
Door Anoniem: En met welk doel? Of geen doel maar gewoon omdat het kan en omdat we gewoon alles maar dan ook alles willen en kunnen vastleggen.

Voor de wereldwijde veiligheid.

Nederland valt onder de 14 ogen. Samen met oa Canada, waar onze gegevens mee worden gedeeld volgens het artikel.

Binnenkort worden alle chatberichten tussen gebruikers binnen de EU gescand.

Overweeg eens een VPN.
20-05-2024, 14:22 door Anoniem
Door Anoniem: En met welk doel? Of geen doel maar gewoon omdat het kan en omdat we gewoon alles maar dan ook alles willen en kunnen vastleggen.
<sarcasm>
Terrorisme tegengaan natuurlijk, en anders wel KP!
</sarcasm>
20-05-2024, 14:54 door Anoniem
Door Anoniem:
Het Europees Parlement verzocht om de overeenkomst eerst voor te leggen aan het Europees Hof van Justitie. Dat oordeelde dat de overeenkomst in de huidige vorm niet gesloten kon worden, omdat die in strijd was met door de EU erkende grondrechten, zoals het recht op gegevensbescherming en de eerbiediging van het privéleven.

Ik zie niet hoe je aan zo'n overeenkomst kan sleutelen zodat het vervolgens deze grondrechten niet meer schend en dan hebben we ook nog het grondrecht om vrij te kunnen reizen zonder gevolgd te worden.

Je hebt het recht om vrij te kunnen reizen BINNEN DE EU.
Er buiten gelden (helaas) andere regeltjes.

[sarcasme]

Vooral de VS is nogal hypersensitief over al "die criminelen uit Europa" die hun land binnen willen reizen.
Eigen inwoners plegen geen misdaden. Dat wordt allemaal gedaan door die vervloekte buitenlanders.
Dus daar willen ze alles van weten voordat die hun land in reizen. (Dit was letterliijk de uitleg voor de oprichting en verscherpte grenscontroles door de TSA na 9/11)

"Amerika is er voor de Amerikanen", is al veel langer de leus van de Amerikanen.
Alleen vergeten deze nakomelingen van immigranten altijd de Native Americans als ze dat roepen.

[/sarcasme]

0XD
20-05-2024, 15:11 door Anoniem
Door Anoniem:
Door Anoniem: En met welk doel? Of geen doel maar gewoon omdat het kan en omdat we gewoon alles maar dan ook alles willen en kunnen vastleggen.

Voor de wereldwijde veiligheid.

Nederland valt onder de 14 ogen. Samen met oa Canada, waar onze gegevens mee worden gedeeld volgens het artikel.

Binnenkort worden alle chatberichten tussen gebruikers binnen de EU gescand.

Overweeg eens een VPN.
Ook een VPN valt onder de sleepwet.
20-05-2024, 15:18 door Anoniem
Sorry, maar ik vind het icoon van Schiphol hier zeer ongepast. Dit is een EU/overheids onderwerp. Daar heeft Schiphol niets mee van doen.
20-05-2024, 15:38 door Anoniem
Waar de EDPS aan de ene kant ongetwijfeld stappen onderneemt om privacy van Gmail, Facebook et all te verbeteren fungeert het in dit geval dus als een afvink bureau.
https://www.autoriteitpersoonsgegevens.nl/themas/internationaal/internationale-samenwerking/european-data-protection-board-edpb#taken-edpb
Taken EDPB

De EDPB zorgt ervoor dat de AVG en de Richtlijn gegevensbescherming bij rechtshandhaving consequent worden toegepast in de EU.

De EDPB komt minimaal 1 keer per maand bij elkaar. De EDPB neemt besluiten en publiceert aanbevelingen, opinies, guidelines en 'best practices' met uitleg over de toepassing van de AVG, de Richtlijn gegevensbescherming bij rechtshandhaving en andere privacykwesties.

Met deze uitleg van de AVG helpt de EDPB organisaties praktisch op weg met het toepassen van de privacywetgeving in hun werk.

