Abuse Melding

Je hebt een klacht over de onderstaande posting:

20-03-2006, 19:39 door Anoniem

Door Anoniem Door Pipo Hoe dan ook moet het altijd zo zijn dat er een manual override kan plaatsvinden omdat er altijd sprake zal zijn van een Crossover Error Rate. Een alternatieve manier van authenticatie dient dan daarbij voorhanden te zijn. Dat is een procedureel af te bakenen gebied waarin de ondernemer het best de wensen van zijn klant kent. Daarnaast moeten de instanties ook in staat zijn om de security omtrent de biometrische toeganscontrole goed af te bakenen en zou er wat mij betreft een aantal minimale eisen gesteld mogen worden voordat een organisatie deze manier van authenticatie mag invoeren, daar waar het gaat om consumenten belang. Zolang je niet gedwongen word om toestemming te verlenen zijn consumenten belangen van ondergeschikt belang, immers een ondernemer zal vanzelf wel gaan nadenken indien zijn omzet na gebruikname van biometrische oplossingen achterblijft. Maar voor toepassingen waarbij snelle en accurate identificatie een rechtstreeks (en ...

Beschrijf je klacht (Optioneel):

captcha