Abuse Melding

Je hebt een klacht over de onderstaande posting:

08-11-2006, 19:26 door Anoniem

Door Gargantua Soms zijn IT-afdelingen zo conservatief in de ondersteuning van hardware of wars van afwijkende apparatuur (wat de boer niet kent vreet em niet) dat ze de gebruiker wel dwingen om privé hardware binnen het bedrijfsnetwerk te gebruiken (alhier is ICT nog al Apple-foob, wij zijn eigenwijs danwel soms gedwongen om Apple's te gebruiken vim aangesloten apparaten). Daarnaast is het gros vd gebruikers ook volwassen genoeg om te kunnen weten wat wel en niet kan binnen een bedrijfs omgeving. Binnen onze afdeling is de gebruiker vd pc zelf verantwoordelijk voor door hem/haar geinstalleerde extra software (anders dan de standaard kantoor applicaties). Dit wil niet zeggen dat iedere software zondermeer is toegestaan, maar in ieder geval hoeft de lokale beheerder niet voor iedere scheet op te draven. Aha, gebruikers houden zich per definitie dom als de systeembeheerder voorbij schuift. Zodra hij zijn hielen licht , komen de illegale cd's uit het broodtrommeltje. Flauwe ...

Beschrijf je klacht (Optioneel):

captcha