Abuse Melding

Je hebt een klacht over de onderstaande posting:

28-05-2006, 17:13 door Bitwiper

Dank voor een pittige discussie! Wat niet wil zeggen dat we het eens zijn... inglorion op zondag 28 mei 2006 12:47: > Je zou bijvoorbeeld, zoals Dabien zei, gebruikers kunnen > informeren over het feit dat hun computer problemen > veroorzaakt en ze afsluiten of een boete opleggen als > het probleem niet wordt verholpen. Wie moet dat doen, de ISP neem ik aan? Zo ja, dan wijk je (m.i. terecht) af van je eerdere standpunt van 27 mei 2006 15:12: "Ik denk ook niet dat het een zaak van de ISPs is om er wat aan te doen" en "In elk geval zit ik er niet op te wachten dat ISPs al mijn dataverkeer gaat inspecteren en dat dan vervolgens gaat blokkeren of zelfs mijn verbinding afsluiten". En zo ja, op welke gronden; klachten van derden (die onjuist of vervalst kunnen zijn) of op basis van (c.q. ondersteund door) feiten die ze zelf waanemen, d.w.z. traffic analyse? Waarbij het overigens niet over inspectie van pakket inhoud maar uitsluitend om de zogenaamde "verkeersgegevens" zou kunnen gaan ...

Beschrijf je klacht (Optioneel):

captcha