Wie bedenkt binnen de EDPS eigenlijk dat er een akkoord met Canada wordt gesloten?
Is dat de Nederlandse AP onder invloed van de D66 clan?
Ik vraag me werkelijk af wie meent dat data delen met Canada in het belang is van Nederlandse burgers.
Want via Canada dat de NAFTA kent komen de gegevens toch weer bij de VS en in het 5-eyes netwerk terrecht.
Dit terwijl Nederlanders fel tegen het zeer geheimzinnige CETA-verdrag waren en dus tegen data en andersoortig delen en toelaten van niet-EU standaard eisen voor producten, diensten en dergelijke van buiten de EU/EEA.

Dat dit gebeurd, ongetwijfeld met een meervoudige belangen-afweging door in dit geval de EDPS laat zien dat centralisatie van gegevens plus macht helemaal negatief tegen burgers negatief uitpakt. Dit is niet slechts een negatieve blik.
Het is een automatisch gevolg van meerdere belangen in 1 kwestie bij elkaar brengen, zogenaamd integrale afweging.
Daarbij vallen de zogenaamd kleinere belangen tegen elkaar weg en de zwaarstwegende (die niet altijd naar buiten wordt gebracht) doorslaggevend blijkt.
Zoals dat CETA-verdrag werd verworpen door de demos, maar tegelijkertijd in Brussel en daaromheen geprobeerd wordt delen in snippers nu door het EU-parlement te loodsen. Dat is net zo on-EU als dat Martin Schultz en Ursula van der Leyen destijds als niet rechtstreeks gekozen functionaris toch op een positie belanden en dat ze bij en over de EU blijven spreken over democratie.
Dit terwijl demos (het volk) binnen dat spel van aanstellingen volledig buiten spel staat en crators (beslissen) vooral door bureaucraten gedaan wordt.
Waarom is deze gang van zaken heel on-EU?
Omdat vastgelegd is wat de hoeksteen is van de EG/EU.
Alles binnen de EU/EEA-ruimte moet subsidiair, proportioneel en non-discrimatoir zijn.
In dit geval speelt proportionaliteit op, de AVG is formeel heel duidelijk met het doel opgericht om te beschermen, niet om puur rechten te codificeren om ze 1 voor 1 af te kunnen pakken. Dat is niet bepaald de bedoelde gang van zaken en is gezien de consequenties voor individuele burgers - een beweging richting een belangrijk element van CETA - enorm verstrekkend en redelijk heftig. Een burger weet bij 5-eyes regime niet langer of er niet dieper in je privé leven wordt gedoken dan alleen de email adres, huis adres en andere PNR gegevens. De vraag is ook of dit subsidiair is en of de gegevens daadwerkelijk gelijkwaardig zullen worden behandeld. De EDPS stelt in het executive summary welliswaar dat de gegevens niet in bulk-data terecht mogen komen maar daar hebben de diensten in de VS hele andere standaarden voor buitenlanders voor. En ook je recht halen is in de VS nogal tijdrovend. En met Canada is het de vraag of de burger zijn recht moet halen onder Canadees provinciaal recht, nationaal recht of recht van Common Wealth/gemene best.

