Abuse Melding

Je hebt een klacht over de onderstaande posting:

24-11-2005, 22:23 door Anoniem

alles is wel degelijk mogelijk, echter het IP adres wat je in msn ziet is inderdaad van de mns server ook die van hotmailtjes of het moet een mail zijn van een andere provider. echter met het achterhalen van het ip adres ben je er nog niet het kan een dynamische IP-adres zijn of via een proxyserver verkregen (technisch verhaal maar ik heb al gezezd alles kan). Als je ervan overtuigd ben dat je het IP adres heb vanwaaruit de hacker opereerd (dit is niet gemakelijk want hackers doen dit vaak via een backdoor) via een pc van een derde (gehackd op afstand) maken ze weer verbinding met de te infecteren of te hacken PC. Maar als je zoals ik al zei er 100% zeker van ben kun je de provider verzoeken om dit vrij te geven (het staat namelijk met datum en tijd in een CIOT register vermeld maar de provider is hier echter niet van gecharmeerd en zal deze informatie ook niet direct vrij geven of er moet een zeer erngstige verdenking zijn.

Beschrijf je klacht (Optioneel):

captcha