Abuse Melding

Je hebt een klacht over de onderstaande posting:

09-03-2006, 15:35 door jeed

Ik heb een klein batfiltje dat alles doet. Wat je nodig hebt zijn tar, zip en gpg (Open Source). Uitpakken gaat vergelijkbaar. tar -c z:* > naarhuis.tar gzip -9 naarhuis.tar echo EenGeheimeCode > ww.txt gpg -c --passphrase-fd 0 naarhuis.tar.gz < ww.txt copy naarhuis.tar.gz.gpg %dekey%

Beschrijf je klacht (Optioneel):

captcha