Even een praktijk-case:
https://www.edps.europa.eu/system/files/2024-04/24-04-29_opinion_agreement_eu_canada_transfer_pnr_data_en.pdf
he EDPS clarifies that any use of PNR data for the purposes of security and border control checks should be
possible only when those checks pursue one of the purposes laid down in Article 3 of the draft Agreement, namely preventing, detecting, investigation or prosecuting terrorist offences or serious transnational crime, and not for other purposes, such as immigration control.
In de praktijk zou tot circa 5% van de asiel-aanvragers in Nederland in land van herkomst misdaden tegen hun mede-mens hebben gepleegd. Denk aan Erritreers die hun landgenoten narijzen, denk aan geheime dienst mensen van Iran die hier vrijelijk rondlopen, oorlogsmisdadigers uit Rwanda en omstreken, et cetera. Deze misdadigers zouden als terrorist kunnen worden beschouwd. Dat ze hier (bedoeld of) onbedoeld in Nederland mogen verblijven maakt de volgende passage van pagina 5 uit het verdrag met Canada wel wat apart;
With regard to data protection in general, the EDPS recalls that in 20027 Canada has been recognised as providing an adequate level of protection for personal data transferred from
the EU under Directive 95/46/EC8. In 2024, after a review, the Commission concluded that Canada continues to provide an adequate level of protection under the GDPR for personal data transferred from the EU to recipients subject to Personal Information Protection and Electronic Documents Act (PIPEDA)9
. Want waarom is het vedrag nog relevant als NL in principe geacht wordt geen terroristen toe te laten? Hoe gaat de niet-als terrorist bekend staande persoon zonder door bulk-data te zijn gehaald van Canadese zijde dan alsnog als terrorist opvallen? Wordt elke inreizende door de Canadese als terrorist beschouwd tenzij evident anders blijkt op basis van de vrijgegeven data om zo psuedo niet-discrimenatoir alle inreizenden gelijkwaardig te behandelen? Gaan ze werken op basis hand-picked acties in plaats van bulk-data? Dat is tamelijk ongeloofwaardig. Of is dit verdrag bedoeld om ruil-handel tussen 5-eyes en Nationale veiligheidsdiensten van EU/EEA landen te harmoniseren? Voor koe-handel in korte lijsten van Political Exposed Persons die natie overstijgende belangen bedreigt?

Nog een case, David Icke. In NL/EU/EEA als politiek ongewenst persoon verklaard na wat heen en weer bellen. Welke status krijgt hij dan dankzij dit verdrag in eigen land? David Icke zou op basis van Opiniepunt 6 op pagina 5 van het EDPS document dus in eigen land als gevolg van horizontale werking van een verdrag als deze ook als dusdanig kunnen/moeten worden beschouwd. Da's afhankelijk van hoe je het bekijkt nou niet echt een bevorderend voor het EU-hoeksteen principe van vrij verkeer van mensen. Meld ik er gemakshalve even bij dat David Icke een vrij uitgesproken standpunt verdedigde over vermeende schadelijkheid van mondkapjes-gebruik. Door de door de Duitse rechter bevolen vrijgave van interviews met Robert Koch Institut over waarschuwing van gevaar van mondkapjes door diens medewerkers (zie dailymail artikel van 26-maart 2024 over artikel van Multipolar magazine - Stefan Korinth en Paul Schreyer) zou David Icke z'n case met inreisverbod in Nederland en daarbij de hele EU toch opnieuw moeten worden bekeken.
Zouden de EDPS conmissie leden hier ook werk van maken?
Ik ben benieuwd.

Laat ze bij de EU commissie eerst eens fundamenteel subsidiariteit 10 jaar volhouden en dan kunnen we het hebben over wat beter en betrouwbaar op een hoger niveau in plaats van eveneens op het laagste niveau behandeld kan worden. Want van subsidiariteit en proportionaliteit als hoeksteen van de EU is nu geen sprake meer van. Landen als Nederland en Frankrijk hebben al verdragen, dus Canada doet echt wel veel moeite om met de hele EU/EEA een verdrag te sluiten. En dat heeft natuurlijk duidelijke redenen.

Ik ben ook zeer benieuwd naar het overgangsrecht en recht op beroep aan te tekenen tegen je status als terrorist of supra-nationaal gevaarlijk persoon / PEP of gelijkwaardig. Mag je dat in eigen EU land doen? Moet dat in Straatsburg gebeuren? Is dat dan onder recht van Raad van Europa of onder recht van de EU, beide loketten van 2 verschillende instanties zetelen in Straatsburg en hebben hun eigen rechtswandel.
20-05-2024, 15:49 door Anoniem
p.s. noot van David Icke achtige case en horizontale werking; daarvoor verwijs ik naar Opiniepunt 10, artikel 36 op pagina 11 van https://www.edps.europa.eu/system/files/2024-04/24-04-29_opinion_agreement_eu_canada_transfer_pnr_data_en.pdf. Hieruit volgt dat de status van iemand als David Icke binnen de EU/EEA ruimte al is gedeeld. En mocht David Icke of iemand met soortgelijke status een stop-over hebben via Schiphol vanuit Canada dan moet Canada hem ook als Politiek ongewenst persoon aanmelden wegens de zinsnede in artikel 37
The EDPS therefore underlines that the EU-Canada PNR Agreement should not lead to situations where Union Agencies request data from Canada which they would not be able to request from an EU Member State , thus circumventing the conditions and the limitations provided for in the EU law.
De laatste nagel aan de doodskist, als het ware. Deze passage dwingt de Canadese diensten om iemand die in de EU als verdacht en ongewenst persoon te boek staat ook als zodanig te beschouwen. Hiermee zijn vrijheid tot wereldwijd reizen enorm inperkende. Dank u wel EU-EC, EDPS en europol en hun interpol liasons voor deze post-9/11 vorm van vrijheid......
20-05-2024, 17:18 door Anoniem
Door Anoniem: Sorry, maar ik vind het icoon van Schiphol hier zeer ongepast. Dit is een EU/overheids onderwerp. Daar heeft Schiphol niets mee van doen.

