Abuse Melding

Je hebt een klacht over de onderstaande posting:

16-05-2006, 15:27 door Anoniem

Door Anoniem For the record. Linux aint Unix. aint? Linux is not unix...... dan zou het altijd nog "ain't" zijn [qoute]Door pipo Komt nog eens bij dat 80% hier werkeloos zou zijn wanneer Windows niet zou bestaan, danwel zo'n groot marktaandeel zou hebben. oh? en waar is dat op gebaseerd? Microsoft had de gebruikersrechten al veel eerder aan banden moeten leggen, dan waren er zeker niet zoveel malware/spyware/virussen ontstaan. Het gebruik van Vista zal veel geschreeuw bij de gebruiker teweeg brengen (ik kan niet meer dit en ik kan niet meer dat). Maar voor beheerders zal het makkelijker zijn om de beveiliging goed te regelen. Het gebruik van alternatieven wordt door veel beheerders gestimuleerd, maar als een directeur plotseling geen word/windows meer ziet maar bijvoorbeeld writer(openoffice)/linux gaat hij helemaal door het lint. (de mijne tenminste wel)

Beschrijf je klacht (Optioneel):

captcha