Abuse Melding

Je hebt een klacht over de onderstaande posting:

27-02-2007, 15:08 door Anoniem

De reactie van Secyourit komt nogal paranoide over. Hij vindt de stemcomputer fundamenteel onbetrouwbaar, verlangt een kwitantie na zijn stem en vindt dat het proces van een papieren democratie in een electronische dictatuur kan veranderen. Ik proef uit zijn woorden dat hij helemaal geen afstand van het stembiljet kan nemen, hoewel, dat heeft hij niet duidelijk gemaakt. Misschien wantrouwt hij elke gezagsdrager en accepteert hij geen parlement of parlementaire democratie. Vraag aan Sir Dice: waarom zoveel moeite doen met de gang naar het stembureau om bewust een ongeldige stem uit te brengen? Wat de enquete betreft: men moet altijd de uitslag in relatie zien tot de vraagstelling. Als de vraag luidt waar men de voorkeur aan geeft, electronisch of stembiljet, dan wordt naar het gemak gevraagd, wat men dus makkelijker vindt. Als de vraag voorafgegaan wordt met een opsomming van voor- en nadelen van zowel electronisch- als papierstemmen, denk ik dat "Weet niet" hoog zal scoren. ...

Beschrijf je klacht (Optioneel):

captcha