Bovendien zal de gegevensuitwisseling ook passagiers treffen die per boot of trein reizen neem ik aan.
20-05-2024, 18:00 door Anoniem
Door Anoniem: De wereld één grote gevangenis, één groot panopticum.

De elite boven ons gestelden (rijken , machthebbers , VVD, PVV etc) hebben baat bij een soort Hel-simulatie. Waarbij alleen degenen die chantabel zijn, en anderen willen duperen , in een soort paradijsje leven.

Het is de moderne slavernij bij uitstek.
20-05-2024, 20:33 door Anoniem
Door Anoniem:
Door Anoniem: De wereld één grote gevangenis, één groot panopticum.

De elite boven ons gestelden (rijken , machthebbers , VVD, PVV etc) hebben baat bij een soort Hel-simulatie. Waarbij alleen degenen die chantabel zijn, en anderen willen duperen , in een soort paradijsje leven.

Het is de moderne slavernij bij uitstek.

En dan hebben wij het nog niet gehad over het WHO-pandemieverdrag wat eind mei waarschijnlijk goedgekeurd word.
20-05-2024, 22:29 door cyberpunk
Gegevens delen met Canada staat gelijk aan delen van gegevens met de rest van het Five Eyes clubje...
20-05-2024, 22:51 door Anoniem
Door Anoniem:
En dan hebben wij het nog niet gehad over het WHO-pandemieverdrag wat eind mei waarschijnlijk goedgekeurd word.

Dat is huidige kabinet die dat doet. De PVV is overigens tegen dit verdrag.

BBB-Kamerlid Keijzer heeft grote vraagtekens bij de gevolgen van het goedkeuren van het WHO-verdrag. Een motie die zij indiende waarin de regering wordt opgedragen de stemming uit te stellen is met 87 stemmen voor aangenomen door de Kamer.

Demissionair minister Pia Dijkstra negeert hier de meerderheid in de Tweede Kamer.
21-05-2024, 01:34 door Anoniem
Door Anoniem:
Door Anoniem: De wereld één grote gevangenis, één groot panopticum.

De elite boven ons gestelden (rijken , machthebbers , VVD, PVV etc) hebben baat bij een soort Hel-simulatie. Waarbij alleen degenen die chantabel zijn, en anderen willen duperen , in een soort paradijsje leven.

Het is de moderne slavernij bij uitstek.

Het is belangrijk dat we ons eigen leven verrijken en niet te afhankelijk worden van deze machthebbers, zij zijn niet in staat om garant te staan voor een toekomst waar mensen een priveleven hebben en over hun eigen levensmiddelen beschikken.
Met de gezamelijke komst van de gecentraliseerde munt, gecentraliseerde digitale identiteit, sleepwet, chatcontrole, gezichtsherkenning en censuur lopen wij allen gevaar in een gouden kooi te belanden onder bestuur van deze machthebbers.
Het beste is om onze eigen middelen op te bouwen, het tegen te gaan via gedecentraliseerde middelen, eigen middelen en bronnen.
Voor ieder probleem is een oplossing, maar dat vereist toewijding, kracht en genialiteit, maar een oplossing is er altijd.
Als er geen geld is, zijn er ruilmiddelen, als er geen internet is, is er een mesh die we opzetten buiten onze ISPs om, als er geen eten is kopen we direct via de boeren of verbouwen onze eigen groenten.
Zodra we alle huidige sectoren hebben overgenomen blijft er niemand meer over die de machthebbers willen ondersteunen, al hun klanten zijn weggelopen naar een alternatief, maar het is belangrijk dat deze alternatieven er uberhaubt zijn.
Dictaturen vrezen haar eigen volk het meeste om reden zoals deze en meer, want samen staan we sterk en kunnen we overwinnen van deze vorm van tirannie, geschiedenisboeken wijzen dat keer op keer uit.
Waarom zou het dier het rotte vlees aannemen als er een verse biefstuk naast ligt?
We moeten met zijn allen zorgen voor alternatieven.
21-05-2024, 08:03 door Anoniem
Door Anoniem: De EU is dikke vriendjes met Iran. Dat is dan ook het volgende land die onze gegevens krijgen.

Ik hou mijn hart vast.

Natuurlijk is de EU geen “ vriend “ van Iran.
Beetje uit de “ lucht “ gegrepen
21-05-2024, 16:29 door Anoniem
Door Anoniem:
Door Anoniem: En met welk doel? Of geen doel maar gewoon omdat het kan en omdat we gewoon alles maar dan ook alles willen en kunnen vastleggen.
<sarcasm>
Terrorisme tegengaan natuurlijk, en anders wel KP!
</sarcasm>
[nieuwe anoniem]
Constateer ook dat de gebruikelijke riedel is uitgebreid met "ernstige criminaliteit".
Na verloop van tijd vervalt "ernstig" omdat de wetgever/ rechters niet eruit kunnen komen wat "ernstig" is en daarom besloten wordt dat "criminaliteit" volstaat omdat die "altijd ernstig" is.
De nog in te voeren AI in de rechtspraak kan daar ook beter mee uit de voeten.
21-05-2024, 19:07 door Anoniem
Waarom moet zo iets?. het is toch disproportioneel?.
Kijk waarom moeten ze zoveel weten?. het gaat er enkel toch om dat je er niet illegaal verblijft na 90 dagen?.
Meestal moet je na 90 dagen voor de vs of canada een visum hebben,dat is hun groot recht. hier in de EU geldt ook zo een regel mensen van buiten de Eu mogen meestal ook tot 90 dagen hier verblijven zonder visum. Maar ja waarom nou alle overige gegevens moeten de overheden weten?. Als je een strafblad hebt kan ik wel begrijpen waarom ze voorzichtig zijn je ergens toe te laten,maar voor de rest niet.
21-05-2024, 19:13 door Anoniem
Door Anoniem:
Door Anoniem: En met welk doel? Of geen doel maar gewoon omdat het kan en omdat we gewoon alles maar dan ook alles willen en kunnen vastleggen.

Voor de wereldwijde veiligheid.

Nederland valt onder de 14 ogen. Samen met oa Canada, waar onze gegevens mee worden gedeeld volgens het artikel.

Binnenkort worden alle chatberichten tussen gebruikers binnen de EU gescand.

Overweeg eens een VPN.
VPN heb ik al zeg ik even als meelezer maar no-log VPN's blijken in de kleine lettertjes toch net even iets minder no-log te werken. Kan ook haast niet als je een dienst op basis van IP verkeer wilt routeren naar de juiste computer en server. Dus een beetje meer tegengas kan geen kwaad. We willen niet de end-to-end encryptie ondermijning van Michael Hayden hier in NL hebben, ondanks dat D66 daar vergaande denkstappen in maakte.
Reageren
Ondersteunde bbcodes
Bold: [b]bold text[/b]
Italic: [i]italic text[/i]
Underline: [u]underlined text[/u]
Quote: [quote]quoted text[/quote]
URL: [url]https://www.security.nl[/url]
Config: [config]config text[/config]
Code: [code]code text[/code]

Je bent niet en reageert "Anoniem". Dit betekent dat Security.NL geen accountgegevens (e-mailadres en alias) opslaat voor deze reactie. Je reactie wordt niet direct geplaatst maar eerst gemodereerd. Als je nog geen account hebt kun je hier direct een account aanmaken. Wanneer je Anoniem reageert moet je altijd een captchacode opgeven.